W jaki sposób obsługiwane są uprawnienia podczas kopiowania i przenoszenia plików oraz folderów

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W systemie Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP jest dostępna opcja korzystania z systemu plików FAT32 lub systemu plików NTFS. W przypadku korzystania z systemu NTFS można udzielać uprawnień do folderów i plików w celu kontrolowania dostępu do tych obiektów. Podczas kopiowania lub przenoszenia pliku albo folderu na woluminie NTFS sposób, w jaki Eksplorator Windows obsługuje uprawnienia dotyczące obiektów, zależy od tego, czy dany obiekt jest kopiowany lub przenoszony wewnątrz tego samego woluminu NTFS, czy na inny wolumin. W tym artykule jest opisany sposób obsługiwania przez Eksploratora Windows uprawnień do plików i folderów w różnych sytuacjach.
Więcej informacji
Domyślnie obiekt dziedziczy uprawnienia po obiekcie nadrzędnym podczas tworzenia albo kopiowania lub przenoszenia do folderu nadrzędnego. Ta reguła nie obowiązuje tylko w przypadku przenoszenia obiektu do innego folderu na tym samym woluminie. W takiej sytuacji zachowywane są oryginalne uprawnienia.

Należy również uwzględnić następujące reguły:
 • Grupie Wszyscy są udzielane uprawnienia zezwalające na pełną kontrolę dotyczące katalogu głównego każdego dysku systemu NTFS.
 • Uprawnienia związane z odmową dostępu zawsze mają pierwszeństwo przed uprawnieniami zezwalającymi na dostęp.
 • Uprawnienia jawne mają pierwszeństwo przed uprawnieniami dziedziczonymi.
 • Jeżeli uprawnienia systemu NTFS powodują konflikt (na przykład przeciwstawne uprawnienia grupy i użytkownika), priorytet mają najbardziej liberalne uprawnienia.
 • Uprawnienia mają charakter kumulacyjny.
 • Aby zachować uprawnienia podczas kopiowania lub przenoszenia plików i folderów, należy używać narzędzia Xcopy.exe z przełącznikiem /O lub /X.

  Oryginalne uprawnienia obiektu zostaną dodane do uprawnień dziedziczonych w nowej lokalizacji.
 • Aby dodać oryginalne uprawnienia obiektu do uprawnień dziedziczonych podczas kopiowania lub przenoszenia obiektu, należy używać narzędzia Xcopy.exe z przełącznikami –O i –X.
 • Aby zachować istniejące uprawnienia bez dodawania uprawnień dziedziczonych z folderu nadrzędnego, należy użyć narzędzia Robocopy.exe, dostępnego w zestawie Windows 2000 Resource Kit. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zestawu Windows 2000 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Można zmodyfikować sposób obsługiwania uprawnień przez Eksploratora Windows podczas kopiowania lub przenoszenia obiektów na inny wolumin NTFS. Podczas kopiowania lub przenoszenia obiektu na inny wolumin obiekt dziedziczy uprawnienia po nowym folderze. Jeżeli jednak konieczna jest modyfikacja tego zachowania w celu utrzymania oryginalnych uprawnień, należy zmodyfikować rejestr w następujący sposób.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: ForceCopyAclwithFile
  Typ danych: DWORD
  Dane wartości: 1
 4. Zamknij Edytora rejestru.
Sposób obsługi uprawnień przez Eksploratora Windows podczas przenoszenia obiektów wewnątrz woluminu NTFS można modyfikować. Zgodnie z informacjami podanymi powyżej obiekt zachowuje domyślnie swoje uprawnienia, gdy jest przenoszony wewnątrz tego samego woluminu. Jeżeli jednak konieczna jest modyfikacja tego zachowania, tak aby obiekt dziedziczył uprawnienia po folderze nadrzędnym, należy zmodyfikować rejestr w następujący sposób:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:

  Nazwa wartości: MoveSecurityAttributes
  Typ danych: DWORD
  Dane wartości: 0
 4. Zamknij Edytora rejestru.
Uwaga: Wartość rejestru MoveSecurityAttributes dotyczy tylko systemu Windows XP i Windows Server 2003. Nie dotyczy ona systemu Windows 2000.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310316 — ostatni przegląd: 05/12/2006 14:41:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbinfo KB310316
Opinia