MS15-103: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange umożliwiają ujawnienie informacji: 8 września 2015 roku.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3089250
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w Microsoft Exchange Server, która może pozwolić na ujawnienie informacji, jeśli program Outlook Web Access (OWA) nie obsługuje poprawnie żadnych żądań serwera sieci web.

Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-103.
Więcej informacji na temat tej aktualizacji zabezpieczeń
Poniższe artykuły zawierają więcej informacji na temat tej aktualizacji zabezpieczeń odnosi się ona do wersji poszczególnych produktów. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach.
  • 3087126MS15-103: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Exchange Server: 8 września 2015 roku.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-103 że odnosi się do wersji systemu Windows, które są uruchomione.
Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Exchange Server 2013

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Uwzględnianie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizację dotyczącą tego problemu będą umieszczane w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDodatek Service Pack 1 dla Microsoft Exchange Server 2013, aktualizacja zbiorcza 2013 8 Microsoft Exchange Server i Microsoft Exchange Server 2013 Zbiorcza aktualizacja 9:
Exchange2013-KB3087126-x 64-en.msp
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu. Wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia systemu. Jeśli to zachowanie występuje, otrzymujesz komunikat doradzający konieczne jest ponowne uruchomienie systemu.
Plik dziennika aktualizacjiKB3089250.log
Informacje dotyczące usuwaniaUżyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Informacje o plikuZobacz informacje o plikach sekcja.
Weryfikacja klucza rejestruDla obsługiwanych wersji programu Microsoft Exchange Server 2013:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2013\KB3089250

Informacje dotyczące wartości skrótu pliku

Informacje o plikach mieszania dla Exchange Server 2013 CU8

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA 1Pakiet mieszania SHA 2
Exchange2013-KB3087126-x 64-de.mspA8BF2EB0EB6A8B726A26B718A03F81C15D106D1A049EA3A25954256DABEC07B01A7388D71A14439727CB57FBF3F75A70099947E3
Exchange2013-KB3087126-x 64-en.msp3DEA29E09AD9DB7552F7D41840282F068BC6FA3D4812DBD3C27887A3C10D3CC9CAEEA0B3E23A27EF64A91DF58DB052045F0698A9
Exchange2013-KB3087126-x 64-es.msp383BD4305DBA5A3B76F31CF35A904BE291D6755489914283F98225DD110CCF22CFD684F74CB60B90D01FCC0BE6F63B3D8B58B682
Exchange2013-KB3087126-x 64-fr.msp7EE7EB31991812542E7856904780C93241836692B3A33C209C32CECF293D2CF84D85A0F5BC1B4F86ADE26CD8AF106FACCE92A8BB
Exchange2013-KB3087126-x 64-it.mspB25F51F4E54552C9380CEB717A5D6D370176B228F61003861603B8BFA25A763A084AEFF14323ADC4F7EB5EA1AC42027BA1650322
Exchange2013-KB3087126-x 64-ja.msp22230FD0A9FBC2B1BFFC1B9A138EB12E8F4FB28DC47ADF4759DCBA78225CC67A84750CA3AC7A34649A08935F0760AA0CFFC70C63
Exchange2013-KB3087126-x 64-ko.msp8C4064AD2BFCB61FC1CB43C010EBD2B313E74EA68B54D3638758528AA21FDF8B42B54311ABE54356BFC68249D802078B31794E8D
Exchange2013-KB3087126-x 64-pt.msp1379BC68021B7B0C4BA9E27A224FF7296242097A085577EB02F6DA581E085FC929A1522CF20C95853CED298F2BCF910F56B51A8B
Exchange2013-KB3087126-x 64-ru.mspB5594E6442C44A0A872AAD7019EC4DA80866792A2A9715377B22BDE37A9A6EDCD8DBE8DA298B680E2DAFC1069B24B531CFDCFC46
Exchange2013-KB3087126-x 64-zh-hans.msp2A91C2C0AF853981E28DC969DA6779100AF22D90B8BDC67C3EA63E8EAF4309C03A0F2F6CA5AE3B4D318AF90F33A8671AC303DA78
Exchange2013-KB3087126-x 64-zh-hant.msp3CF85B385969135FDAFFEB58DADDDA1BDFC3E6539C013386CAE182FEB7BDF6A21F79BAFCB3B9601A7C7B2FB36A100846398A726B

