Você está offline; aguardando reconexão

Jak rozwiązywać problemy z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób rozwiązywania problemów z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows XP i Windows Server 2003. Jeżeli zaplanowane zadania nie są wykonywane, można ustalić źródło problemu, korzystając z kilku metod.

Uwaga: Administratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą skonfigurować Harmonogram zadań do wysyłania powiadomienia, jeżeli zaplanowane zadanie nie uruchamia się zgodnie z planem. W tym celu należy kliknąć polecenie Powiadom o pominiętych zadaniach w menu Zaawansowane.

Powrót do początku

Sprawdzanie stanu zadania

Okresowo należy sprawdzać stan zaplanowanych zadań, ponieważ czasami można sobie nie zdawać sprawy z tego, że zaplanowane zadanie nie było uruchamiane. W widoku Szczegóły okna Zaplanowane zadania są wyświetlane następujące informacje o każdym zadaniu:
 • Harmonogram — harmonogram zadania.
 • Czas następnego uruchomienia — zaplanowana data i godzina następnego uruchomienia zadania.
 • Czas ostatniego uruchomienia — data i godzina ostatniego uruchomienia zadania.
 • Stan — bieżący stan zadania.
 • Ostatni wynik — kod wskazujący wynik ostatniego uruchomienia zadania.
W kolumnie Stan znajdują się następujące informacje o stanie:
 • Puste — zadanie nie jest uruchomione lub zostało uruchomione i zakończyło się pomyślnie.
 • Uruchomione — zadanie jest uruchomione.
 • Pominięte — przynajmniej jedna próba uruchomienia zadania została pominięta.
 • Nie można uruchomić — ostatnia próba uruchomienia zadania nie powiodła się.
W kolumnie Ostatni wynik jest wyświetlany kod ukończenia. Pełne objaśnienie wszystkich kodów ukończenia w systemie Windows można znaleźć w sieci MSDN, ale typowe kody ukończenia zaplanowanych zadań to:
 • 0x0: Operacja ukończona pomyślnie.
 • 0x1: Wywołano niewłaściwą lub nieznaną funkcję.
 • 0xa: Niewłaściwe środowisko.
Kod wyniku w formacie „C0000XXX” wskazuje, że zadanie nie zostało ukończone pomyślnie (kod „C” wskazuje warunek błędu). Najczęstszy kod błędu „C” to „0xC000013A: Zakończono aplikację przez naciśnięcie klawiszy CTRL+C”.

Należy również sprawdzić następujące dane we właściwościach zadania:
 • Upewnij się, że pole wyboru, które uruchamia zadanie, jest zaznaczone.
 • Sprawdź, czy ścieżka do programu jest poprawna. Sprawdź również, czy program nie wymaga parametrów wiersza polecenia, których brakuje.
Powrót do początku

Sprawdzanie dziennika zaplanowanych zadań

Zaplanowane zadania mają plik dziennika (Schedlgu.txt), znajdujący się w folderze c:\Windows. Dziennik można wyświetlić z okna Zaplanowane zadania, klikając polecenie Pokaż dziennik w menu Zaawansowane.

Rozmiar pliku dziennika wynosi 32 kilobajty (KB) i po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru nowe informacje są automatycznie rejestrowane od początku pliku dziennika, zastępując stare.

Powrót do początku

Sprawdzanie usługi Harmonogram zadań

Aby zadania były uruchamiane, usługa Harmonogram zadań musi być uruchomiona i poprawnie skonfigurowana. W przypadku ręcznego zatrzymania zaplanowanych zadań z okna Zaplanowane zadania usługa ta zatrzymuje się i nie jest inicjowana przy następnym uruchomieniu komputera. Jeśli nie jest ona skonfigurowana do logowania się jako lokalne konto systemowe, nie można jej uruchomić.

Aby sprawdzić ustawienia tej usługi:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie komputerem.
 3. Rozwiń węzeł Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Harmonogram zadań, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne sprawdź, czy jest ustawiony automatyczny typ uruchomienia i czy stanem usługi jest Uruchomiono. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom.
 6. Na karcie Logowanie sprawdź, czy jest zaznaczone lokalne konto systemowe i pole wyboru Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Zarządzanie komputerem.
Powrót do początku
Propriedades

ID do Artigo: 308558 - Última Revisão: 03/24/2006 18:16:00 - Revisão: 2.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhowtomaster kbtshoot kbenv KB308558
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">