Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu Windows XP przeprowadzaną jako uaktualnienie systemu Windows 98 lub Windows Me

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310064
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

OSTRZEŻENIE: Ten artykuł zawiera procedury, które mogą się wiązać ze zmianą ustawień systemu BIOS (Basic Input/Output System) lub CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) lub które mogą wymagać od użytkownika przeprowadzenia fizycznej modyfikacji sprzętowej komputera. Nieprawidłowe modyfikacje systemu BIOS komputera mogą być źródłem poważnych problemów. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych modyfikacjami systemu BIOS. Ustawienia systemu BIOS można zmieniać na własną odpowiedzialność. W razie potrzeby uzyskania pomocy na temat opisanych procedur należy skontaktować się z producentem sprzętu, pamiętając przy tym, że modyfikacje sprzętu lub systemu BIOS komputera mogą spowodować utratę gwarancji na sprzęt. Aby nie wprowadzać zmian sprzętowych w komputerze własnoręcznie, można dostarczyć go do serwisu naprawczego.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano procedury rozwiązywania problemów, które można zastosować w przypadku problemów związanych z próbą uaktualnienia systemu Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) do systemu Windows XP.

Powrót do początku

Ogólne rozwiązywanie problemów

W przypadku napotykania problemów podczas uruchamiania Instalatora należy przeprowadzić czysty rozruch komputera. Rozwiązywanie problemów za pomocą czystego rozruchu odnosi się do metod, których można użyć w celu ograniczenia pewnych zachowań spowodowanych środowiskiem komputera. Wiele problemów występujących podczas uruchamiania systemu Windows lub programów jest spowodowanych pozostającymi w konflikcie sterownikami, programami rezydentnymi (TSR) i innymi ustawieniami uruchamianymi podczas uruchamiania komputera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu czystego rozruchu komputera z systemem Windows Me, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267288 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania czystego rozruchu komputera z systemem Windows 98 lub Windows 98 Wydanie drugie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98
Ponadto, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, procedura czystego rozruchu wspomniana w tych artykułach może czasowo wyłączyć to oprogramowanie; można jednak odinstalować oprogramowanie antywirusowe w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów podczas instalacji. Przed odinstalowaniem oprogramowania antywirusowego warto skonsultować się z jego producentem, aby nie narażać komputera na zainfekowanie wirusem podczas instalacji. Po zakończeniu instalacji systemu Windows XP można ponownie zainstalować oprogramowanie antywirusowe, jeśli jest ono zgodne z systemem Windows XP.

Uwaga: Może zajść potrzeba skontaktowania się z producentem oprogramowania w celu ustalenia, czy jest ono zgodne z systemem Windows XP, lub w celu uzyskania wersji oprogramowania zgodnej z systemem Windows XP.

Powrót do początku

Podczas instalacji występuje błąd kopiowania pliku

Podczas próby zainstalowania systemu Windows XP może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Instalator nie może skopiować pliku nazwa_pliku. Naciśnij klawisz X, aby ponowić próbę, lub klawisz Y, aby przerwać,
gdzie nazwa_pliku oznacza plik, którego Instalator nie może skopiować, lub:
INF File Textsetup.sif is corrupt or missing Status 14 SETUP CANNOT CONTINUE
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy dowolny z następujących warunków jest prawdziwy:
 • Dysk CD z systemem Windows XP jest porysowany, poplamiony lub brudny. Oczyść dysk CD z systemem Windows XP miękką ściereczką, włóż go do stacji CD-ROM i kliknij przycisk OK.
 • Stacja CD-ROM nie działa poprawnie lub dysk CD za bardzo wibruje i laserowy czytnik nie może prawidłowo odczytać danych. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zapoznaj się z dokumentacją sprzętu lub skontaktuj z producentem stacji CD-ROM.
 • W przypadku korzystania z wielu stacji CD-ROM komputer może próbować zlokalizować pliki na niewłaściwej stacji. Jeśli sprzęt ma opcję dezaktywacji nieużywanych stacji CD-ROM, wyłącz stacje CD-ROM, które nie są używane.
 • W komputerze jest sprzętowo przyspieszane taktowanie zegara procesora (zastosowano tzw. overclocking). Ponieważ ta metoda intensywnie wykorzystuje pamięć, może ona powodować błędy dekodowania podczas wyodrębniania plików z dysku CD z systemem Windows XP.
 • Spróbuj użyć domyślnych ustawień taktowania zegara dla płyty głównej i procesora komputera. Aby uzyskać więcej informacji, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją sprzętu lub skontaktuj z producentem płyty głównej.
 • Komputer zawiera uszkodzoną lub niedopasowaną pamięć RAM (Random Access Memory) lub pamięć podręczną. Na przykład być może jest wykorzystywana kombinacja pamięci RAM typu EDO (Extended Data Out) i nie-EDO lub też pamięci RAM o różnym czasie dostępu.

  Błędy dekodowania mogą występować, nawet jeśli system Windows wydaje się działać poprawnie, ze względu na dodatkowe obciążenie komputera, które ma miejsce, gdy system Windows próbuje wyodrębniać pliki i uzyskiwać dostęp do dysku twardego.

