Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zarządzanie grupami w Książce adresowej w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308668
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Książka adresowa w systemie Windows XP jest wygodnym miejscem umożliwiającym przechowywanie informacji kontaktowych i ich łatwe pobieranie przez takie programy, jak Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting i Microsoft Phone System. W tym artykule opisano, jak w Książce adresowej tworzyć grupy nazw i jak z nich korzystać.


Otwieranie Książki adresowej

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.

Aby otworzyć Książkę adresową w programie Outlook Express, kliknij polecenie Książka adresowa w menu Narzędzia.


Tworzenie grupy w Książce adresowej

Istnieje możliwość utworzenia jednej nazwy grupy (lub aliasu) umożliwiającej wysyłanie wiadomości do kilku kontaktów jednocześnie. Wystarczy utworzyć nazwę grupy, dodać do grupy poszczególne kontakty, a następnie w polu Do wpisać nazwę grupy, gdy wiadomość będzie gotowa do wysłania.

Aby utworzyć grupę, wykonaj następujące kroki:
 1. W Książce adresowej wybierz folder, w którym chcesz utworzyć grupę.
  • Aby wyświetlić listę grup oddzielnie od list wyświetlanych w Książce adresowej, upewnij się, że w menu Widok w Książce adresowej zaznaczone jest polecenie Foldery i grupy.

   UWAGA: Istnieje możliwość utworzenia wielu grup, a każdy kontakt może należeć do więcej niż jednej grupy.

 2. Kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi, a następnie kliknij polecenie Nowa grupa.
 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości. W polu Nazwa grupy wpisz nazwę grupy.

Dodawanie osób do grupy w Książce adresowej

Po znalezieniu i zaznaczeniu adresu zostanie on automatycznie dodany do Książki adresowej. Powtarzaj ten proces w przypadku każdego dodawanego adresu, dopóki grupa nie zostanie zdefiniowana.

Istnieje kilka sposobów dodawania osób do grupy:
 • Aby dodać osobę z listy Książki adresowej, kliknij przycisk Wybierz członków, a następnie zaznacz nazwę na liście Książki adresowej.
 • Aby dodać osobę bezpośrednio do grupy, nie dodając nazwy do książki adresowej, w dolnej części okna dialogowego Właściwości wpisz nazwisko i adres e-mail tej osoby, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 • Aby dodać osobę do grupy oraz do Książki adresowej, kliknij przycisk Nowy kontakt, a następnie wprowadź odpowiednie informacje.
 • Aby skorzystać z usługi katalogowej, kliknij przycisk Wybierz członków, a następnie kliknij polecenie Znajdź. Wybierz usługę katalogową z listy na końcu pola tekstowego.

Usuwanie kontaktu z grupy

 1. W Książce adresowej kliknij dwukrotnie nazwę grupy.
 2. Na liście Członkowie grupy kliknij nazwę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Kontakt zostanie usunięty z grupy, ale wpis dotyczący tego kontaktu pozostanie w Książce adresowej.

Przenoszenie kontaktu lub grupy

 1. Na liście kontaktów Książki adresowej wybierz nazwę kontaktu lub grupy, którą chcesz przenieść.
 2. Przeciągnij kontakt z listy po prawej stronie do odpowiedniej grupy lub folderu po lewej stronie.
  UWAGA: Kontakty przeciągnięte do grupy zostaną dodane do tej grupy, a ich duplikaty pozostaną w folderze początkowym. Jednak przeciągnięcie grupy lub kontaktu do folderu spowoduje ich przeniesienie bez utworzenia duplikatu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308668 — ostatni przegląd: 12/06/2015 06:00:14 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbinfo KB308668
Opinia