Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wspólny dostęp do zaszyfrowanego pliku w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308991
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak współużytkować dostęp do pliku zapisanego przy użyciu systemu szyfrowania plików (Encrypting File System, EFS) w systemie Microsoft Windows XP. Szyfrowanie to proces konwertowania danych na format, którego nie mogą odczytać inni użytkownicy. Systemu EFS dostępnego w Windows XP można używać do automatycznego szyfrowania danych zapisywanych na dysku twardym.

Jak współużytkować dostęp do zaszyfrowanych plików

UWAGA: Aby dodawać użytkowników do pliku, należy być członkiem grupy administratorów lub użytkownikiem, który zaszyfrował ten plik. Jeśli użytkownik nie jest upoważniony do dodawania innych użytkowników do zaszyfrowanego pliku, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
EFSADU
Błąd dodawania nowych użytkowników. Kod błędu 5.
Istnieje możliwość zachowania bezpieczeństwa szyfrowania plików przy jednoczesnym umożliwieniu określonym użytkownikom uzyskania dostępu do zaszyfrowanych plików. Aby umożliwić dostęp do zaszyfrowanych plików:
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij zaszyfrowany plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Ogólne (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  4. Wybierz użytkownika, z którym chcesz współużytkować dostęp do zaszyfrowanego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Po zakończeniu dodawania użytkowników kliknij trzy razy przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

  • Zaszyfrowane pliki nie są dostępne dla klientów systemu Macintosh.
  • Otwarcie dokumentów zapisanych w zaszyfrowanym folderze przez innych użytkowników może nie być możliwe. Gdy użytkownik tworzy dokument w zaszyfrowanym folderze, dokument ten może otwierać tylko on, dopóki nie przyzna dostępu innym użytkownikom. Z tego powodu folder zaszyfrowany przez określonego użytkownika może później zawierać pliki, których użytkownik ten nie będzie mógł otworzyć. Jeśli potrzebny jest dostęp do tych plików, należy poprosić ich autorów o dodanie określonego konta użytkownika do listy użytkowników, z którymi zaszyfrowane pliki są współużytkowane.
  • Dokumentacja EFS wskazuje, że użytkownik mający dostęp do pliku zaszyfrowanego w systemie EFS musi również mieć uprawnienia do zapisywania pliku w systemie NTFS, aby go edytować. Jeśli jednak plik jest dokumentem pakietu Microsoft Office, w celu edycji dokumentu wymagane są uprawnienia do modyfikacji pliku. Uprawnienia do modyfikacji obejmują uprawnienia do zapisywania.Materiały referencyjne
For additional informationabout using file encryption in Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
307877 JAK: Szyfrowanie pliku w systemie Windows XP
308989 JAK: Szyfrowanie folderów w systemie Windows XP
308993 JAK: Usuwanie szyfrowania plików w systemie Windows XP
223316 Najważniejsze wskazówki dotyczące systemu szyfrowania plików EFS

Właściwości

Identyfikator artykułu: 308991 — ostatni przegląd: 06/27/2003 14:57:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308991
Opinia
ows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=3f7fb202-e16d-4b91-a0b1-1acf831ba8d3%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=4195ba7b-f5a4-46e7-9877-19a0f377e69b&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=f10e5d76-0ca9-4d16-b5fc-c56a8dc34b9d">