Ekran logowania systemu Windows XP nie jest wyświetlany i komputer nieustannie uruchamia się ponownie

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Jeśli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, należy wyświetlić następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me
Symptomy
Podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest ekran startowy systemu Microsoft Windows XP, a następnie komputer może uruchomić się ponownie. Ekran logowania systemu Windows XP nie jest wyświetlany.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy nie ma pliku Kernel32.dll lub gdy jest on uszkodzony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj Konsoli odzyskiwania systemu Windows w celu wyodrębnienia nowej kopii pliku Kernel32.dll z oryginalnego dysku CD z systemem Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Konsolę odzyskiwania. Jeśli Konsola odzyskiwania nie jest zainstalowana, uruchom ją z dysku CD z systemem Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz odpowiednie opcje, które są wymagane do rozruchu z dysku CD.
  2. Po uruchomieniu tekstowej części programu instalacyjnego postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby wybrać opcję naprawy lub odzyskania, naciśnij klawisz R.
  3. Jeśli na komputerze skonfigurowano podwójny lub wielokrotny rozruch, wybierz instalację, do której musisz uzyskać dostęp z Konsoli odzyskiwania.
  4. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło administratora.
 2. W wierszu polecenia wpisz cd system32, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz polecenie ren kernel32.dll kernel32.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz polecenie map, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Sprawdź literę dysku przypisaną do stacji CD, w której znajduje się dysk CD z systemem Windows XP. Jest ona wyświetlana w formacie zbliżonym do następującego:
  D:     \Device\CdRom0					
 6. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  expand napęd\i386\kernel32.dl_
  (gdzie napęd oznacza literę dysku stacji dysków CD-ROM, w której znajduje się dysk CD z systemem Windows XP). Wpisz na przykład:
  Expand d:\i386\kernel32.dl_
  Uwaga Należy pamiętać o znaku podkreślenia po literze „L” w nazwie Kernel32.dl_.

  Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Kernel32.dll    Zdekompresowano 1 plik(ów).					
 7. Wpisz polecenie exit. Komputer zostaje ponownie uruchomiony.
 8. Wyjmij dysk CD z systemem Windows XP i uruchom komputer tak samo jak zwykle.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania Konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216417 Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z Konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
uszkodzenie kernel32
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310396 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:00:33 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbfaq kbkern32dll kbprb KB310396
Opinia