OFF97: Zalecenia dotyczące zabezpieczeń makr w pakiecie Office 97

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310365
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W pakiecie Microsoft Office 97 nie zastosowano bazowej architektury zabezpieczeń niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony przed wirusami makr. Zabezpieczenia zastosowane w pakiecie Office 97 były w owym czasie najnowocześniejsze, ale nie istniały jeszcze ważne udoskonalenia, takie jak technologie podpisu cyfrowego. Od czasu opracowania pakietu Office 97 autorzy wirusów znacznie wzbogacili arsenał stosowanych środków.

Ze względu na powyższe fakty, firma Microsoft zaleca użytkownikom obawiającym się o bezpieczeństwo korzystania z programów pakietu Office, by dokonali uaktualnienia do pakietu Microsoft Office 2000 lub Microsoft Office XP. W obu tych wersjach zastosowano architekturę zabezpieczeń pozwalającą na bardziej kompleksową ochronę przed wirusami makr.

W części „Więcej informacji” w tym artykule opisano zasady i strategie bezpiecznej pracy z programami komputerowymi przeznaczone dla użytkowników, którzy nie mogą dokonać uaktualnienia do nowszej wersji pakietu Office.
Więcej informacji
Klientom, którzy nie mogą dokonać uaktualnienia do bardziej bezpiecznej wersji pakietu Office, firma Microsoft zaleca stosowanie najnowocześniejszego oprogramowania antywirusowego oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z programami komputerowymi. W szczególności zaleca się:
 • Zainstalowanie najnowszej dostępnej aktualizacji zabezpieczeń.Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat historii aktualizacji pakietu Microsoft Office 97, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  248710 OFF97: Overview and History of Office 97 Patches
 • Włączenie ochrony przed wirusami makr.Aby włączyć ochronę przed wirusami makr, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom program Microsoft Excel.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Ogólne.
  3. Zaznacz pole wyboruOchrona przed wirusami makr.
  4. Powtórz kroki od 1 do 3 w każdym z programów pakietu Office 97.
  Po włączeniu ochrony przed wirusami makr przy każdej próbie otwarcie pliku zawierającego makro napisane w języku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) pojawia się monit o włączenie lub wyłączenie makr.

  UWAGA: Włączenie ochrony przed wirusami makr nie chroni komputera przed wirusami makr napisanymi w języku makr programu Excel 4.0.

 • Aby włączyć ochronę przed wirusami makr, wykonaj następujące kroki:Wyłączenie obsługi języka Microsoft Visual Basic for Applications na komputerach, na których nie jest ona potrzebnaWyłączenie obsługi języka Visual Basic for Applications jest jedyną metodą gwarantującą, że w żadnym programie pakietu Office nie będą uruchamiane makra napisane w języku VBA. Aby całkowicie wyłączyć makra napisane w języku VBA, wykonaj następujące kroki:

  1. Odszukaj w komputerze plik VBA332.dll.
  2. Zmień nazwę pliku VBA332.dll lub usuń go, tak aby programy pakietu Office nie mogły go używać.
  UWAGA: Usunięcie tego pliku całkowicie wyłącza program Microsoft Access. Wyłącza także wbudowane dodatki (takie jak Analysis Toolpak) oraz funkcje zdefiniowane przez użytkownika w programie Excel. Ponadto może spowodować zgłaszanie kilku błędów związanych z językiem VBA podczas uruchamiania programów pakietu Office. Błędy te nie wpływają jednak na funkcje programów nie mające związku z językiem VBA.

 • Aby włączyć ochronę przed wirusami makr, wykonaj następujące kroki:Zablokowanie plików pakietu Office w załącznikach do wiadomości e-mail na komputerach, na których zainstalowany jest pakiet Office 97.Jeśli używany jest serwer, na którym działa program Microsoft Exchange, możliwe jest zablokowanie plików pakietu Office w wiadomościach e-mail na komputerach z pakietem Office 97. Uchroni to użytkowników niezabezpieczonych programów przed przypadkowym rozpowszechnieniem wirusa po otwarciu załącznika.
OFF97
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310365 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:00:26 — zmiana: 3.0

Microsoft Office 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB310365
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)