Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak korzystać z kompresji plików w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Kompresowanie plików, folderów i programów zmniejsza ich rozmiar i ilość miejsca, jakie zajmują na woluminach lub wymiennych urządzeniach magazynujących. Kompresja woluminów zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez wszystkie pliki i foldery przechowywane na tym woluminie. Ze względu na potencjalny spadek wydajności kompresja niektórych plików może być niecelowa.

Powrót do początku

Kompresja NTFS

Kompresja NTFS jest dostępna na woluminach używających systemu plików NTFS; ma ona następujące funkcje i ograniczenia:
 • Kompresji NTFS można używać do kompresowania pojedynczych plików i folderów oraz całego woluminu NTFS.
 • Można skompresować folder bez kompresowania jego zawartości.
 • Z plikami skompresowanymi za pomocą kompresji NTFS można pracować bez ich dekompresowania, ponieważ są one dekompresowane i ponownie kompresowane bez interwencji użytkownika.
 • Nazwy plików i folderów skompresowanych za pomocą kompresji NTFS można wyświetlać w innym kolorze w celu ich łatwiejszej identyfikacji.
 • W przypadku pracy z plikami skompresowanymi za pomocą kompresji NTFS można zauważyć pewien spadek wydajności. W przypadku otwarcia pliku skompresowanego system Windows automatycznie go dekompresuje, a podczas jego zamykania kompresuje go ponownie. Ten proces może obniżać wydajność komputera.
 • Pliki i foldery skompresowane za pomocą kompresji NTFS pozostają kompresowane tylko wtedy, gdy są przechowywane na woluminie NTFS.
 • Pliku skompresowanego za pomocą kompresji NTFS nie można zaszyfrować.

Powrót do początku

Kompresowanie woluminu NTFS

Aby wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli dany komputer jest podłączony do sieci, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury. Aby skompresować wolumin NTFS:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz skompresować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne kliknij pole wyboru Kompresuj wolumin, aby zaoszczędzić miejsce na dysku, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie zmiany atrybutów kliknij żądaną opcję.
Powrót do początku

Kompresowanie plików lub folderów na woluminie NTFS

Aby skompresować plik lub folder:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij dwukrotnie wolumin NTFS zawierający folder lub foldery do skompresowania.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz skompresować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Kliknij pole wyboru Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dialogowym Właściwości kliknij przycisk OK.
 7. W oknie dialogowym Potwierdzanie zmiany atrybutów kliknij żądaną opcję.
UWAGA: W przypadku przeniesienia lub skopiowania pliku do folderu skompresowanego jest on kompresowany automatycznie. W przypadku przeniesienia pliku z innego woluminu NTFS do folderu skompresowanego jest on również kompresowany . Jednak w przypadku przeniesienia pliku z tego samego woluminu NTFS do folderu skompresowanego plik pozostaje w swoim oryginalnym stanie — skompresowany lub nieskompresowany.

Powrót do początku

Wyświetlanie skompresowanych plików w kolorze

Wyświetlanie skompresowanych plików i folderów w Eksploratorze Windows i w folderze Mój komputer można zmienić, aby łatwo było je odróżnić. Aby wyświetlać skompresowane pliki w kolorze:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij kategorię Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij ikonę Opcje folderów.
 4. Na karcie Widok kliknij pole wyboru Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze, aby je zaznaczyć.

Powrót do początku


Materiały referencyjne
System Windows obsługuje dwa typy kompresji — kompresję NTFS i kompresję za pomocą funkcji Foldery skompresowane (zip).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o folderach skompresowanych (zip), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306531 JAK: Korzystanie z folderów skompresowanych (spakowanych) w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje o kompresji NTFS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
251186 Best Practices for NTFS Compression
Powrót do początkuWłaściwości

Identyfikator artykułu: 307987 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:40:14 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307987
Opinia