Podczas dynamicznego usuwania zachowań występuje przeciek pamięci

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Symptomy
Kiedy powiązane lub elementarne zachowanie jest dynamicznie dodawane, a następnie usuwane ze strony HTML, przydział pamięci nie zostaje cofnięty.
Przyczyna
Przyczyną jest problem z synchronizacją między programem Microsoft Internet Explorer i aparatem skryptów.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku    -------------------------------------------------------  01-maj-2002 18:44 6.0.2717.100 2 752 512 Mshtml.dll 				
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Ta poprawka jest uwzględniona w dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6. Jednak domyślnie jest ona wyłączona. Aby włączyć tę poprawkę, należy ustawić następującą wartość rejestru na wartość ciągu „yes” lub wartość binarną 1:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Cleanup HTCs
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315014 USTERKA: Podczas usuwania zachowań występuje przeciek pamięci (j. ang.)
Aby ta poprawka działała, kod musi spełniać następujące wymagania:
 • Zachowanie musi mieć tylko jeden element skryptu, a wszystkie skrypty (takie jak wbudowane programy obsługi zdarzeń) w pliku htc muszą używać takiego samego języka jak ten element skryptu.
 • Element skryptu może używać atrybutu SRC bez ograniczeń rozmiaru kodu w pliku, którego dotyczy odwołanie. Jednak rozmiar pliku skryptu, którego dotyczy odwołanie w atrybucie src, lub rozmiar kodu skryptu w tagach skryptu musi wynosić co najmniej 512 bajtów.
Ta poprawka jest przeznaczona tylko dla uproszczonych składników języka HTML (HTC, HTML Component). Obsługa zwykłych składników HTC wymagałaby zmian w architekturze języków Mshtml i Jscript, co nie było możliwe do zrealizowania. Istnieją następujące obejścia tego problemu dotyczące zwykłych składników HTC:
 • Przekształcenie składnika HTC w uproszczony składnik HTC.
 • Nawigowanie na stronie w celu odzyskania pamięci.
Oczyszczenie składników HTC
Właściwości

Identyfikator artykułu: 309170 — ostatni przegląd: 02/26/2014 23:22:29 — zmiana: 5.13

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbenv kbie600presp1fix kbprb kbqfe kbie600sp1fix KB309170
Opinia