Informacje o plikach mieszania dla Exchange Server 2013 CU9

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA 1Pakiet mieszania SHA 2
Exchange2013-KB3087126-x 64-de.msp52B6B71F053B6D0C296DC91B0ED00C5427E422194CD932989C1441ADE05401AE45939838894E6D0A6DF9B7A6CBF596F05CC3B92C
Exchange2013-KB3087126-x 64-en.msp5F6946B649F19DEC667DF2F5F3FE1810D998622A2B33631BBD08B4C27ABA36C80C98AA50FA2AA6667BFC1DDA4C596BF4B6CE305E
Exchange2013-KB3087126-x 64-es.msp63D1DCB080155CD747047E69215E8BE1C2B671E851E66C811AE7E74991A59B68669F301DD79D1311DE4C49FAEDF43A93052EFA8E
Exchange2013-KB3087126-x 64-fr.msp5FF49867AFEC7A798C00DA3C8D5FDFAD6ED84E291D9C3C688896DD6B182BE3F2EBB6DB3586FD6ABEF3AF53640AEC187E8D40B32F
Exchange2013-KB3087126-x 64-it.msp47CC82E33F8C6244239D0DE2A160ED06C85B13C9A691DF6CE7CF40F6624A7E4AD98953C904DA2027812EEF8C294838F872E06D61
Exchange2013-KB3087126-x 64-ja.msp002D8D0266D206E92C42DBB536F5951289ADDE5DCD57B56F2C7F5D3253E3EC7B601E30BB50B2E949611DA628B3EC7E72E7E32033
Exchange2013-KB3087126-x 64-ko.msp777E1B38D68E6221EDDBB291B124891C0262D88541DDB02D9140CC955364B9B7D1615B0D11E33D4C832CEEC7FF415A7CA5B2089E
Exchange2013-KB3087126-x 64-pt.mspD9182A714A4DF83FA688C1D1731FD248AA210E4BD88DF9265FF45B10DD23F702AD401503CDF96CF30D05E612F685B43A9CEFD612
Exchange2013-KB3087126-x 64-ru.mspFEA83B288C1858DB51FCFBFB473E215474311D5A2988897C6FC96FFF6418092FCEF368821226848356512EE3EF9FA147000FF126
Exchange2013-KB3087126-x 64-zh-hans.msp3423A522B3420816AF7550AD17518608FC2F6E45B83F716C292214FB44DC7894751D0086B5D041034B482C3323AAF921E2344D97
Exchange2013-KB3087126-x 64-zh-hant.msp15E1FAB87277306D034200AC049906E06FCE2D4AA9FD3DD6966363C11D4A8A59FFB32A7CF7E8C65CDB7B2D11B5B9FD8C90746D09

Informacje o plikach mieszania dla dodatku SP1 dla programu Exchange Server 2013

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA 1Pakiet mieszania SHA 2
Exchange2013-KB3087126-x 64-de.mspA6C9FD49B5C0BC2F946912C76869F4AF5AA3BB59689527789856CE4AC511250F9610A291A1438E98030BBCD1C2996F1502B73757
Exchange2013-KB3087126-x 64-en.msp969F481459B7D459699E79315263F190D02F8DEB4434BE0BC484C6C4688F2E18930782EE46EF8B781B4FA2FDFB19DAE47E51637B
Exchange2013-KB3087126-x 64-es.msp18D44908AA2D6E3149BFD0E7F0645191A68AB0DD15E38BDBDAB00CA5F7F4DCE982088C071072C51018E0C3D18834C2269D261F50
Exchange2013-KB3087126-x 64-fr.msp8BD446A54DD69E82D95907E8B3DCC15CA5AE7794AB399F8453AA7D712AB2D1051A34014121976E124D30D295050C6B5D2D5ADA16
Exchange2013-KB3087126-x 64-it.msp508B671EA653B6518EED679238914F626C2BB882D31DE79DBB2233A0D95EC233D41BA4461E12F6B8DE17B6AC61EEC0521A0AA0FA
Exchange2013-KB3087126-x 64-ja.mspC731760131F175B423DDD099407518C6AC4DAEBD749DE146493BB7A1C3182DC26D2A7A7DC7C4AFC264FA8DAE219B3445325FE983
Exchange2013-KB3087126-x 64-ko.msp4839BEE5D14D28062850FD0A7C309DECEB4EAAA293F4E66858FC2343EC33BF94A34977042D50A2BAD7D6FA5A81107D4832F09DBD
Exchange2013-KB3087126-x 64-pt.msp71F0BFF7B9885BAB62FEAFAF23E02F8987319D912F69EB4259061E1A576E671ADF2EE3047CB50A9A81E5F969472EBFE70F38666D
Exchange2013-KB3087126-x 64-ru.mspB18C85AEE18BA42557D94B2B32324102B0B79EB5ED18FE9BD7FC01EA0AA5F7CE95A92A25ABF1C93763AB2C242E82912ED0A350FC
Exchange2013-KB3087126-x 64-zh-hans.msp9514CD93073C4CBD47BCB9F1F685FD9D1142CA7DDE82DB66544D479E2093C0D2797948114868FCCC38DD4D217DD0990007F4201F
Exchange2013-KB3087126-x 64-zh-hant.mspB783265D4955CFDB35FEA8A8C1BCD9E0FAC8A1C9398471989DD064A0EC574FE83AEEF0FED2DD0E6C493C2D352F7BA818DC5BFD2C

Jak uzyskać pomoc i obsługa techniczna dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa
złośliwy atakujący wykorzystać

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3089250 — ostatni przegląd: 09/10/2015 00:14:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3089250 KbMtpl
Opinia