Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Publikowanie witryny sieci Web na dysku CD-R lub CD-RW w programie FrontPage 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310511
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak opublikować witrynę sieci Web programu FrontPage na dysku kompaktowym jednokrotnego (CD-R) lub wielokrotnego (CD-RW) zapisu.

Jeżeli komputer jest wyposażony w nagrywarkę CD, można wykonać kopie zapasowe witryn sieci Web programu FrontPage na dyskach CD. Wykorzystanie dysków CD do przenoszenia dużych witryn oraz jako nośników kopii zapasowych może okazać się bardzo wygodne.

Wiele nagrywarek CD umożliwia przygotowanie dysku CD-R albo CD-RW w taki sposób, aby dało się kopiować pliki wprost na nagrywarkę przy użyciu litery dysku — zupełnie w taki sam sposób, jak przy kopiowaniu na dysk twardy, stację dyskietek czy też dysk wymienny. Gdy dysk CD będzie gotowy, można wykorzystać program FrontPage do opublikowania na nim witryny sieci Web. Równie dobrze można najpierw opublikować witrynę sieci Web na dysku twardym, a następnie użyć programu nagrywającego dyski kompaktowe do skopiowania na dysk CD wersji z dysku twardego.

WAŻNE: Osoby używające nagrywarek CD-R i dysków CD-ROM mogą kopiować lub publikować określone pliki w określonym folderze tylko jeden raz. Korzystając z tego typu stacji i nośnika, należy kopiować lub publikować witrynę sieci Web za każdym w innym folderze na dysku CD-ROM.


Przygotowanie dysku CD-R lub CD-RW do bezpośredniego kopiowania plików

 1. Włóż dysk CD-R lub CD-RW do nagrywarki CD.
 2. Uruchom program nagrywający dyski CD, a następnie sformatuj dysk, tak aby można go było odczytywać i zapisywać przy użyciu litery dysku. Aby uzyskać więcej informacji, jak to zrobić, zobacz dokumentację dołączoną do oprogramowania nagrywającego.
System Microsoft Windows XP umożliwia zapisywanie na dysku CD informacji, takich jak fotografie lub programy, bez użycia oprogramowania innych firm. Dodatkowe oprogramowanie jest jednak konieczne do tworzenia witryn sieci Web typu dyskowego na zapisywalnym dysku CD oraz do publikowania witryn sieci Web bezpośrednio na zapisywalnym dysku CD przy użyciu litery dysku. Wynika to z faktu, że system Windows XP nie obsługuje zapisu pakietowego, który jest konieczny do zapisywania i usuwania poszczególnych plików na zapisywalnym dysku CD.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nagrywarek dysków CD w systemie Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279157 Opis funkcji nagrywania dysków CD w systemie Windows XP
306524 HOW TO: Back Up Information to a CD
306641 HOW TO: Erase Files from a CD-RW DiscPublikowanie witryny sieci Web typu dyskowego i kopiowanie na dysk CD

Można użyć polecenia Publikuj do utworzenia dyskowej kopii witryny sieci Web, a następnie wykorzystać program nagrywający dyski CD do skopiowania tej wersji na dysk CD. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj sieć Web.
 3. W oknie dialogowym Miejsce docelowe publikowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz ścieżkę do folderu na dysku twardym (na przykład litera dysku:\Witryna sieci Web).

   lub
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać folder.
  UWAGA: Jeżeli miejsce docelowe publikacji witryny sieci Web zostało wybrane już wcześniej, okno dialogowe Miejsce docelowe publikowania nie pojawi się. Kontynuuj od kroku 5.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Określ strony, które chcesz opublikować. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Publikowanie sieci Web kliknij przycisk Opcje.
  2. Kliknij kartę Publikowanie, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
   • W obszarze Publikowanie określ, czy chcesz opublikować tylko te strony, które zostały zmienione, czy też wszystkie.
   • W obszarze Zmiany określ, w jaki sposób program FrontPage będzie określał, które strony uległy zmianie.
   • Jeżeli chcesz utworzyć plik dziennika, rejestrujący zmiany następujące podczas publikowania, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
  3. Kliknij przycisk OK.
 6. Aby opublikować podsieci, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Dołącz podsieci Web.
 7. Kliknij przycisk Opublikuj.

