JAK: Tworzenie woluminu dublowanego w systemie Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307880
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, jak za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami systemu Microsoft Windows XP utworzyć wolumin dublowany na komputerze zdalnym z systemem Windows 2000 Server. Przystawka Zarządzanie dyskami służy do tworzenia woluminu dublowanego z nieprzydzielonego miejsca na dysku dynamicznym albo do dublowania istniejącego woluminu prostego na dysku dynamicznym.

Wolumin dublowany, znany również jako wolumin RAID-1, to wolumin odporny na uszkodzenia, w którym dane są duplikowane na dwóch różnych dyskach fizycznych. Woluminy dublowane znajdują się na dyskach dynamicznych, zapewniając bezpieczeństwo danych dzięki utworzeniu dwóch identycznych kopii woluminu.

Woluminów dublowanych nie można tworzyć na komputerach z systemem Windows XP Home Edition, Windows XP Professional lub Windows XP 64-Bit Edition. Aby utworzyć woluminy dublowane na komputerach zdalnych z systemami Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server lub Windows 2000 Datacenter, można jednak użyć komputera z systemem Windows XP Professional. Aby to zrobić, należy posiadać na komputerze zdalnym uprawnienia administratora.

Jak utworzyć wolumin dublowany

Aby za pomocą komputera z systemem Windows XP Professional utworzyć wolumin dublowany na komputerze zdalnym z systemem Windows 2000 Server:

Łączenie z komputerem zdalnym

 1. Zaloguj się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenieWydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zarządzanie komputerem (lokalny), a następnie kliknij poleceniePodłącz do innego komputera.
 4. Kliknij poleInny komputer, wpisz nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk OK. Komputer można również zlokalizować, klikając przycisk Przeglądaj, a następnie klikając dwukrotnie przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie komputerem komputera zdalnego. Rozwiń gałąź Magazyn (jeśli nie jest jeszcze rozwinięta), a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

Tworzenie woluminu dublowanego na komputerze zdalnym

 1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na jednym z dysków dynamicznych, na którym chcesz utworzyć wolumin dublowany, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin.
 2. W oknie Kreatora nowego woluminu kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcjęWolumin dublowany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W obszarzeWszystkie dostępne dyski dynamicznekliknij dysk, który ma być dyskiem macierzystym woluminu dublowanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Sprawdź, czy dyski, na których chcesz utworzyć wolumin dublowany znajdują się na liścieWybrane dyski dynamiczne.
 5. W polu Rozmiar podaj ilość nieprzydzielonego miejsca na dysku, które chcesz przeznaczyć na utworzenie woluminu dublowanego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Przypisz literę dysku lub ścieżkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Określ żądane opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Potwierdź poprawność wybranych opcji, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Utworzony wolumin dublowany pojawi się w oknie Zarządzanie dyskami na odpowiednich dyskach dynamicznych.
 9. Zamknij okno Zarządzanie dyskami na komputerze zdalnym.

Jak zdublować istniejący wolumin prosty

Aby za pomocą komputera z systemem Windows XP Professional zdublować wolumin prosty istniejący na komputerze zdalnym z systemem Windows 2000 Server:

Łączenie z komputerem zdalnym

 1. Zaloguj się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenieWydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zarządzanie komputerem (lokalny), a następnie kliknij poleceniePodłącz do innego komputera.
 4. Kliknij pole Inny komputer, wpisz nazwę komputera, do którego chcesz się podłączyć, a następnie kliknij przycisk OK. Komputer można również zlokalizować, klikając przycisk Przeglądaj, a następnie klikając dwukrotnie przycisk OK, aby powrócić do okna Zarządzanie dyskami. Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie komputerem komputera zdalnego. Rozwiń gałąź Magazyn (jeśli nie jest jeszcze rozwinięta), a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

Dublowanie istniejącego woluminu prostego na komputerze zdalnym

Aby zdublować istniejący wolumin prosty:
 1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin prosty, który chcesz zdublować, a następnie kliknij polecenie Dodaj dublowanie.
 2. Kliknij dysk, który ma być dyskiem macierzystym woluminu dublowanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj dublowanie.
System plików utworzonego woluminu zdublowanego będzie identyczny z systemem plików istniejącego woluminu prostego. Utworzony wolumin dublowany pojawi się w oknie Zarządzanie dyskami na odpowiednich dyskach dynamicznych.

Rozwiązywanie problemów

W widoku graficznym okna Zarządzanie dyskami wyświetlane są informacje o stanie danego dysku, natomiast w kolumnie Stan widoku listy wyświetlany jest bieżący stan dysku lub woluminu. Informacje o stanie pomagają wykryć i rozwiązać problem spowodowany awarią dysku lub woluminu. Poniżej przedstawiono część listy z opisami stanu dysku i woluminu:
 • Online
  Jest to normalny stan dostępnego i poprawnie działającego dysku.
 • Zdrowy
  Jest to normalny stan dostępnego i poprawnie działającego woluminu.
 • Zdrowy (Zagrożony)
  Wolumin jest dostępny, jednak na dysku wykryto błędy We/Wy. Dysk może mieć stan Online (Błędy).

  Aby rozwiązać ten problem i przywrócić dysk do stanu Online, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uaktywnij ponownie dysk. Po wykonaniu tej czynności również wolumin powinien powrócić do stanu Zdrowy.
 • Niepowodzenie nadmiarowości
  Nastąpiła awaria jednego lub obu dysków tworzących wolumin dublowany. Wolumin nie jest już odporny na uszkodzenia. Dysk może przejść do stanu Offline, Brak lub Online (Błędy).

  Aby rozwiązać ten problem, usuń wszelkie problemy z dyskami, kontrolerem lub połączeniami i upewnij się, że dysk fizyczny jest włączony i poprawnie podłączony do komputera. Aby przywrócić dysk do stanu Online, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uaktywnij ponownie dysk. Po wykonaniu tej czynności również wolumin powinien powrócić do stanu Zdrowy.
Pełna lista zawierająca opisy stanu dysku i woluminu oraz procedury rozwiązywania problemów znajduje się w Pomocy przystawki Zarządzanie dyskami (w przystawce Zarządzanie dyskami lub oknie Zarządzanie komputerem kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja).
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia Diskpart wiersza polecenia służącego do zarządzania dyskami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300415 A Description of the Diskpart Command-Line Utility
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pracy z dyskami dynamicznymi, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000
222189 Description of Disk Groups in Windows 2000 Disk Management
254105 Dynamic Disk Hardware LimitationsWłaściwości

Identyfikator artykułu: 307880 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:37:03 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbhw KB307880
Opinia