Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfigurowanie funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows XP dla osób niesłyszących lub niedosłyszących

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308897
Streszczenie
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą skonfigurować system Windows w taki sposób, aby zamiast dźwięków korzystać z sygnałów wizualnych lub zwiększyć poziom głośności dźwięków programów lub systemu. W tym artykule omówiono narzędzia ułatwień dostępu przeznaczone dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, a także opisano, jak pomóc tym użytkownikom, używając standardowych funkcji systemu Windows XP.

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu

Zadaniem narzędzi ułatwień dostępu znajdujących się w systemie Windows jest zapewnienie minimalnego poziomu funkcjonalności dla użytkowników z upośledzeniami. Do codziennego użytku większość użytkowników z upośledzeniami potrzebuje programów narzędziowych zawierających funkcje bardziej zaawansowane. Aby uzyskać informacje na temat produktów i ułatwień dostępu dla systemów operacyjnych Windows, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wyszukaj słowa „ułatwienia dostępu” („accessibility”):Program Opcje ułatwień dostępu w Panelu sterowania oferuje dwie funkcje przeznaczone dla użytkowników niesłyszących lub niedosłyszących: WartownikDźwięków i PokażDźwięki.

Aby otworzyć program w Panelu sterowania:
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij ikonę Ułatwienia dostępu.
 4. Kliknij kartę Dźwięk.
  • Funkcja WartownikDźwięków jest przeznaczona dla osób mających problemy z usłyszeniem dźwięków systemu generowanych przez komputer. Przy użyciu funkcji WartownikDźwięków można zmienić ustawienia w taki sposób, aby generować ostrzeżenia wizualne, takie jak migający pasek tytułu lub migające obramowanie, za każdym razem, gdy komputer generuje dźwięk. Aby włączyć funkcję WartownikDźwięków, zaznacz pole wyboru Użyj funkcji WartownikDźwięków, a następnie z listy rozwijanej wybierz preferowane ostrzeżenie wizualne.
  • Funkcja PokażDźwięki wskazuje programom przekazującym informacje za pomocą dźwięku, że mają również przekazywać informacje wizualnie, na przykład za pomocą podpisów lub ikon informacyjnych. Aby włączyć funkcję PokażDźwięki, zaznacz pole wyboru Użyj funkcji PokażDźwięki.

Korzystanie z funkcji dźwięków w systemie Windows XP

Standardowe funkcje dźwięków w systemie Windows XP można skonfigurować w taki sposób, aby ułatwiały pracę użytkownikom niesłyszącym lub niedosłyszącym. Funkcje te są dostępne w programie Dźwięki i urządzenia audio w Panelu sterowania.

Aby otworzyć program Dźwięki i urządzenia audio:
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij ikonę Dźwięki, mowa i urządzenia audio.
 4. Kliknij ikonę Dźwięki i urządzenia audio.
  • Aby umożliwić użytkownikom szybki dostęp do sterowania głośnością dźwięków, wyświetl ikonę sterowania głośnością w obszarze powiadamiania. W tym celu na karcie Głośność w obszarze Głośność urządzenia zaznacz pole wyboru ikony Umieść głośność wyświetlanej w obszarze powiadamiania na pasku zadań.
  • Aby upewnić się, że użytkownicy uzyskają najlepszy efekt dźwięków systemu, utwórz schemat dźwiękowy wykorzystujący dźwięki o odpowiedniej częstotliwości. W tym celu na karcie Dźwięki na liście Zdarzenia programów przypisz dźwięk do każdego zdarzenia. W obszarze Schemat dźwiękowy kliknij przycisk Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie schematu jako wpisz nazwę nowego schematu dźwiękowego. Nowy schemat można wybrać w polu Schemat dźwiękowy.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 308897 — ostatni przegląd: 06/27/2003 14:57:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308897
Opinia