JAK: Konfigurowanie funkcji ułatwień dostępu dla osób niewidomych lub mających problemy ze wzrokiem w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308978
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W systemie Windows XP istnieje klika funkcji ułatwiających obsługę komputera użytkownikom, którzy mają problemy ze wzrokiem. Funkcje te można znaleźć i włączyć przy użyciu menu Start, Panelu sterowania lub Kreatora ułatwień dostępu. W tym artykule opisano, jak w systemie Windows XP można skonfigurować funkcje ułatwień dostępu dla osób mających problemy ze wzrokiem.

Programy ułatwień dostępu w menu Start

W menu Start dostępne są narzędzia do ulepszania widoku.

Aby użyć programu ułatwień dostępu:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Ułatwienia dostępu.
 2. Wybierz jedną z następujących funkcji:
  • Lupa: Przy użyciu tej funkcji można powiększyć obszar ekranu.
  • Narrator: Funkcja ta oferuje pomoc dźwiękową dotyczącą elementów wyświetlanych na ekranie.

Powiększanie obszaru ekranu przy użyciu Lupy

Lupa jest narzędziem, dzięki któremu dla osób mających problemy ze wzrokiem ekran jest bardziej czytelny. Lupa powoduje utworzenie oddzielnego okna, w którym wyświetlany jest powiększony fragment ekranu. W celu uzyskania lepszej widoczności można również zmienić schemat kolorów w oknie powiększenia. Okno programu Lupa można przesuwać lub zmieniać jego rozmiar, a przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść” można je również przenieść do krawędzi ekranu i tam zablokować. Zadaniem programu Lupa jest zapewnienie minimalnego poziomu funkcjonalności dla użytkowników mających niewielkie problemy ze wzrokiem. Po otwarciu okna Lupa można zmienić jego położenie oraz skonfigurować opcje programu Lupa przy użyciu okna dialogowego Ustawienia programu Lupa.

Aby zaktualizować opcje programu Lupa:
 • Aby użyć funkcji zmiany położenia okna Lupa, umieść wskaźnik wewnątrz okna powiększenia. Punkt wstawiania przyjmie postać dłoni. Użyj funkcji „przeciągnij i upuść”, aby przesunąć okno do dowolnego obszaru na pulpicie.
 • Aby użyć funkcji zmiany rozmiaru okna Lupa, przesuń wskaźnik nad krawędź okna powiększenia. Punkt wstawiania przyjmie postać dwustronnej strzałki. Użyj funkcji „przeciągnij i upuść”, aby przesunąć obramowanie okna powiększenia w celu zmiany rozmiaru okna.
 • Aby użyć funkcji odwracania kolorów okna Lupa, w oknie dialogowym Ustawienia programu Lupa zaznacz pole wyboru Odwróć kolory.
 • Aby użyć funkcji konfigurowania poziomu powiększenia, w oknie dialogowym Ustawienia programu Lupa wybierz poziom powiększenia. Domyślnym poziomem powiększenia jest 2.
 • Aby użyć funkcji konfigurowania opcji śledzenia w programie Lupa, zaznacz pole wyboru obok każdej opcji śledzenia, której chcesz używać:
  • Aby powiększać obszar wokół wskaźnika w miarę jego przesuwania na ekranie, wybierz opcję Śledź kursor myszy.
  • Aby powiększać obszar w punkcie wstawiania, wybierz opcję Śledź klawiaturę. Po naciśnięciu klawisza TAB lub po użyciu klawiszy strzałek, powiększone zostanie bieżące położenie na ekranie.
  • Aby wyświetlać powiększony obszar otaczający punkt wstawiania podczas wpisywania tekstu, wybierz opcję Śledź edycję tekstu.

Zapewnianie pomocy dźwiękowej dotyczącej obszaru ekranu przy użyciu programu Narrator

Program Narrator to narzędzie konwertujące tekst na mowę dla użytkowników niewidomych lub mających problemy ze wzrokiem. Program Narrator umożliwia współpracę z programami Notatnik i WordPad, programami Panelu sterowania, programem Microsoft Internet Explorer, pulpitem systemu Windows oraz Instalatorem systemu Windows. Z innymi programami Narrator może nie działać prawidłowo. Program Narrator czyta teksty wyświetlane na ekranie: zawartość aktywnego okna, opcje menu lub wpisany tekst. Aby korzystać z programu Narrator, należy zainstalować na komputerze funkcje konwersji tekstu na mowę. Program Narrator nie jest dostępny dla wszystkich języków. Aktualnie obsługuje on jedynie wersję angielską systemu Windows XP. W programie Narrator istnieje wiele opcji umożliwiających dostosowanie sposobu odczytywania elementów ekranu.

