Otwieranie nowego okna podczas odwiedzania niektórych stron sieci Web

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas odwiedzania niektórych witryn sieci Web może następować otwieranie nowego okna programu Internet Explorer (w niektórych przypadkach wielu nowych okien). Okna te często zawierają reklamy.
Przyczyna
Takie zachowanie występuje, gdy administrator lub dostawca zawartości danej witryny zawarł w niej kod powodujący otwieranie okna podręcznego podczas ładowania strony sieci Web lub w innych momentach podczas przeglądania witryny.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy się skontaktować z administratorem danej witryny sieci Web w celu ustalenia, czy istnieje sposób uniemożliwienia otwierania okien podręcznych.
Więcej informacji
W celu uniemożliwienia otwierania większości okien podręcznych można wyłączyć funkcję wykonywania aktywnych skryptów w programie Internet Explorer. Aby wyłączyć funkcję wykonywania aktywnych skryptów w odniesieniu do określonej witryny sieci Web, można dodać tę witrynę do strefy Witryny z ograniczeniami, a następnie wyłączyć funkcję wykonywania aktywnych skryptów i inną zawartość w odniesieniu do strefy Witryny z ograniczeniami. Uniemożliwia to programowe otwieranie łączy, lecz wyłącznie w odniesieniu do witryn, które zostały dodane do strefy Witryny z ograniczeniami.

Aby dodać witrynę do strefy Witryny z ograniczeniami w programie Internet Explorer:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij przycisk Witryny z ograniczeniami, a następnie kliknij przycisk Witryny.
 5. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wpisz adres witryny sieci Web, której mają dotyczyć ograniczenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok, jeśli do tej strefy mają zostać dodane także inne witryny.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Poziom domyślny, aby ustawić zalecany poziom strefy witryn z ograniczeniami, co spowoduje wyłączenie funkcji wykonywania aktywnych skryptów.
 8. Kliknij przycisk OK.
Można również wyłączyć funkcję wykonywania aktywnych skryptów w programie Internet Explorer w odniesieniu do wszystkich witryn. Metoda ta może jednak być niepożądana, ponieważ uniemożliwia wykonywanie także innych skryptów, a to mogłoby spowodować nieprawidłowe wyświetlanie wielu witryn sieci Web.

Aby wyłączyć funkcję wykonywania aktywnych skryptów w odniesieniu do wszystkich witryn internetowych:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij strefę Internet, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 5. W obszarze Wykonywanie aktywnych skryptów w sekcji Obsługa skryptów kliknij opcję Wyłącz.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK.
Opcję Wykonywanie aktywnych skryptów można także ustawić na wartość Monituj, co spowoduje wyświetlanie monitu dotyczącego włączenia lub wyłączenia odnośnie do każdego skryptu załadowanego ze strony sieci Web.

Istnieje wiele programów innych firm mających na celu uniemożliwienie otwierania okien podręcznych i okien w tle. Programy te mogą powodować skutki uboczne w postaci uniemożliwienia witrynie sieci Web otwarcia nowego okna lub inne problemy związane ze skryptami. Firma Microsoft nie obsługuje instalacji, funkcjonowania ani używania żadnego z takich programów innych firm.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
popup okna podręczne okno reklama reklamy
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308446 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:53:23 — zmiana: 4.3

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbprb KB308446
Opinia