JAK: Importowanie kontaktów do Książki adresowej w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308670
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Książka adresowa stanowi wygodne miejsce zapisywania informacji kontaktowych, które można łatwo pobierać do takich programów, jak Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting i Microsoft Phone System. W tym artykule opisano, jak importować do Książki adresowej systemu Windows XP nazwy z innych książek adresowych.

Otwieranie Książki adresowej

Aby otworzyć Książkę adresową, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.

Aby otworzyć Książkę adresową w programie Outlook Express, kliknij polecenie Książka adresowa w menu Narzędzia.

Importowanie kontaktów do Książki adresowej z innych plików Książki adresowej Windows

Kontakty do książki adresowej można zaimportować z innych plików Książki adresowej Windows (plików .wab), a także z programu Netscape Communicator, z osobistej książki adresowej programu Microsoft Exchange oraz z dowolnego pliku tekstowego (pliku .csv).

Aby zaimportować pliki Książki adresowej Windows:
  1. W Książce adresowej wskaż polecenie Importuj w menu Plik, a następnie kliknij opcję Książka adresowa (WAB).
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij książkę adresową, którą chcesz importować, po czym kliknij przycisk Otwórz.

Importowanie kontaktów do Książki adresowej z innych formatów książek adresowych

  1. W Książce adresowej wskaż polecenie Importuj w menu Plik, a następnie kliknij opcję Inna książka adresowa.
  2. Kliknij książkę adresową lub typ pliku, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Importuj.
  3. Jeśli książki adresowej nie ma na liście, można wyeksportować ją do pliku tekstowego (.csv) lub do pliku LDIF (LDAP Directory Interchange Format), a następnie zaimportować ją przy użyciu tego typu pliku.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 308670 — ostatni przegląd: 12/06/2015 06:00:38 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308670
Opinia