  Aby ustalić, jak wyłączyć pamięć podręczną komputera na czas instalacji, zapoznaj się z dokumentacją sprzętu lub skontaktuj z jego producentem.
 • W ustawieniach CMOS komputera jest włączony ultraszybki bezpośredni dostęp do pamięci (Ultra direct memory access) i dane przenoszone są zbyt szybko.
 • W celu obniżenia szybkości przesyłania danych zmień tryb transferu danych z trybu DMA na tryb PIO (Processor Input/Output). Jeśli to nie rozwiąże problemu, obniż ustawienia trybu PIO. Im wyższe są ustawienia trybu PIO, tym szybszy jest transfer danych.
 • Wykorzystywany jest menedżer pamięci innej firmy.
 • Komputer jest zainfekowany wirusem.
Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skopiuj folder i386 z dysku CD na lokalny dysk twardy, a następnie spróbuj uruchomić Instalatora z dysku twardego.

Powrót do początku

Podczas procedury uaktualniania komputer zawiesza się lub przestaje odpowiadać i wyświetlany jest czarny ekran

Podczas próby uaktualnienia do systemu Windows XP komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się) i może zostać wyświetlony czarny ekran.

Takie zachowanie może być spowodowane przez sprzęt lub oprogramowanie niezgodne z systemem Windows XP.

W celu obejścia tego problemu:
 1. Odczekaj od 10 do 15 minut przy czarnym ekranie, aby się upewnić, że komputer nie będzie kontynuować procedury instalacji.
 2. Uruchom komputer ponownie, aby przekonać się, czy znowu się zawiesi w tym samym momencie instalacji. Czasami może się zdarzyć, że Instalator przerwie procedurę instalacji na dalszym etapie niż przy poprzednim zawieszeniu. Jeśli to się zdarzy, spróbuj ponownie uruchomić komputer kilka razy, aby doprowadzić procedurę instalacji do końca.
 3. Uruchom komputer ponownie i wybierz opcję Anuluj instalację systemu Windows XP w celu przywrócenia systemu Windows 98 lub Windows Me. Jeśli opcja Anuluj instalację systemu Windows XP nie jest wyświetlona na liście opcji po ponownym uruchomieniu komputera, przejdź do kroku 5.
 4. Po przywróceniu systemu Windows 98 lub Windows Me odinstaluj wszelkie programy antywirusowe, wszelkie programy zarządzające rozruchem (takie jak GoBack), a następnie przeprowadź czysty rozruch komputera. W celu przeprowadzenia czystego rozruchu zapoznaj się z artykułem odpowiednim dla danego systemu operacyjnego, do którego odsyłacz został zamieszczony wcześniej w tym artykule.
 5. Jeśli podczas uaktualniania komputer ponownie się zawiesi, powodem może być problem niezgodności sprzętu. Spróbuj wyłączyć funkcję ACPI. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlony komunikat o tym, że naciśnięcie klawisza F6 pozwala dodać sterowniki SCSI innych firm. Naciśnij na tym ekranie klawisz F7. Zauważ, że nie zostanie wyświetlone żadne powiadomienie wizualne.
 6. Jeśli Instalator ponownie się zawiesi, wyłącz niepotrzebny sprzęt. Usuń wszelkie urządzenia USB, usuń lub wyłącz karty sieciowe, karty dźwiękowe i karty portów szeregowych, a następnie ponownie uruchom Instalatora.
 7. Jeśli komunikat o błędzie będzie nadal wyświetlany, może zajść potrzeba uaktualnienia systemu BIOS płyty głównej. W celu uzyskania informacji, jak to zrobić, skontaktuj się z producentem komputera lub odwiedź witrynę producenta płyty głównej w sieci Web.
 8. Jeśli aktualizacja systemu BIOS nie rozwiąże problemu lub jeśli nie ma możliwości uzyskania zaktualizowanej wersji systemu BIOS dla komputera, można spróbować zainstalować system Windows XP z warstwą abstrakcji sprzętu standardowego komputera PC (HAL, Hardware Abstraction Layer). W tym celu naciśnij klawisz F7, kiedy zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie klawisza F6 podczas instalacji systemu Windows XP. Ściślej mówiąc, monit o naciśnięcie klawisza F6 pojawia się po tym, jak Instalator po raz pierwszy ponowne uruchamia komputer.Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie wymuszania trybu HAL standardowego komputera PC, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  299340 How to Force a Hardware Abstraction Layer During an Upgrade or New Installation of Windows XP
Powrót do początku

Podczas instalacji zostaje wyświetlony komunikat o błędzie lub komunikat zatrzymania

Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie, zobacz odpowiedni artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311562 'An Unexpected Error (768) Occurred at Line 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c' Error Message During Windows XP Setup
311564 Komunikat o błędzie „Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal” podczas uaktualniania do systemu Windows XP
311442 Komunikat o błędzie: Nie można kontynuować instalacji. Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Powrót do początku
instalacja instalacja zawiesza się dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h krytyczny błąd wyjątku krytyczny błąd instalacja nie może być kontynuowana skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310064 — ostatni przegląd: 12/07/2015 07:59:31 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbenv kbsetup KB310064
Opinia