Você está offline; aguardando reconexão

Jak rozwiązywać problemy z błędami skryptów w programie Internet Explorer

Streszczenie
Jeśli są zgłaszane błędy skryptów, strony sieci Web mogą być wyświetlane niepoprawnie lub mogą działać niepoprawnie w programie Internet Explorer. Błędy skryptów mogą mieć różne przyczyny. Zobacz Więcej informacji o przyczynie tego problemu.
Metody wymienione w tym artykule mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z błędami skryptów, które są spowodowane plikami lub ustawieniami na komputerze.

Ponadto, aby rozwiązać problemy z błędami skryptów występujące podczas próby drukowania z programu Internet Explorer, kliknij tutaj.
Rozwiązanie
Przed rozpoczęciem
Krok 1. Potwierdzenie, że błędy skryptów występują na wielu stronach sieci Web
Jeśli jedynym symptomem tego problemu jest komunikat o błędzie, a witryny sieci Web działają, prawdopodobnie można ten błąd zignorować. Jeśli problem występuje w przypadku jednej lub dwóch stron sieci Web, to one same mogą być jego przyczyną. W przypadku decyzji o zignorowaniu tych błędów można wyłączyć debugowanie skryptów.

Uwaga Jeśli problem występuje w więcej niż jednej lub dwóch witrynach, nie należy wyłączać debugowania skryptów.
Krok 2. Potwierdzenie, że przyczyną problemu są pliki lub ustawienia na komputerze
Aby zawęzić możliwe źródła problemu, należy wyświetlić wywołujące błąd skryptu strony sieci Web za pomocą innego konta użytkownika, innej przeglądarki lub innego komputera.

Jeśli podczas wyświetlania strony sieci Web za pomocą innego konta użytkownika, innej przeglądarki lub innego komputera błąd skryptu nie występuje, przyczyną problemu mogą być pliki lub ustawienia na komputerze. W takiej sytuacji należy rozwiązać problem przy użyciu metod opisanych w tym artykule:
Metody typowe
Po zastosowaniu poszczególnych metod należy spróbować otworzyć stronę sieci Web, na której wcześniej występował błąd skryptu. Jeśli błąd nie występuje, problem został rozwiązany.

Ponadto można zapoznać się z klipem Klip wideo: Jak rozwiązywać problemy z błędami skryptów w programie Internet Explorer (w języku angielskim).

Metoda 1. Potwierdzenie, że program Internet Explorer nie blokuje wykonywania skryptów aktywnych, kontrolek ActiveX ani programów Java

Wykonywanie skryptów aktywnych, kontrolki ActiveX i programy Java wpływają na sposób wyświetlania informacji na stronie sieci Web. Gdy te funkcje są zablokowane na komputerze, wyświetlanie strony sieci Web może być zakłócone. Aby upewnić się, że te funkcje nie są zablokowane, można zresetować ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe. Jeśli nie widać menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij przycisk Poziom domyślny.
 5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga Gdy w programie Internet Explorer jest włączony wysoki poziom zabezpieczeń, kontrolki ActiveX i programy Java są wyłączone.

Zrzut ekranu dla kroku 3, 4 i 5.

