JAK: Konfigurowanie profili sprzętowych dla komputerów przenośnych w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308577
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Profil sprzętowy to zestaw instrukcji dla systemu Windows określający, które urządzenia mają być uruchomione podczas uruchamiania komputera lub które ustawienia mają być aktywne dla poszczególnych urządzeń. Podczas pierwszej instalacji systemu Windows XP zostaje utworzony profil sprzętowy o nazwie Profil 1 (nazwa profilu w komputerach przenośnych to Profil zadokowany lub Profil niezadokowany). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi w profilu sprzętowym Profil 1 włączone jest każde urządzenie obecne w komputerze podczas instalacji systemu Windows. W tym artykule opisano sposób konfiguracji profili sprzętowych dla komputerów przenośnych z systemem Windows XP.

powrót do początku

Jak konfigurować profile sprzętowe

Profile sprzętowe są szczególnie przydatną funkcją w przypadku komputerów przenośnych. Komputery takie są często używane w różnych miejscach, a profile sprzętowe pozwalają określić, które urządzenia mają być włączone w jakich sytuacjach. Na przykład jeden profil, o nazwie Konfiguracja zadokowana, może służyć do używania komputera przenośnego w połączeniu ze stacją dokującą, przy czym włączone będą takie składniki sprzętowe, jak stacja dysków CD-ROM i karta sieciowa. Inny profil, o nazwie Konfiguracja niezadokowana, będzie wtedy służył do używania komputera przenośnego w hotelu lub samolocie w przypadku, gdy nie jest używana karta sieciowa ani stacja dysków CD-ROM, ale używany jest modem.

Jeżeli na komputerze zdefiniowany jest więcej niż jeden profil sprzętowy, można ustawić profil domyślny używany przy każdym uruchomieniu komputera. Można również skonfigurować system Windows, tak aby wyświetlał monit z prośbą o wybranie profilu przy każdym uruchamianiu komputera. Po utworzeniu profilu sprzętowego można korzystać z Menedżera urządzeń w celu wyłączania i włączania urządzeń ujętych w profilu. Jeśli dane urządzenie w profilu sprzętowym jest wyłączone, sterowniki tego urządzenia nie są ładowane po uruchomieniu komputera w tym profilu.

powrót do początku

Jak konfigurować profile sprzętowe komputerów przenośnych

Użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy, aby wykonanie tej procedury było możliwe. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwić wykonanie tej procedury.

Aby skonfigurować profile sprzętowe:
 1. Kliknij przyciskStart, kliknij poleceniePanel sterowania, kliknij polecenieWydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenieSystem.
 2. Na karcieSprzętkliknij przyciskProfile sprzętowe.
 3. W poluDostępne profile sprzętowekliknij pozycjęProfil zadokowanylubProfil niezadokowany, a następnie kliknij przyciskKopiuj.
 4. Wpisz nazwę nowego profilu sprzętowego, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. Kliknij nowy profil, kliknij polecenieWłaściwości, zaznacz pole wyboruTo jest komputer przenośny, a następnie wybierz najlepszy opis dla profilu (stan zadokowania dla profilu).
 6. Kliknij opcjęZawsze dołączaj ten profil jako opcję podczas uruchamiania systemu Windows.
powrót do początku

Korzystanie z profili sprzętowych komputerów przenośnych

Uruchom ponownie komputer i wybierz nowy profil podczas procesu uruchamiania. Spowoduje to, że nowy profil (duplikat profilu oryginalnego) stanie się profilem bieżącym; profil można dostosować, włączając lub wyłączając urządzenia. Użyj Menedżera urządzeń, aby określić urządzenia, które mają być wyłączone lub włączone w tym profilu.

Aby uruchomić Menedżera urządzeń:
 1. Kliknij przyciskStart, kliknij poleceniePanel sterowania, kliknij polecenieWydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenieSystem.
 2. Na karcieSprzętkliknij przyciskMenedżer urządzeń.
Jeżeli na przykład nowy profil ma być stosowany, gdy komputer jest bez stacji dokującej, można wyłączyć kartę sieciową. Rozwiń w tym celu kategorięKarty sieciowe, prawym przyciskiem myszy kliknij kartę sieciową, a następnie kliknij polecenieWłaściwości. W poluUżycie urządzeniawybierz opcjęNie używaj tego urządzenia w bieżącym profilu sprzętowym (wyłącz).

Aby określić domyślny profil sprzętowy używany po uruchomieniu komputera:
 1. W poluDostępne profile sprzętoweużyj przycisków zestrzałkami,aby przenieść profil sprzętowy, którego chcesz użyć jako profilu domyślnego, na górę listy.
 2. W obszarzeWybór profilów sprzętowychkliknij jedną z opcji określającą czas, przez który system Windows czeka na automatyczne załadowanie domyślnego profilu sprzętowego.
 3. Jeżeli chcesz, aby domyślny profil sprzętowy był ładowany automatycznie bez wyświetlania listy w czasie uruchamiania systemu, kliknij pozycję0w poluWybierz pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze profilu w ciągunsekund. (Jeżeli chcesz wybrać inny profil sprzętowy, naciśnij SPACJĘ w czasie procesu uruchamiania i wybierz profil z listy.)
powrót do początkuWłaściwości

Identyfikator artykułu: 308577 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:57:36 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB308577
Opinia