Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Usuwanie elementów z paska zadań w systemie Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak usuwać elementy z paska zadań. Wielu producentów oprogramowania projektuje swoje programy w taki sposób, aby uruchamiały program na pasku zadań w celu zwiększenia dostępności (i widoczności) produktu. Mimo że programy paska zadań mogą ułatwiać uzyskiwanie dostępu do programów i sterowanie nimi, użytkownik czasami nie korzysta z niektórych ikon na pasku zadań, a ikony te niepotrzebnie zajmują miejsce.

Powrót do początku

Ukrywanie programu paska zadań przy jednoczesnym zezwoleniu na działanie programu głównego w tle

Wiele programów udostępniających formanty na pasku zadań ma opcję ukrywania ikony na pasku zadań bez zatrzymywania właściwego programu. Przykładami ikon takich programów są: zegar systemowy, wskaźnik głośności i stan sieci.
 • Aby zapobiec wyświetlaniu zegara na pasku zadań:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Pasek zadań i menu Start.
  2. Wyczyść pole wyboru Pokaż zegar, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Aby zapobiec wyświetlaniu ikony połączenia sieciowego na pasku zadań:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij połączenie sieciowe prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Wyczyść pole wyboru Pokaż ikonę na pasku zadań podczas połączenia, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Aby zapobiec wyświetlaniu wskaźnika głośności na pasku zadań:
  1. Kliknij dwukrotnie narzędzie Dźwięki i multimedia w Panelu sterowania.
  2. Na karcie Dźwięki, w obszarze Głośność dźwięku, wyczyść pole wyboru Pokaż wskaźnik głośności na pasku zadań, a następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Zamykanie programu paska zadań

Niektóre programy (na przykład programy do obsługi wiadomości) pozostawiają uruchomiony program paska zadań nawet po zamknięciu programu głównego. W takich przypadkach program paska zadań trzeba zamknąć za pomocą polecenia Zakończ, jeśli jest ono wbudowane ten program, albo kończąc proces za pomocą Menedżera zadań.

Aby zamknąć program paska zadań przy użyciu ikony paska zadań:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę paska zadań, którą chcesz usunąć.
 2. Jeśli zostanie wyświetlone menu, kliknij polecenie Zakończ lub Zamknij.
UWAGA: Jeśli program paska zadań pozostaje uruchomiony po zamknięciu programu głównego i nie można zamknąć aplikacji paska zadań przy użyciu ikony paska zadań.

Program paska zadań można zamknąć przy użyciu Menedżera zadań:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 2. Na karcie Procesy kliknij nazwę procesu programu, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.

  UWAGA: Jeśli nie wiesz, który plik .exe jest plikiem programu, który chcesz zamknąć, skontaktuj się z producentem programu.
 3. Zamknij Menedżera zadań. Ikona programu powinna zniknąć z paska zadań.
Powrót do początku

Zapobieganie automatycznemu uruchamianiu programu podczas uruchamiania systemu Windows

Niektóre programy używające ikon paska zadań są uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Aby zapobiec automatycznemu uruchamianiu programu podczas uruchamiania systemu Windows, skorzystaj z jednej z następujących metod:

Użycie polecenia lub menu Opcje/Preferencje danego programu

 1. Jeśli program jest wyposażony w pasek menu, przejrzyj menu w poszukiwaniu polecenia Opcje lub Preferencje, a jeśli polecenie takie istnieje, kliknij je.
 2. Przeglądaj różne ustawienia, aby stwierdzić, czy istnieje sposób pozwalający zapobiec automatycznemu uruchamianiu programu podczas uruchamiania systemu Windows. Jeśli odpowiednie ustawienie istnieje, włącz je.
 3. Zamknij program.
Usuwanie skrótu programu z folderu Autostart

 1. Kliknij polecenie Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Autostart.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij skrót programu, a następnie kliknij polecenie Usuń.
Usuwanie z Rejestru wartości łańcucha skojarzonej z programem

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Za pomocą Edytora Rejestru (Regedt32.exe) odszukaj w Rejestrze następujący klucz i kliknij go:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Jeśli program zostanie wyświetlony w okienku szczegółów (po prawej stronie), kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń. Zamknij Edytor Rejestru.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310429 — ostatni przegląd: 11/11/2003 16:46:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster kbenv kbui KB310429
Opinia
>