JAK: Szyfrowanie pliku w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307877
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak stosować funkcję systemu szyfrowania plików (EFS) systemu Windows XP do zapisywania plików na dysku twardym w formacie zaszyfrowanym.

Szyfrowanie to proces konwertowania danych do formatu, którego nie mogą odczytać inne osoby. System EFS można stosować do automatycznego szyfrowania danych przy zapisie na dysku twardym.

System Microsoft Windows XP Home Edition nie zawiera funkcji EFS.

Jak zaszyfrować plik

Szyfrować można tylko pliki na woluminach sformatowanych przy użyciu systemu plików NTFS. Aby zaszyfrować plik:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Wyszukaj żądany plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. W obszarze Atrybuty kompresji i szyfrowania zaznacz pole wyboru Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK. Jeżeli plik znajduje się w niezaszyfrowanym folderze, pojawi się okno dialogowe Ostrzeżenie o szyfrowaniu. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeżeli chcesz zaszyfrować tylko plik, kliknij opcję Szyfruj tylko plik, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Jeżeli chcesz zaszyfrować plik i folder, w którym się znajduje, kliknij opcję Szyfruj plik i folder nadrzędny, a następnie kliknij przycisk OK.
Inny użytkownik nie będzie mógł otworzyć zaszyfrowanego pliku. Na przykład, jeśli inny użytkownik próbowałby otworzyć zaszyfrowany dokument programu Microsoft Word, otrzymałby komunikat podobny do następującego:
Program Word nie może otworzyć dokumentu: nazwa_użytkownika nie ma uprawnień dostępu
(dysk:\nazwa_pliku.doc)
Jeśli inny użytkownik próbowałby skopiować lub przenieść zaszyfrowany dokument do innego miejsca na dysku, pojawi się następujący komunikat:
Błąd kopiowania pliku lub folderu
Nie można skopiować pliku nazwa_pliku: Odmowa dostępu.
Sprawdź czy dysk nie jest zapełniony lub chroniony przed zapisem oraz, czy plik nie jest aktualnie używany.

Rozwiązywanie problemów

 • Nie można szyfrować plików i folderów na woluminie z systemem plików FAT.

  Pliki lub foldery, które mają być zaszyfrowane, muszą być przechowywane na woluminach z systemem plików NTFS.
 • Nie można przechowywać zaszyfrowanych plików lub folderów na serwerze zdalnym, jeśli nie jest zaufany w kwestii delegowania.

  Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj serwer zdalny jako zaufany w kwestii delegowania. W tym celu:
  1. Zaloguj się do kontrolera domeny przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.
  2. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  3. W lewym okienku rozwiń kontener domeny. Wyszukaj żądany serwer, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Ufaj komputerowi w kwestii delegowania (jeżeli nie jest jeszcze zaznaczone). Kliknij przycisk OK w odpowiedzi na komunikat „Active Directory”.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 • Do zaszyfrowanych plików nie ma dostępu z komputerów klientów systemu Macintosh.
 • Nie można otworzyć dokumentów przechowywanych przez innych użytkowników w folderze zaszyfrowanym przez użytkownika.

  Jeżeli inny użytkownik utworzy dokument w zaszyfrowanym folderze, dokument szyfrowany jest (domyślnie) tak, aby tylko ten użytkownik miał do niego dostęp. Z tego powodu zaszyfrowany folder może zawierać pliki, których nie można otworzyć. Jeśli potrzebny jest dostęp do tych plików, należy zażądać, aby dodano konto użytkownika do listy użytkowników, którym udostępnia się zaszyfrowane pliki.


Materiały referencyjne
For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
223316 Najważniejsze wskazówki dotyczące systemu szyfrowania plików EFS
For additional informationabout using file encryption in Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
308989 JAK: Szyfrowanie folderów w systemie Windows XP
308991 JAK: Wspólny dostęp do zaszyfrowanego pliku w systemie Windows XP
308993 JAK: Usuwanie szyfrowania plików w systemie Windows XP


Właściwości

Identyfikator artykułu: 307877 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:36:51 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307877
Opinia