Jak dodać lub usunąć składnik systemu Windows w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:307894
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak dodać lub usunąć składnik systemu Windows w systemie Windows XP.

Po zainstalowaniu systemu Windows XP na komputerze można użyć narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, aby dodać składnik systemu Windows, który nie został uwzględniony w oryginalnej instalacji lub usunąć istniejący składnik systemu Windows, który nie jest już wymagany.

back to the top

Aby dodać składnik systemu Windows XP

 1. Zaloguj się jako Administrator lub członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk W Panelu sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie Dodaj lub usuń programy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 4. W Składniki listy, zaznacz pole wyboru to obok składnika, który chcesz dodać. W przypadku zacieniowane pole wyboru dla składnika tylko niektóre jej podskładniki są wybrane do instalacji.

  Aby wyświetlić listę podskładniki, kliknij przycisk Szczegóły. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok podskładniki, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli Szczegóły przycisk jest niedostępny, składnik nie zawiera podskładników.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli Włóż dysk pojawi się okno dialogowe, użyj jednej z następujących metod:
  • Włóż dysk CD systemu Windows XP do stacji CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Kliknij przycisk OK Aby zlokalizować pliki instalacyjne systemu Windows XP. W Pliki potrzebne okno dialogowe, kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj pliki instalacyjne systemu Windows XP, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Na przykład pliki instalacyjne mogą znajdować się w folderze D:\I386.
 7. W Kończenie pracy Kreatora składników systemu Windows ekran, kliknij przycisk Zakończ.
back to the top

Aby usunąć składnik systemu Windows XP

 1. Zaloguj się jako Administrator lub członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk W Panelu sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie Dodaj lub usuń programy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 4. W Składniki na liście kliknij, aby wyczyścić pole wyboru obok składnika, który chcesz usunąć. Należy zauważyć, że zacieniowane pole wyboru obok składnika wskazuje, że tylko niektóre jej podskładniki są zainstalowane.

  Aby usunąć podskładnika, kliknij przycisk Szczegóły. Następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru obok podskładniki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. W Kończenie pracy Kreatora składników systemu Windows ekran, kliknij przycisk Zakończ.
back to the top
Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 307894 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:37:53 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307894 KbMtpl
Opinia