Aktualizacja programu obsługi tablicy reklamowej USB typu C i Kingston stacji dysków jest wyliczany niepoprawnie w systemie Windows

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3103696
W tym artykule opisano aktualizację Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy sprawdzić Wymagania wstępne sekcja.
Informacje dotyczące tej aktualizacji
Ta aktualizacja dodaje obsługę USB typu C tablicy reklamowej.

Ta aktualizacja rozwiązuje także problem w którym Kingston stacji dysków utrzymuje wyliczanie nieskończoność kiedy jest wstawiany do prawej portów Compaq HP urządzenia.
Jak uzyskać tę aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna jako aktualizacjaz alecaneRWindows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania usługi Windows Update Zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na architekturze x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na procesorach x 64 PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Uwaga: Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 można pobrać z witryny Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft zaznacz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć Pakiet zbiorczy aktualizacji kwietnia 2014 r. dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (2919355) zainstalowany w systemie Windows Server 2012 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Materiały referencyjne
Zobacz terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Informacje odnośnie produktów innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje o pliku
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Data i czas może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi
  • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
    6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Usbhub3.sys6.3.9600.18088363,87211-paź-201506:45Nie dotyczy
Usbd.sys6.3.9600.1808825,44011-paź-201506:45Nie dotyczy
Usbehci.sys6.3.9600.1808873,06411-paź-201506:45Nie dotyczy
Usbhub.sys6.3.9600.18088321,88811-paź-201506:45Nie dotyczy
Usbport.sys6.3.9600.18088369,50411-paź-201506:45Nie dotyczy
WinUSB.sys6.3.9600.180885785610-paź-201517:30Nie dotyczy
x 86 Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Usbhub3.sys6.3.9600.18088377,17611-paź-201506:39x86
Usbd.sys6.3.9600.1808823,89611-paź-201506:39x86
Usbehci.sys6.3.9600.1808874,58411-paź-201506:39x86
Usbhub.sys6.3.9600.18088378,71211-paź-201506:39x86
Plik Usbohci.sys6.3.9600.1808822,01610-paź-201517:36x86
Usbport.sys6.3.9600.18088382,80811-paź-201506:39x86
Usbuhci.sys6.3.9600.1808826,11210-paź-201517:36x86
WinUSB.sys6.3.9600.1808862,97610-paź-201517:35x86
x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Usbhub3.sys6.3.9600.18088468,82411-paź-201506:34x64
Usbd.sys6.3.9600.1808827,99211-paź-201506:34x64
Usbehci.sys6.3.9600.1808892,50411-paź-201506:34x64
Usbhub.sys6.3.9600.18088462,16811-paź-201506:34x64
Plik Usbohci.sys6.3.9600.1808830,20810-paź-201518:41x64
Usbport.sys6.3.9600.18088443,22411-paź-201506:34x64
Usbuhci.sys6.3.9600.1808837,37610-paź-201518:41x64
WinUSB.sys6.3.9600.1808878,84810-paź-201518:40x64

Informacje o dodatkowych plikach

Windows RT 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8a8684cd68992196.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,285
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_526864381f20f683.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,538
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8c9ae94b3134af7e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,098
Data (UTC)10-paź-2015
Godzina (UTC)18:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2009
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:52
PlatformaNie dotyczy
x 86 Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2009
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8a841275689c02d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,285
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:56
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_5265f1e01f23d7bd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,164
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:56
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_8c9876f3313790b8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,098
Data (UTC)10-paź-2015
Godzina (UTC)19:04
PlatformaNie dotyczy
x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_e6a2adf920f97406.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,289
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_ae848d63d78148f3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,168
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18088_none_e8b71276e99501ee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,102
Data (UTC)10-paź-2015
Godzina (UTC)20:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,669
Data (UTC)11-paź-2015
Godzina (UTC)06:52
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3103696 - 마지막 검토: 12/09/2015 15:23:00 - 수정: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3103696 KbMtpl
피드백