Automatyczne właściwości harmonogramu wdrażania reguł zamieniane w programie System Center Menedżer konfiguracji

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3091103
Symptomy
Po uruchomieniu ręcznego automatyczne reguły wdrażania (ADR) w orMicrosoft programu Microsoft System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji Service Pack 1 (SP1) System Center 2012 Menedżer konfiguracji Service Pack 2 (SP2) wiele właściwości harmonogramu są zmieniane. Te zmiany wpływają na przyszłych uruchamia ADR. Na przykład właściwośćOprogramowania dostępnego czasu może być skonfigurowany jako 12 godzin, a właociwooć nieprzekraczalny terminjako 20 dni. Jednak po pierwszym uruchomieniu ADR, właściwośćOprogramowania dostępnego czasuzostanie skonfigurowany jako 1 godzinę i właściwośćnieprzekraczalny termin jako 2 dni.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Zastosowania tej poprawki spowoduje zmiany w harmonogramie nieoczekiwane z przyszłych ADR. Poprawka nie poprawi automatyczne zmiany, które zostały wprowadzone do ADR, które uprzednio zostały uruchomione ręcznie.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna od firmy Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga: Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft znajdują się: Uwaga: "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, należy po aktualizacji zbiorczej zainstalowaną havethe:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Uwaga: Zaleca się zamknięcie konsoli administracyjnej programu Menedżer konfiguracji, przed zastosowaniem tego pakietu poprawek.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Basesvr.dll5.0.8239.12213,639,47226-cze-201502:45x64


Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o proces wdrażania aktualizacji oprogramowaniaw Menedżer konfiguracji programu System Center.

Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3091103 — ostatni przegląd: 10/03/2015 14:30:00 — zmiana: 2.0

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2

  • kbqfe kbautohotfix kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB3091103 KbMtpl
Opinia