Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Określanie w Kreatorze instalacji niestandardowej pakietu Office XP ustawień serwera Exchange stosowanych w profilach użytkowników programu Outlook 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308997
Streszczenie
Używając Kreatora instalacji niestandardowej, można określić ustawienia programu Microsoft Exchange Server do użycia w dostosowanej instalacji programu Outlook 2002. Procedura ta może być stosowana podczas instalowania programu Outlook 2002 w wersji autonomicznej lub wersji należącej do pakietu Office XP.

Określanie w Kreatorze instalacji niestandardowej ustawień serwera Exchange stosowanych w profilach użytkowników programu Outlook

Istnieje kilka opcji konfigurowania połączeń programu Microsoft Exchange Server dla użytkowników (w tym opcja niekonfigurowania informacji o połączeniu). Można dokonywać zmian konfiguracji dla nowych użytkowników programu Exchange oraz dla istniejących użytkowników.
 • Dla użytkowników, których połączenie z serwerem Exchange nie jest skonfigurowane można określić nazwę użytkownika i nazwę serwera, a także ustawienia w trybie offline.
 • Dla użytkowników, którzy mają istniejące połączenie z serwerem Exchange można zachować to połączenie lub zastąpić bieżącą konfigurację serwera Exchange nową konfiguracją.
Aby określić ustawienia serwera Exchange dla profilów użytkowników programu:
 1. W Kreatorze instalacji niestandardowej na stronieOutlook: określ ustawienia Exchangekliknij opcjęSkonfiguruj połączenie z serwerem Exchange.

  UWAGA: Jeśli na poprzedniej stronie zostanie wybrana opcjaNew Profile, ta konfiguracja będzie zastosowana dla wszystkich użytkowników programu Outlook.
 2. Użyj domyślnej zmiennej%UserName%do określenia nazwy logowania użytkownika.

  UWAGA: Można wybrać inną nazwę zmiennej systemowej. Na przykład możesz użyć innej zmiennej systemowej, jeśli masz osobną nazwę użytkownika do dostępu do programu Outlook. Musisz podać nazwę serwera Exchange. W systemach Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me) zmienna UserName nie jest definiowana domyślnie. Jeśli ta zmienna nie jest ustawiona na komputerach użytkowników, zamiast niej będzie używana nazwa logowania w domenie Windows NT (jeśli zmienna %UserName% jest określona jako zmienna logowania na tej stronie).
 3. Wpisz nazwę serwera Exchange swojej sieci. Nazwa ta będzie zastąpiona nazwą konkretnego serwera Exchange dla każdego użytkownika indywidualnie, gdy program Outlook zostanie uruchomiony po raz pierwszy.
 4. Kliknij przyciskMore Settings, aby skonfigurować ustawienia w trybie offline, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. Zaznacz opcjeZastąp istniejące ustawienia programu Exchange, jeśli istnieje połączenie z serwerem Exchange, które może wykorzystywać połączenie z serwerem Exchange zdefiniowane dla wszystkich użytkowników. Ten krok stosuje się tylko wtedy, gdy modyfikujesz profil. Jeśli definiujesz nowe domyślne profile użytkowników, definiowany profil będzie używany dla wszystkich użytkowników.
 6. Kliknij przyciskDalej, aby kontynuować działanie Kreatora instalacji niestandardowej.Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź do następującej witryny sieci Web zestawu Microsoft Office XP Resource Kit:
offxp OL2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308997 — ostatni przegląd: 06/27/2003 14:57:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Office XP (Instalator)
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB308997
Opinia
dy>