JAK: Konfigurowanie programu Internet Explorer do pracy zarówno w trybie PORT, jak i w trybie PASV protokołu FTP w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skonfigurować program Internet Explorer, aby używał zarówno trybu PORT, jak i trybu PASV protokołu FTP (File Transfer Protocol).

Protokół FTP może funkcjonować w dwóch trybach: standardowym (czyli aktywnym) albo pasywnym (zwanym „PASV”). Klient FTP działający w trybie standardowym wysyła do serwera FTP polecenia PORT. Klient działający w trybie pasywnym wysyła do serwera FTP polecenia PASV. Polecenia te przesyłane są za pośrednictwem kanału poleceń protokołu FTP.

Klient FTP działający w trybie standardowym ustanawia najpierw połączenie z portem TCP numer 21 na serwerze FTP. To połączenie służy za kanał poleceń protokołu FTP. Gdy klient FTP chce odebrać dane, na przykład listę folderów lub plik, wysyła przez kanał poleceń FTP polecenie PORT. Polecenie PORT zawiera informacje o numerze portu, w którym klient FTP odbiera dane. W trybie PORT serwer FTP zawsze wysyła dane z portu TCP numer 20. Wysyłając dane, serwer FTP musi otworzyć nowe połączenie do klienta.

Klienci FTP działający w trybie pasywnym także rozpoczynają sesję od ustanowienia połączenia z portem TCP numer 21 na serwerze FTP w celu utworzenia kanału kontrolnego. Gdy klient wyśle polecenie PASV przez kanał poleceń, serwer FTP otwiera port jednorazowego użytku (o numerze z zakresu od 1024 do 5000) i informuje klienta FTP, że żądania transferu danych mają dotyczyć tego portu. Serwer FTP odpowiada na żądania, używając portu jednorazowego użytku jako portu źródłowego transferów danych. W takiej sytuacji serwer FTP nie musi ustanawiać nowego połączenia przychodzącego do klienta FTP.

W zależności od konfiguracji zapory na kliencie lub serwerze FTP może zajść konieczność zmodyfikowania trybu używanego przez klienta FTP. Program Microsoft Internet Explorer 5 (i nowsze wersje) obsługuje zarówno tryb standardowy, jak i pasywny.

Powrót do początku

Jak zmienić tryb klienta FTP w programie Internet Explorer

Aby zmienić tryb klienta FTP w programie Internet Explorer:
  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. Kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. Kliknij opcję Włącz widok folderów dla lokacji FTP.
Gdy opcja Włącz widok folderów dla lokacji FTP jest włączona, program Internet Explorer jest klientem FTP działającym w trybie aktywnym (niezależnie od stanu opcji Użyj pasywnego protokołu FTP).

Program Internet Explorer można przełączyć w tryb pasywny klienta FTP po anulowaniu wyboru tej opcji.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Wiele zapór nie akceptuje nowych połączeń za pośrednictwem interfejsu zewnętrznego. Połączenia takie są wykrywane przez zaporę jako próby niechcianych połączeń i w związku z tym odrzucane. Klienci FTP korzystający z trybu standardowego nie mogą działać w takim środowisku, ponieważ serwer FTP musi wysyłać do klienta FTP żądania nowych połączeń.

Administratorzy zapór mogą unikać używania serwerów FTP działających w trybie PASV, ponieważ serwer FTP może otworzyć port jednorazowego użytku o dowolnym numerze. Mimo że program Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0, jak i Internetowe usługi informacyjne (IIS) 5.0 używają domyślnego zakresu portów do użytku jednorazowego, tj. od numeru 1024 do numeru 5000, w konfiguracji wielu serwerów FTP zakres takich portów jest określony od numeru 1024 do 65535. Konfiguracje zapór zezwalające na pełny dostęp do wszystkich portów do użytku jednorazowego na potrzeby połączeń niebędących odpowiedzią na żądanie mogą być uznawane za niedostatecznie zabezpieczone.

Zarówno usługi IIS 4.0, jak i usługi IIS 5.0 można skonfigurować w taki sposób, by zakres portów do jednorazowego użytku obejmował numery od 1024 do 65535.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o problemach, które można napotkać przy próbie nawiązywania połączeń z portami TCP o numerach wyższych niż 5000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
196271 Unable to Connect from TCP Ports Above 5000
Powrót do początku
iis
Właściwości

Identyfikator artykułu: 309816 — ostatni przegląd: 12/07/2015 07:59:27 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbftp kbnetwork kbclient KB309816
Opinia