Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak utworzyć zainstalowane dyski systemu plików NTFS i korzystać z nich w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób tworzenia zainstalowanego dysku przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami w systemach Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003.

Zainstalowany dysk to dysk mapowany do pustego folderu na woluminie korzystającym z systemu plików NTFS. Zainstalowane dyski działają tak samo jak inne dyski, ale są im przypisane ścieżki dysku, a nie litery dysku. Zainstalowany dysk jest wyświetlany w Eksploratorze Windows jako ikona dysku w ścieżce, w której został zainstalowany. Ponieważ zainstalowane dyski nie podlegają ograniczeniu do 26 liter dysku dla dysków lokalnych i mapowanych dysków sieciowych, z dysków zainstalowanych należy korzystać wtedy, gdy z danego komputera chce się uzyskać dostęp do ponad 26 dysków. Jeżeli na przykład stacja dysków CD-ROM ma przypisaną literę E, a wolumin NTFS literę F, można zainstalować stację CD-ROM jako F:\CD-ROM. Spowoduje to zwolnienie litery dysku E i umożliwi bezpośredni dostęp do stacji dysków przy użyciu ścieżki F:\CD-ROM.

Ponadto zainstalowanych dysków można użyć wtedy, gdy potrzebne jest dodatkowe miejsce na woluminie. Mapowanie folderu z tego woluminu do innego woluminu z dostępną przestrzenią dyskową (np. 2 gigabajty) pozwala zwiększyć ilość wolnego miejsca na woluminie o 2 gigabajty (GB). Dzięki instalowanym dyskom nie obowiązuje ograniczenie wynikające z wielkości woluminu, na którym tworzony jest folder.

Instalowane dyski poprawiają możliwości dostępu do danych i zapewniają elastyczność w zarządzaniu obszarem przechowywania danych na podstawie środowiska pracy i wykorzystania systemu. Poniżej przedstawiono dodatkowe przykłady uzasadniające korzystanie z zainstalowanych dysków:
 • Aby udostępnić dodatkowe miejsce dla plików tymczasowych, można w roli folderu C:\Temp korzystać z dysku zainstalowanego.
 • Gdy zacznie się wyczerpywać wolne miejsce na dysku C, można przenieść folder Moje dokumenty na inny dysk, na którym jest więcej miejsca, i zainstalować go jako C:\Moje dokumenty.
Należy przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami zainstalować dysk w folderze na lokalnym woluminie. Folder, w którym dysk jest instalowany, musi być pusty i musi znajdować się na podstawowym lub dynamicznym woluminie NTFS.

Więcej informacji

Jak utworzyć zainstalowany dysk

Aby zainstalować wolumin:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie compmgmt.msc w polu Otwórz.
 2. W lewym okienku kliknij przycisk Zarządzanie dyskami.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję lub wolumin, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Kliknij opcję Zainstaluj w następującym pustym folderze systemu plików NTFS (jeżeli nie została jeszcze zaznaczona), a następnie wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Wpisz ścieżkę do pustego folderu na woluminie NTFS, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować pusty folder NTFS, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Jeżeli nie utworzono pustego folderu, kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij ikonę Nowy folder, aby utworzyć pusty folder na woluminie NTFS, wpisz nazwę nowego folderu, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zakończ działanie przystawki Zarządzanie dyskami.

Jak usunąć zainstalowany dysk

Aby usunąć zainstalowany dysk:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie compmgmt.msc w polu Otwórz.
 2. W lewym okienku kliknij przycisk Zarządzanie dyskami.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję lub wolumin, który chcesz odinstalować, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.
 4. Kliknij ścieżkę zainstalowanego dysku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia ścieżki dysku kliknij przycisk Tak.
 6. Zakończ działanie przystawki Zarządzanie dyskami.

Rozwiązywanie problemów

 • Podczas próby zainstalowania woluminu na folderze na woluminie NTFS może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Określony folder nie jest pusty. Wolumin można zainstalować tylko w pustym folderze.
  Ten komunikat jest wyświetlany wówczas, gdy folder przeznaczony do instalacji woluminu nie jest pusty. Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć nowy pusty folder przeznaczony do instalacji woluminu lub usunąć zawartość folderu, a następnie zainstalować wolumin.

 • Podczas próby zainstalowania woluminu w folderze na woluminie NTFS może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Podana ścieżka jest w systemie plików, który nie obsługuje ścieżek dysków.
  Ten komunikat jest wyświetlany wówczas, gdy wolumin nie jest sformatowany zgodnie z systemem plików NTFS. Aby rozwiązać ten problem, należy się upewnić, że wolumin, na którym będzie obsługiwany zainstalowany dysk, jest woluminem systemu plików NTFS.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmiany przypisanych liter dysków, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307844 JAK: Zmienianie liter przypisanych dyskom w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania dysków podstawowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309000 JAK: Korzystanie z Zarządzania dyskami w celu konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania dysków dynamicznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308424 How to use Disk Management to configure dynamic disks in Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307889 — ostatni przegląd: 10/03/2006 13:59:14 — zmiana: 3.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster KB307889
Opinia