JAK: Sprawdzanie niepodpisanych sterowników urządzeń w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308514
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule szczegółowo opisano, jak można używać narzędzia Weryfikacja podpisów (Sigverif.exe) w systemie Windows XP, aby znaleźć niepodpisane sterowniki i sprawdzić sterowniki urządzeń w systemie Windows XP. Informacje te mogą być pomocne w przypadku rozwiązywania problemów związanych z niestabilnością systemu, wyświetlania komunikatów o błędach, problemów z rozruchem itd.


Sprawdzanie niepodpisanych sterowników urządzeń

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz poleceniesigverif, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij opcję Wyszukaj inne pliki nie podpisane cyfrowo.
 4. W polu Szukaj w tym folderze wpiszx:\Windows\system32\drivers, gdzie x oznacza literę dysku, na którym zainstalowany jest system Windows XP.
 5. Sprawdź, czy na karcie Logowanie zaznaczone jest pole wyboru Zapisz wyniki weryfikacji podpisu pliku w pliku dziennika, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Rozpocznij.

  UWAGA: Plik dziennika nosi nazwę Sigverif.txt i jest zapisany w folderze systemu Windows. Niepodpisane sterowniki innych firm są wyświetlane jako „Niepodpisane”. Użyj sterowników z tej listy jako punktu wyjścia do rozwiązywania problemów.

Wyłączanie niepodpisanych sterowników urządzeń

Typowym problemem są funkcje zarządzania energią, a firma Microsoft wymaga obsługi zarządzania energią do certyfikowania sterowników. W wielu niepodpisanych sterownikach innych firm brak tej obsługi, co powoduje problemy z zarządzaniem energią (na przykład problemy z przechodzeniem w tryb hibernacji i w tryb wstrzymania oraz z wychodzeniem z tych trybów).

Po znalezieniu niepodpisanych sterowników można je wyłączyć, używając jednej z następujących metod:
 • Wyłącz urządzenie w Menedżerze urządzeń (może być konieczne kliknięcie polecenia Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok, a następnie wyłączenie urządzenia w gałęzi Sterowniki niezgodne z Plug and Play).
 • Odinstaluj oprogramowanie, które spowodowało zainstalowanie sterownika innej firmy, używając narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
 • Zmień nazwę sterownika w folderze Winnt\System32\Drivers.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli istnieje kilka niepodpisanych sterowników, należy wyłączać je pojedynczo. Jeśli wyłączenie sterownika spowoduje rozwiązanie problemu, należy skontaktować się z producentem sterownika systemowego pochodzącego od innej firmy, aby uzyskać zaktualizowaną wersję przeznaczoną do uruchamiania w systemie Windows XP.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 308514 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:55:01 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv kbhw KB308514
Opinia