Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przenieść folder buforu w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak zmienić lokalizację folderu buforu systemu Windows XP.

Folder buforu to obszar na dysku twardym, którego system Windows używa do przechowywania zadań drukowania. Dzięki temu system Windows może szybko zwrócić sterowanie do programu po wydrukowaniu dokumentu. Domyślnie system Windows umieszcza ten plik na tej samej partycji, na której znajdują się pliki systemowe systemu Windows. Można poprawić wydajność systemu Windows i zwiększyć ilość wolnego miejsca na tej partycji, przenosząc ten folder na inną partycję.

Jak przenieść folder buforu systemu Windows XP

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 3. Otwórz dysk lub folder, gdzie ma być zapisany folder buforu.
 4. W obszarze Zadania plików i folderów kliknij łącze Utwórz nowy folder. W polu Nazwa wpisz wybraną nazwę.
 5. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości serwera.
 7. Kliknij kartę Zaawansowane.
 8. W polu Folder buforu wpisz pełną ścieżkę do nowego utworzonego folderu.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj. Pojawi się następujący komunikat:
  Zmiany w folderze buforu zostaną wprowadzone natychmiast i żadne aktywne dokumenty nie zostaną wydrukowane. Zaleca się dokończenie drukowania dokumentów przed zmianą folderu buforu. Czy na pewno chcesz zmienić folder buforu?
  Upewnij się, że zakończyło się drukowanie wszystkich dokumentów, a następnie kliknij przycisk Tak.

 10. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij folder Drukarki i faksy.


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przenoszenia plików magazynu tymczasowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307886 JAK: Przenoszenie pliku stronicowania w systemie Windows XP
printer spool folder print
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308666 — ostatni przegląd: 11/22/2007 21:43:00 — zmiana: 2.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowto kbhowtomaster KB308666
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">