Opis narzędzia Dr Watson dla Windows (Drwtsn32.exe)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano narzędzie debugujące błędy oprogramowania, Dr Watson dla Windows, dostępne w systemie Windows XP.
Więcej informacji
Dr Watson dla Windows jest debugerem błędów oprogramowania zbierającym informacje dotyczące komputera po wystąpieniu błędu (lub błędu trybu użytkownika) związanego z programem. Zespoły pomocy technicznej mogą wykorzystać informacje uzyskane i zarejestrowane przez narzędzie Dr Watson do zdiagnozowania błędu. Po wykryciu błędu narzędzie Dr Watson tworzy plik tekstowy (Drwtsn32.log), który można przekazać personelowi technicznemu zgodnie z ich preferencjami. Można również utworzyć binarny plik zrzutu awaryjnego, który programista może załadować do debugera.

Uwaga System Windows XP oferuje również usługę raportowania błędów monitorującą komputer w celu wykrycia zarówno błędów trybu użytkownika, jak i trybu jądra (komunikaty o błędach zatrzymania, komunikaty o błędach wyświetlane na niebieskim ekranie, a także zdarzenia nieprawidłowego zamknięcia systemu), związanych z systemem operacyjnym i programami. Korzystając z tej usługi, w przypadku wystąpienia błędów można wysyłać raporty o błędach do firmy Microsoft. Wszystkie raporty są poufne i anonimowe, dlatego specjaliści Pomocy technicznej firmy Microsoft nie mogą uzyskać dostępu do żadnego raportu o błędach przesłanego do firmy Microsoft za pośrednictwem Internetu przy użyciu Usługi raportowania błędów. Może więc być konieczne wysłanie do specjalistów Pomocy technicznej pliku dziennika narzędzia Dr Watson dla Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Usługi raportowania błędów w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310414 HOW TO: Configure and Use Error Reporting in Windows XP
Jeżeli wystąpi błąd programu, narzędzie Dr Watson dla Windows zostanie uruchomione automatycznie. Aby skonfigurować narzędzie Dr Watson, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie drwtsn32, a następnie kliknij przycisk OK.
Domyślnie plik dziennika utworzony przez narzędzie Dr Watson jest zapisywany jako plik o nazwie Drwtsn32.log w następującej lokalizacji:
dysk:\Documents and Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
Uwaga Narzędzie Drwatson.exe jest starszym debugerem błędów programu dołączanym do wcześniejszych wersji systemu Windows NT. Firma Microsoft zaleca używanie w systemie Windows XP narzędzia Drwtsn32.exe zamiast narzędzia Drwatson.exe.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308538 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:56:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbinfo KB308538
Opinia