Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfigurowanie w systemie Windows XP ułatwień dostępu dla osób z upośledzeniami narządów ruchu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308949
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skonfigurować opcje klawiatury i myszy w systemie Windows XP, aby ułatwić pracę przy komputerze osobom z upośledzeniami narządów ruchu.

Osoby z upośledzeniami narządów ruchu mogą skorzystać z funkcji ułatwień dostępu ułatwiających posługiwanie się klawiaturą i myszą. Jednak funkcje ułatwień dostępu znajdujące się w systemie Windows XP nie oferują zastępczych technologii, jakie można znaleźć w niektórych programach przeznaczonych specjalnie do tego celu. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych programów, należy wyszukać hasło „ułatwienia dostępu” („accessibility”) w witrynie firmyMicrosoft w sieci Web.


Narzędzie Klawiatura na ekranie

Klawiatura na ekranie to narzędzie powodujące wyświetlenie na ekranie wirtualnej klawiatury i umożliwiające użytkownikom z upośledzeniami narządów ruchu wpisywanie danych przy użyciu urządzenia wskazującego lub joysticka. Zadaniem narzędzia Klawiatura na ekranie jest zapewnienie minimalnego poziomu funkcjonalności dla użytkowników z upośledzeniami narządów ruchu. Wraz z narzędziem Klawiatura na ekranie należy uaktywnić program, w którym znaki mają być wpisywane. Aby uruchomić narzędzie Klawiatura na ekranie, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Ułatwienia dostępu, a następnie kliknij polecenie Klawiatura ekranowa.

Narzędzie Klawiatura na ekranie oferuje trzy tryby wpisywania:
 • W trybie klikania, aby wprowadzać tekst, należy klikać klawisze na ekranie.
 • W trybie skanowania narzędzie Klawiatura na ekranie nieprzerwanie skanuje klawiaturę i wyróżnia obszary, w których można wpisywać znaki z klawiatury, naciskając klawisz lub używając urządzenia wprowadzającego.
 • W trybie aktywowania należy przez określony czas wskazywać klawisz przy użyciu myszy lub joysticka, co spowoduje automatyczne wpisanie wybranego znaku.

Korzystanie z narzędzia Klawiatura na ekranie

Aby skonfigurować tryb wpisywania jako Aktywowanie:
 1. W menu Ustawienia kliknij polecenie Tryb wpisywania.
 2. W oknie dialogowym Tryb wpisywania zaznacz opcję Wybierz aktywowaniem.
 3. W polu Minimalny czas aktywowania kliknij liczbę, aby ustawić minimalny czas aktywowania.

  UWAGA: Jeśli wskaźnik myszy będzie znajdował się nad znakiem przez określony czas aktywowania, znak ten zostanie zaznaczony i wpisany.
Aby skonfigurować tryb wpisywania jako Klikanie:
 1. W menu Ustawienia kliknij polecenie Tryb wpisywania.
 2. W oknie dialogowym Tryb wpisywania zaznacz opcję Wybierz kliknięciem.

  UWAGA: Po wskazaniu znaku zostanie on wyróżniony. Należy kliknąć wyróżniony znak, aby go zaznaczyć.
Użyj polecenia menu Klawiatura, aby wybrać następujące elementy:
 • Klawiatura rozszerzona zawierająca klawiaturę numeryczną lub klawiatura standardowa niezawierająca klawiatury numerycznej.
 • Wyświetlanie klawiatury z klawiszami w układzie regularnyn lub w układzie blokowym, w którym klawisze znajdują się w prostokątnych blokach. Układ blokowy jest szczególnie przydatny w trybie skanowania.
 • Wyświetlanie standardowej klawiatury amerykańskiej (101 klawiszy), klawiatury uniwersalnej (102 klawisze) lub klawiatury (106 klawiszy) zawierającej dodatkowe znaki języka japońskiego.
Użyj polecenia menu Ustawienia, aby wybrać następujące elementy:
 • Kliknij polecenie Użyj dźwięku kliknięcia, aby dodać dźwięk kliknięcia towarzyszący wybraniu klawisza.
 • Kliknij polecenie Zawsze na wierzchu, aby podczas przełączania programów lub okien klawiatura była stale widoczna.
 • Zmień czcionkę, aby ułatwić odczytywanie znaków na klawiaturze. Kliknij polecenie Czcionka. W oknie dialogowym Czcionka kliknij czcionkę, styl czcionki i rozmiar czcionki. Wybrane opcje czcionki wpływają tylko na wygląd klawiszy narzędzia Klawiatura na ekranie; nie mają one wpływu na czcionkę używaną w wybranym programie.

Inne ułatwienia dotyczące obsługi myszy i klawiatury

Dodatkowe opcje ułatwień dla użytkowników z upośledzeniami narządów ruchu można skonfigurować przy użyciu narzędzia Ułatwienia dostępu w Panelu sterowania lub przy użyciu Kreatora ułatwień dostępu. W tym celu należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Panel sterowania, a następnie kliknąć ikonę Opcje ułatwień dostępu.
 • Aby uruchomić narzędzie Ułatwienia dostępu, kliknij ikonę Opcje ułatwień dostępu. Następnie wybierz odpowiednie opcje na kartach Klawiatura i Mysz.
 • Aby uruchomić Kreatora ułatwień dostępu, kliknij opcję Konfiguruj system Windows, aby dostosować go do potrzeb narządów wzroku, słuchu i ruchu. Odpowiedz na pytania kreatora i wybierz odpowiednie opcje.
Dostępne są następujące opcje:
 • KlawiszeTrwałe: Umożliwia wykonanie jednoczesnego naciśnięcia wielu klawiszy, gdy naciskany jest jeden klawisz naraz.
 • KlawiszeFiltru: Dostosowuje reakcję klawiatury.
 • KlawiszePrzełączające: Emituje dźwięki w przypadku zablokowania takich klawiszy, jak CAPS LOCK, SCROLL LOCK lub NUM LOCK.
 • KlawiszeMyszy: Umożliwia realizację funkcji myszy za pomocą klawiatury.
 • KlawiszeSzeregowe: Umożliwia stosowanie alternatywnych urządzeń wprowadzających zamiast klawiatury i myszy.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 308949 — ostatni przegląd: 06/27/2003 14:57:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB308949
Opinia