JAK: Eksportowanie nazw z Książki adresowej systemu Windows XP do innego programu

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308665
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule szczegółowo opisano, jak eksportować nazwy z książki adresowej systemu Windows XP do innego programu. Książka adresowa stanowi wygodne miejsce zapisywania informacji kontaktowych, które można łatwo pobierać do takich programów, jak Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting i Microsoft Phone System.

Otwieranie Książki adresowej

Aby otworzyć książkę adresową, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa. Możesz także otworzyć książkę adresową w programie Outlook Express, klikając polecenie Książka adresowa w menu Narzędzia.

Eksportowanie kontaktów z Książki adresowej do innej Książki adresowej Windows

Kontakty z książki adresowej można eksportować do innych plików Książki adresowej Windows (.wab), a także do osobistej książki adresowej programu Microsoft Exchange lub do pliku zawierającego wartości oddzielone przecinkami (.csv).

Aby wyeksportować do innej książki adresowej Windows:
  1. W oknie dialogowym Książka adresowa wskaż polecenie Eksportuj w menu Plik, a następnie kliknij opcję Książka adresowa (WAB).
  2. Zlokalizuj i kliknij książkę adresową Windows, do której chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Eksportowanie kontaktów z Książki adresowej do innych formatów książek adresowych

Pliki Książki adresowej można również eksportować do wszystkich innych formatów książek adresowych.

Aby wyeksportować do innych formatów książek adresowych:
  1. W oknie dialogowym Książka adresowa wskaż polecenie Eksportuj w menu Plik, a następnie kliknij opcję Inna książka adresowa.
  2. Kliknij książkę adresową lub typ pliku, do którego chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 308665 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:59:50 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308665
Opinia