Você está offline; aguardando reconexão

JAK: Uaktualnianie grupy projektów programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic .NET

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL309617
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak uaktualnić grupę projektów lub aplikację n-warstwową programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic .NET.

Opis techniki

Uaktualniając grupę projektów lub aplikację n-warstwową programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic .NET, trzeba uaktualniać jeden projekt lub jedną warstwę naraz.

Jeśli aplikacja 3-warstwowa obejmuje składnik klienta, składnik użytkowy i składnik dostępu do danych, aplikację należy uaktualnić w następującej kolejności:
 1. Składnik klientaSkładnik użytkowySkładnik dostępu do danych
 2. Składnik użytkowySkładnik dostępu do danych
 3. Składnik dostępu do danych
W przypadku aplikacji n-warstwowej zawsze jako pierwszą należy uaktualnić warstwę klienta, a następnie inne warstwy w drzewie zależności. Tej kolejności należy przestrzegać z następujących dwóch powodów:
 • To podejście pozwala na utrzymanie ciągłości działania aplikacji. Gdy uaktualniasz klienta, przerywasz działanie tylko jednego składnika aplikacji — składnika klienta, z którym pracujesz. Wszystkie inne składniki nadal działają tak samo, jak poprzednio. Przy tym podejściu izolujesz obszar roboczy. Z drugiej strony, jeśli najpierw uaktualniasz warstwę danych, nagle przerywasz działanie warstwy danych i wszystkich składników, które zależą od tej warstwy.
 • Program Visual Basic 6.0 blokuje biblioteki typów (TypeLib). Stwarza to problem, jeśli musisz ponownie zbudować bibliotekę TypeLib lub ponownie skompilować podstawową bibliotekę dołączaną dynamicznie (DLL). Jeśli najpierw uaktualniasz warstwę użytkową, a następnie warstwę klienta, musisz zatrzymywać i ponownie uruchamiać program Visual Basic 6.0 za każdym razem, gdy zmieniasz warstwę środkową. Rozważ następującą kolejność:

  1. Uaktualnienie warstwy środkowej.Zmiana klienta programu Visual Basic 6.0 w celu uzyskania dostępu do warstwy środkowej.Uruchomienie warstwy środkowej.
  2. Zmiana klienta programu Visual Basic 6.0 w celu uzyskania dostępu do warstwy środkowej.Uruchomienie warstwy środkowej.
  3. Uruchomienie warstwy środkowej.

  Jeśli chcesz zmienić bibliotekę .NET DLL, musisz następnie zamknąć program Visual Basic 6.0, ponownie skompilować bibliotekę w środowisku .NET, ponownie uruchomić program Visual Basic 6.0 itd. Tego problemu możesz uniknąć, jeśli najpierw uaktualnisz klienta, a następnie warstwę środkową.
Do uaktualnienia każdej aplikacji programu Visual Basic 6.0 użyj narzędzia Upgrade dołączonego do programu Visual Basic .NET. Narzędzie Upgrade zostaje uruchomione, jeśli użyjesz programu Visual Basic .NET do otwarcia projektu programu Visual Basic 6.0. W przypadku używania narzędzia Upgrade projekt programu Visual Basic 6.0 nie jest zmieniany i tworzony jest nowy projekt programu Visual Basic .NET. Przed uaktualnieniem projektu programu Visual Basic 6.0 najlepiej jest przygotować go do uaktualnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcjęODWOŁANIA.

Uaktualnianie n-warstwowej aplikacji programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic .NET

W tej sekcji szczegółowo opisano, jak uaktualnić 3-warstwową aplikację programu Visual Basic 6.0 (która składa się ze składnika klienta, składnika użytkowego i składnika dostępu do danych) do programu Visual Basic .NET.
 1. Skompiluj każdy z projektów w programie Visual Basic 6.0 i przetestuj projekty, aby upewnić się, że aplikacja działa poprawnie.

  UWAGA: Istotne znaczenie ma zbudowanie grupy, ponieważ nowy projekt klienta programu Visual Basic .NET nadal używa składnika użytkowego i składnika dostępu do danych z programu Visual Basic 6.0 poprzez współdziałanie. Podobnie nowy projekt składnika użytkowego programu Visual Basic .NET poprzez współdziałanie nadal odwołuje się do składnika dostępu do danych z programu Visual Basic 6.0.
 2. Uaktualnij najpierw składnik klienta. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET i otwórz projekt klienta programu Visual Basic 6.0. Uruchomiony zostaje kreator Upgrade Wizard.UWAGA: Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.

 3. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Wykonaj poszczególne kroki w kreatorze, aby utworzyć nowy projekt klienta programu Visual Basic .NET i raport z uaktualnienia.
 4. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Przeczytaj raport z uaktualnienia, który zazwyczaj zawiera informacje dotyczące wymaganych modyfikacji dodatkowych. Zmodyfikuj nowy projekt klienta programu Visual Basic .NET zgodnie z zaleceniami.
 5. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Uruchom nowy projekt klienta programu Visual Basic .NET, aby sprawdzić, czy klient działa. Pamiętaj, że nowy klient nadal odwołuje się do składnika użytkowego i składnika dostępu do danych programu Visual Basic 6.0 poprzez współdziałanie.
 6. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Uaktualnij warstwę środkową (obiekt użytkowy). Otwórz projekt obiektu użytkowego programu Visual Basic 6.0 w programie Visual Basic .NET i wykonaj poszczególne kroki w kreatorze Upgrade Wizard.
 7. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Przeczytaj raport z uaktualnienia i zmodyfikuj nowy składnik użytkowy programu Visual Basic .NET zgodnie z zaleceniami.
 8. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Ponieważ nowy projekt klienta programu Visual Basic .NET nadal odwołuje się do składnika użytkowego programu Visual Basic 6.0, usuń to odwołanie i dodaj nowe odwołanie do nowo utworzonego projektu składnika użytkowego programu Visual Basic .NET.
 9. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Przetestuj aplikację, aby upewnić się, czy działa poprawnie. Pamiętaj, że składnik klienta i składnik użytkowy nadal używają składnika dostępu do danych programu Visual Basic 6.0.
 10. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Uaktualnij ostatnią warstwę (składnik dostępu do danych). Otwórz projekt składnika dostępu do danych programu Visual Basic 6.0 w programie Visual Basic .NET i wykonaj poszczególne kroki w kreatorze Upgrade Wizard.
 11. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Przeczytaj raport z uaktualnienia i zmodyfikuj nowy składnik dostępu do danych programu Visual Basic .NET zgodnie z zaleceniami.
 12. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Usuń wszelkie odwołania do składnika dostępu do danych programu Visual Basic 6.0 ze składnika użytkowego i składnika klienta programu Visual Basic .NET, a następnie dodaj odwołania do nowo utworzonego projektu składnika dostępu do danych programu Visual Basic .NET.
 13. : Kreator Visual Basic .NET Upgrade Wizard jest dołączony do programu Visual Studio .NET Professional.Przetestuj aplikację, aby upewnić się, czy działa poprawnie.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Preparing Your Visual Basic 6.0 Applications for the Upgrade to Visual Basic.NET
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnvb600/html/vb6tovbdotnet.asp

Visual Basic .NET Upgrade Roadmap
http://msdn.microsoft.com/vbasic/technical/upgrade/roadmap.asp
3-warstwowe
Propriedades

ID do Artigo: 309617 - Última Revisão: 05/26/2002 20:15:00 - Revisão: 1.0

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB309617
Comentários
irePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">