W oknie dialogowym Narrator kliknij potrzebne opcje:
 • Kliknij opcję Ogłoś zdarzenia na ekranie, aby zawartość nowo wyświetlanych okien, menu i menu skrótów była odczytywana na głos.
 • Kliknij opcję Czytaj wpisane znaki, aby wpisywane znaki były odczytywane na głos.
 • Kliknij opcję Przenieś wskaźnik myszy na aktywny element, aby wskaźnik myszy podążał za aktywnym elementem na ekranie.
 • Kliknij przycisk Głos, aby dostosować szybkość, głośność lub wysokość głosu.

Program ułatwień dostępu w Panelu sterowania

Funkcje pomocy użytkownikom mającym problemy ze wzrokiem można włączyć i skonfigurować przy użyciu programu ułatwień dostępu w Panelu sterowania.

Aby otworzyć okno dialogowe Ułatwienia dostępu:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Opcje ułatwień dostępu.
 2. W oknie dialogowym Opcje ułatwień dostępu wybierz kartę Ekran, aby uzyskać dostęp do opcji przeznaczonych dla użytkowników mających problemy ze wzrokiem.
 3. Zaznacz pole wyboru Użyj funkcji Duży Kontrast, aby na ekranie używane były kolory i czcionki ułatwiające czytanie. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać w systemie Windows XP schemat kolorów o dużym kontraście. Domyślnym schematem kolorów o dużym kontraście jest ustawienie Czerń o dużym kontraście (duże). Wybierz schemat z listy rozwijanej na ekranie Wygląd funkcji Duży kontrast; zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest wybranie schematu zawierającego w nazwie słowa „duże” lub „bardzo duże”.
 4. Użyj sekcji Opcje kursora w oknie dialogowym, aby zmienić wygląd kursora w taki sposób, aby był lepiej widoczny:
  • Ustaw parametr Częstotliwość migania, aby zmienić szybkość migania kursora. Przesuwaj suwak między wartościami Brak i Szybko, aż znaleziona zostanie częstotliwość migania, która ułatwia zlokalizowanie kursora na ekranie.
  • Ustaw szerokość kursora, przesuwając suwak Szerokość między wartościami Wąski i Szeroki, dopóki nie zostanie znaleziona szerokość, która będzie łatwo widoczna.

Kreator ułatwień dostępu

Jeśli preferujesz włączanie funkcji przy użyciu interfejsu kreatora, otwórz Kreatora ułatwień dostępu.

Aby otworzyć Kreatora ułatwień dostępu:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Ułatwienia dostępu, a następnie kliknij polecenie Kreator ułatwień dostępu.
 2. Po uruchomieniu kreatora kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć ustawianie opcji ułatwień dostępu.
 3. Użyj opcji kreatora, które dotyczą funkcji przeznaczonych dla użytkowników mających problemy ze wzrokiem. Na ekranie Opcje rozmiaru tekstu wyświetlane są następujące trzy opcje:
  • Użyj zwykłego rozmiaru tekstu dla systemu Windows: Opcja ta nie powoduje wprowadzania zmian do standardowego schematu wyglądu systemu Windows.
  • Użyj dużych tytułów okien i menu: Opcja ta pozwala uzyskać taki sam efekt, jak wybranie opcji Duży kontrast w programie ułatwień dostępu w Panelu sterowania.
  • Użyj programu Lupa Microsoft oraz dużych tytułów i menu: Opcja ta powoduje włączenie programu Lupa.
 4. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej. Opcje wyświetlane na następnym ekranie zależą od opcji wybranych na poprzednim ekranie.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Uwaga: Po zakończeniu pierwszej części Kreatora ułatwień dostępu i sekcji Konfiguracja opcji kreatora następuje zakończenie procesu konfigurowania funkcji ułatwień dostępu.

Aby skonfigurować opcje kreatora:
 1. W przypadku użytkowników mających problemy ze wzrokiem, kliknij opcję Jestem osobą niedowidzącą lub mam problemy z rozpoznawaniem szczegółów na ekranie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wybierz wygodny rozmiar paska przewijania i obramowania okna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz wygodny rozmiar ikon, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz wygodny schemat kolorów o dużym kontraście, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz wygodny rozmiar i kolor kursora myszy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Ustaw wygodną częstotliwość migania i rozmiar kursora, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować ustawienia.Materiały referencyjne
Stan funkcji ułatwień dostępu można wyświetlać i kontrolować przy użyciu Menedżera narzędzi. Funkcje ułatwień dostępu mogą być kontrolowane przez administratorów i użytkowników mających uprawnienia administracyjne. Zobacz następujący artykuł:
307773 How to Administer and Control Accessibility Features for Visually ImpairedWłaściwości

Identyfikator artykułu: 308978 — ostatni przegląd: 12/06/2015 06:05:39 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308978
Opinia