Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak włączyć lub wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE na potrzeby logowania się w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak włączyć lub wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE na potrzeby logowania się w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.

Można wymagać od użytkowników naciskania sekwencji CTRL+ALT+DELETE przed logowaniem się na komputerze z systemem Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 albo można wyeliminować to wymaganie w celu przyspieszenia procesu logowania. Warto pamiętać, że aby wykonać to zadanie, należy zalogować się z prawami administratora.


Aby włączyć lub wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE

Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE na potrzeby logowania, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu



Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problemna ekranie. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchomw oknie dialogowym Pobieranie plikui wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Uwagi
 • Jeśli komputer należy do domeny, mogły zostać ustawione zasady dla domeny, które zastępują ustawienia wprowadzone na komputerze lokalnym.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?



Samodzielne rozwiązywanie problemu

W systemie Windows XP wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj ekranu powitalnego, jeśli chcesz wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Control Userpasswords2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  Uwaga Może zostać wyświetlone okno dialogowe z następującym komunikatem:
  Aby móc otworzyć okno Konta użytkowników, użytkownik musi być członkiem grupy administratorów tego komputera. Konto zalogowanego użytkownika nazwa_użytkownika nie jest członkiem grupy administratorów.
  W takiej sytuacji po wyświetleniu przez system okna dialogowego umożliwiającego wpisanie nazwy użytkownika i hasła administratora komputera należy wpisać nazwę użytkownika i hasło.
 6. Kliknij kartę Zaawansowane.
 7. W sekcji Bezpieczne logowanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Żądaj od użytkowników naciśnięcia klawiszy Ctrl+Alt+Delete, jeśli chcesz wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE.
W systemach Windows Vista i Windows 7 wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj wpisz ciąg Control Userpasswords2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  Uwaga Po wyświetleniu przez system okna dialogowego umożliwiającego wpisanie nazwy użytkownika i hasła administratora komputera należy wpisać odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. W sekcji Bezpieczne logowanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Żądaj od użytkowników naciśnięcia klawiszy Ctrl+Alt+Delete, jeśli chcesz wyłączyć sekwencję CTRL+ALT+DELETE.

Uwaga
Jeśli karta Zaawansowane jest niedostępna, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie control userpasswords2, a następnie kliknij przycisk OK.

Karta Zaawansowane jest niedostępna w określonych warunkach. Karta Zaawansowane jest niedostępna na przykład w przypadku użytkownika z ograniczonym dostępem. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306992 Jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze w domenie w systemie Windows XP

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Uwagi

 • Jeśli komputer należy do domeny, mogły zostać ustawione zasady dla domeny, które zastępują ustawienia wprowadzone na komputerze lokalnym.
 • Wyłączenie sekwencji CTRL+ALT+DELETE powoduje utworzenie luki w zabezpieczeniach. Sekwencja CTRL+ALT+DELETE może być odczytywana tylko przez system Windows, dzięki czemu informacje w wyświetlanym oknie logowania mogą być odczytywane tylko przez system Windows. To uniemożliwia nieuczciwym programom uzyskiwanie dostępu do komputera.
 • W przypadku komputerów z systemem MS-DOS (i niektórych systemów opartych na platformie UNIX) naciśnięcie klawiszy CTRL+ALT+DELETE wywołuje system BIOS, powodując ponowny rozruch bez wyłączania zasilania. Przy użyciu klawiatury można zamknąć system operacyjny. W przypadku komputerów z systemem Windows (począwszy od systemu Microsoft Windows NT) sekwencja CTRL+ALT+DELETE jest przechwytywana przez ten system. Zaleta techniki przechwytywania naciśnięć klawiszy polega na tym, że uniemożliwia ona zamykanie systemu Windows przez osoby bez odpowiednich praw dostępu.


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij jedno z poniższych łączy:

 • 279765 Jak używać funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP
 • 282866 Jak skonfigurować system Windows XP do automatycznego logowania konta użytkownika
 • 291559 Jak zmienić preferencje okna logowania i preferencje zamykania systemu w systemie Windows XP

fix it fixit fixme
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308226 — ostatni przegląd: 07/25/2014 10:24:00 — zmiana: 4.0

 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB308226
Opinia
src="https://c.microsoft.com/ms.js" '="">om/ms.js" '="">