Metoda 2. Usunięcie wszystkich tymczasowych plików internetowych


Przy każdym otwarciu przeglądarki w celu wyświetlenia strony sieci Web na komputerze w pliku tymczasowym zostaje zapisana kopia lokalna tej strony. Gdy rozmiar folderu tymczasowych plików internetowych staje się zbyt duży, podczas otwierania stron sieci Web mogą występować problemy z wyświetlaniem. Okresowe czyszczenie tego folderu może rozwiązać problem.
Aby usunąć wszystkie powiązane z Internetem pliki tymczasowe dotyczące programu Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 8
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe. Jeśli nie widać menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.
  Zrzut ekranu dla kroku 3 i 4.
 5. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania zaznacz kliknięciami następujące pola wyboru, a następnie kliknij przycisk Usuń:
  1. Tymczasowe pliki internetowe
  2. Pliki cookie
  3. Historia
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 6. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
Aby usunąć wszystkie powiązane z Internetem pliki tymczasowe dotyczące programu Internet Explorer 7
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń, a po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
 5. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania w obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki, a po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
 6. W obszarze Pliki cookie kliknij przycisk Usuń pliki cookie, a po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
 7. W obszarze Historia kliknij przycisk Usuń historię, a po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
 8. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
Aby usunąć wszystkie powiązane z Internetem pliki tymczasowe dotyczące programu Internet Explorer 6
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe. Jeśli nie widać menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Ustawienia.
 5. Kliknij pozycję Usuń pliki, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij pozycję Usuń pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W obszarze Historia kliknij przycisk Wyczyść historię, a następnie kliknij przycisk Tak.
 8. Kliknij przycisk OK.

Metoda 3. Zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack i aktualizacji oprogramowania dla programu Internet Explorer

Jeśli nie zainstalowano najnowszego dodatku Service Pack i aktualizacji oprogramowania dla programu Internet Explorer, należy je pobrać i zainstalować. Być może zawierają aktualizacje, które rozwiązują ten problem.
Aby zainstalować najnowsze aktualizacje oprogramowania dla dowolnej wersji programu Internet Explorer, należy przejść do witryny Windows Update.

Ponadto, aby zainstalować dodatek Service Pack 1 do programu Internet Explorer 6, należy kliknąć pozycję Pobierz program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1.
Uwaga Dodatek Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6 jest zalecany dla systemów Windows starszych niż Windows XP.
Metody zaawansowane
Ta sekcja jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów. Zawiera pięć metod ułatwiających rozwiązanie problemu.

Metoda 1. Potwierdzenie, że program antywirusowy ani zapora nie blokuje wykonywania skryptów aktywnych, kontrolek ActiveX ani programów Java

Skrypty, kontrolki ActiveX i programy Java wpływają na sposób wyświetlania strony sieci Web. Gdy te funkcje są blokowane, wyświetlanie stron sieci Web może być zakłócone.

Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy wykonywanie skryptów aktywnych, kontrolki ActiveX lub programy Java nie są blokowane, należy skorzystać z dokumentacji używanej zapory lub programu antywirusowego. Następnie należy wprowadzić potrzebne zmiany.

Metoda 2. Potwierdzenie, że w programie antywirusowym nie skonfigurowano skanowania folderów Tymczasowe pliki internetowe i Pobrane pliki programów

Jeśli program antywirusowy uznał skrypt za wirusa i uniemożliwia uruchomienie go, może wystąpić błąd skryptu. Aby temu zapobiec należy się upewnić, że program antywirusowy nie skanuje folderu Tymczasowe pliki internetowe ani Pobrane pliki programów.

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć skanowanie przez program tych folderów, należy skorzystać z dokumentacji używanego programu antywirusowego. Następnie należy wprowadzić potrzebne zmiany.

Metoda 3. Wyłączenie płynnego przewijania

Ewentualne problemy z wyświetlaniem wideo mogą wynikać z niepoprawnej synchronizacji skryptu powodowanej przez funkcję płynnego przewijania. Może to wygenerować błąd skryptu.

Aby wyłączyć funkcję płynnego przewijania w programie Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe. Jeśli nie widać menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
 3. Na karcie Zaawansowane wyczyść kliknięciem pole wyboru Użyj płynnego przewijania.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zakończ działanie programu Internet Explorer.
Uwaga Jeśli to rozwiąże problem, należy sprawdzić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik karty wideo. Aby uzyskać zaktualizowany sterownik, należy skontaktować się z producentem karty wideo lub komputera.

