Works Suite 2002: Komunikat o błędzie po synchronizacji z urządzeniem Pocket PC: Błąd aplikacji Wkscal.exe

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL309501
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po synchronizacji programu Microsoft Works Calendar 2002 z urządzeniem Pocket PC, podczas próby zamknięcia programu Works Calendar, program może przestać odpowiadać (zawiesić się) lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd aplikacji wkscal.exe
Instrukcja spod "0x77f5218e" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x071877228". Pamięć nie może zostać "zapisana".

Kliknij przycisk OK, aby przerwać działanie programu.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy spełnione są obydwa z następujących warunków:
  • Urządzenie Pocket PC zostanie usunięte z podstawki dokowania przed zamknięciem programu Works Calendar.

    i Użytkownik korzysta z programu ActiveSync w wersji 3.1.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj program ActiveSync do wersji 3.5. Aby pobrać tę aktualizację, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 309501 — ostatni przegląd: 02/24/2014 06:07:25 — zmiana: 3.1

Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbimu KB309501
Opinia