Metoda 4. Wyłączenie przyspieszania sprzętowego

Wiele aplikacji używa przyspieszania sprzętowego do przyspieszenia procesów komputera. Jeśli jednak ustawienia przyspieszania sprzętowego są niepoprawnie skonfigurowane, mogą powodować problemy z wyświetlaniem stron sieci Web. Można wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem z błędami skryptów. W tym celu należy wykonać czynności odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego.
Windows 8.1 i Windows 8
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg desk.cpl w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję desk.cpl.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 4. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe do pozycji Brak.
  Uwaga Jeśli karty Rozwiązywanie problemów nie ma, używana karta graficzna nie obsługuje przyspieszania sprzętowego. Pomiń tę metodę.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 6. Uruchom ponownie komputer.
Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg desk.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe do pozycji Brak.
  Uwaga Jeśli karty Rozwiązywanie problemów nie ma, używana karta graficzna nie obsługuje przyspieszania sprzętowego. Pomiń tę metodę.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Windows Vista
 1. Otwórz element Ekran w Panelu sterowania. W tym celu kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg desk.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję desk.cpl na liście Programy.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programuJeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe do pozycji Brak.
  Uwaga Jeśli karty Rozwiązywanie problemów nie ma, używana karta graficzna nie obsługuje przyspieszania sprzętowego. Pomiń tę metodę.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Windows XP i Windows Server 2003
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg desk.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe do pozycji Brak.
  Uwaga Jeśli karty Rozwiązywanie problemów nie ma, używana karta graficzna nie obsługuje przyspieszania sprzętowego. Pomiń tę metodę.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Uwaga Jeśli to rozwiąże problem, należy sprawdzić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik karty wideo. Aby uzyskać zaktualizowany sterownik, należy skontaktować się z producentem karty wideo lub komputera.

Metoda 5. Zainstalowanie bieżącej wersji programu Microsoft DirectX

Program DirectX może ulepszyć wyświetlanie stron sieci Web. Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania bieżącej wersji programu Microsoft DirectX, zobacz Jak zainstalować najnowszą wersję programu DirectX.

Więcej informacji
Wyłączenie debugowania skryptów
Wyłączanie powiadamiania o każdym błędzie skryptu w programie Internet Explorer (dotyczy programów Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 i Internet Explorer 7)
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe. Jeśli nie widać menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
 3. Na karcie Zaawansowane wyczyść kliknięciem pole wyboru Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu, a następnie kliknij przycisk OK. Zrzut ekranu z tym krokiem
Wyłączanie debugera skryptów (dotyczy programu Internet Explorer 6)
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe. Jeśli nie widać menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
 3. Na karcie Zaawansowane zaznacz kliknięciem pole wyboru Wyłącz debugowanie skryptu, a następnie kliknij przycisk OK.
Symptomy wskazujące występowanie błędów skryptów
W przypadku wystąpienia błędu skryptu w programie Internet Explorer może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Problemy z tą stroną sieci Web mogą uniemożliwić jej właściwe wyświetlenie lub działanie. W przyszłości możesz wyświetlić ten komunikat przez dwukrotne kliknięcie ikony ostrzeżenia widocznej na pasku stanu.
Po kliknięciu pozycji Pokaż szczegóły mogą zostać wyświetlone szczegółowe informacje o błędzie podobne do następujących:
Wiersz: <numer_wiersza>
Znak: <numer_znaku>
Błąd: <komunikat_o_błędzie>
Kod: 0
Adres URL: http://serwer_sieci_Web/strona.htm
Wystąpił błąd w czasie wykonywania.
Czy chcesz debugować?
Wiersz: <numer_wiersza>
Błąd: <komunikat_o_błędzie>

Ponadto na pasku stanu programu Internet Explorer może pojawić się następujący komunikat ostrzegawczy:
Gotowe, ale wystąpiły błędy na stronie.
Więcej informacji o przyczynie tego problemu
Przyczyną tego problemu jest niepoprawne współdziałanie kodu źródłowego HTML strony sieci Web ze skryptem po stronie klienta, takim jak skrypt Microsoft JScript lub skrypt Microsoft Visual Basic. Ten problem może wystąpić z co najmniej jednej z następujących przyczyn:
 • Istnieje problem w kodzie źródłowym HTML strony sieci Web.
 • Na komputerze lub w sieci są blokowane wykonywanie skryptów aktywnych, formanty ActiveX lub programy Java. Być może w programie Internet Explorer lub w innym programie, na przykład w programie antywirusowym lub w zaporze, skonfigurowano blokowanie wykonywania skryptów aktywnych, formantów ActiveX lub programów Java.
 • W oprogramowaniu antywirusowym skonfigurowano skanowanie folderu Tymczasowe pliki internetowe lub Pobrane pliki programów.
 • Aparat obsługi skryptów na komputerze jest uszkodzony lub przestarzały.
 • Znajdujące się na komputerze foldery powiązane z Internetem są uszkodzone.
 • Sterowniki karty wideo są przestarzałe lub uszkodzone.
 • Składnik DirectX na komputerze jest uszkodzony lub przestarzały.
Uwaga Skrypty po stronie serwera, takie jak skrypty Visual Basic na platformie ASP (Active Server Pages), są uruchamiane na serwerze sieci Web. Błędy skryptów powodowane niepowodzeniami skryptów po stronie serwera nie skutkują komunikatami o błędach w programie Internet Explorer, ale gdy występują, strony sieci Web mogą nie być poprawnie wyświetlane lub nie działać poprawnie. Informacje o rozwiązywaniu problemów zawarte w tym artykule dotyczą błędów skryptów po stronie klienta. W razie podejrzeń, że występują problemy ze skryptami po stronie serwera, należy skontaktować się z administratorem serwera sieci Web.
Rozwiązanie problemów z błędami skryptów podczas prób drukowania z programu Internet Explorer
Przestarzałe sterowniki drukarek mogą powodować problemy podczas drukowania z programu Internet Explorer. Aby rozwiązać te problemy, należy spróbować zaktualizować sterownik drukarki do najnowszej wersji.

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z drukarkami w systemie Windows w celu sprawdzenia drukarki i zaktualizowania sterownika drukarki.
WażneW niektórych przypadkach zaktualizowana wersja sterownika może być niedostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Może być konieczne odwiedzenie witryny producenta w sieci Web, a następnie odszukanie i pobranie najnowszego sterownika drukarki.

Jeśli ten problem wystąpi w programie Internet Explorer 9, należy wypróbować metody opisane w artykule Zwracany jest błąd skryptu i nie można drukować w programie Internet Explorer 9.

Ponadto, jeśli w programie Internet Explorer nie można wydrukować ani wyświetlić podglądu strony sieci Web, zobacz Nie można wydrukować ani wyświetlić podglądu wydruku strony sieci Web w programie Internet Explorer.
Komunikat dotyczący błędów skryptów podczas drukowania z programu Internet Explorer
Przy próbie wydrukowania strony sieci Web w programie Internet Explorer może pojawić się komunikat o błędzie skryptu podobny do następującego:
Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
Wiersz: <numer_wiersza>
Znak: <numer_znaku>
Błąd: <komunikat_o_błędzie>
Kod: 0
Adres URL: res/ieframe.dll/preview.js.
Klip wideo: Jak rozwiązywać problemy z błędami skryptów w programie Internet Explorer (w języku angielskim)
Materiały referencyjne
810395Błąd skryptu podczas korzystania z programu Internet Explorer 6

933873POPRAWKA: Może pojawić się błąd skryptu przy próbie uruchomienia skryptu na komputerze z zainstalowanym programem Internet Explorer 7
vb scripting error tshoot 181698 q181698 kb181698
Propriedades

ID do Artigo: 308260 - Última Revisão: 03/25/2014 20:24:00 - Revisão: 10.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">