  UWAGA: Przerwanie publikowania w trakcie operacji spowoduje, że pliki opublikowane dotychczas pozostaną w folderze docelowym.
 8. Uruchom program nagrywający dyski CD, a następnie skopiuj witrynę sieci Web na zapisywalny dysk CD. Zależnie od używanego oprogramowania skopiowanie witryny sieci Web na zapisywalny dysk CD bywa możliwe także przy użyciu Eksploratora Windows. Aby uzyskać więcej informacji, jak wykonać te kroki, zobacz dokumentację dołączoną do oprogramowania nagrywającego dyski CD.Publikowanie witryny sieci Web bezpośrednio na dysku CD-ROM

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj sieć Web.
 3. W oknie dialogowym Miejsce docelowe publikowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz ścieżkę do folderu na dysku twardym (na przykład litera dysku:\Witryna sieci Web).

   lub
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać folder.
  UWAGA: Jeżeli miejsce docelowe publikacji witryny sieci Web zostało wybrane już wcześniej, okno dialogowe Miejsce docelowe publikowania nie pojawi się. Kontynuuj od kroku 4.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Określ strony, które chcesz opublikować. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Publikowanie sieci Web kliknij przycisk Opcje.
  2. Kliknij kartę Publikowanie, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
   • W obszarze Publikowanie określ, czy chcesz opublikować tylko te strony, które zostały zmienione, czy też wszystkie.
   • W obszarze Zmiany określ, w jaki sposób program FrontPage będzie określał, które strony uległy zmianie.
   • Jeżeli chcesz utworzyć plik dziennika, rejestrujący zmiany następujące podczas publikowania, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
  3. Kliknij przycisk OK.
 6. Aby opublikować podsieci, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Dołącz podsieci Web.
 7. Kliknij przycisk Opublikuj.

  UWAGA: Przerwanie publikowania w trakcie operacji spowoduje, że pliki opublikowane dotychczas pozostaną w folderze docelowym.
 8. Po opublikowaniu witryny sieci Web na dysku CD można ewentualnie zamknąć dysk — zależnie od tego, w jaki sposób będzie on odczytywany w przyszłości i jakie są możliwości używanego oprogramowania. Zazwyczaj można wybrać jedną z trzech opcji:
  • Wyjęcie dysku CD z nagrywarki bez wprowadzania zmian. Umożliwia to odwoływanie się do dysku CD przy odczycie i zapisie przy użyciu litery (gdy tylko dysk CD zostanie ponownie umieszczony w nagrywarce).

   UWAGA: Po wykonaniu tej operacji standardowe stacje CD-ROM mogą nie odczytać dysku CD.
  • Zamknięcie dysku CD w taki sposób, że dysk nadaje się do odczytu w standardowej stacji CD-ROM pod warunkiem, że zainstalowano czytnik UDF.
  • Zamknięcie dysku CD w taki sposób, że dysk nadaje się do odczytu w większości standardowych stacji CD-ROM, a instalowanie czytnika UDF nie jest konieczne. Opcja ta zazwyczaj umożliwia także „zabezpieczenie” dysku CD — w efekcie nie można usunąć ani zastąpić jego zawartości.Publikowanie witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD

Można użyć programu FrontPage do otwarcia witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD i późniejszego opublikowania tej witryny w Internecie, intranecie albo na dysku twardym.
 1. Do nagrywarki CD włóż dysk CD, zawierający witrynę sieci Web.
 2. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web (z dysku CD).
 3. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj sieć Web.
 4. W oknie dialogowym Miejsce docelowe publikowania wpisz albo adres URL miejsca publikacji, albo ścieżkę do folderu na dysku twardym. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj i odszukać folder.

  UWAGA: Jeżeli miejsce docelowe publikacji witryny sieci Web zostało wybrane już wcześniej, okno dialogowe Miejsce docelowe publikowania nie pojawi się. Kontynuuj od kroku 5.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Określ strony, które chcesz opublikować. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Publikowanie sieci Web kliknij przycisk Opcje.
  2. Kliknij kartę Publikowanie, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
   • W obszarze Publikowanie określ, czy chcesz opublikować tylko te strony, które zostały zmienione, czy też wszystkie.
   • W obszarze Zmiany określ, w jaki sposób program FrontPage będzie określał, które strony uległy zmianie.
   • Jeżeli chcesz utworzyć plik dziennika, rejestrujący zmiany następujące podczas publikowania, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
  3. Kliknij przycisk OK.
 7. Aby opublikować podsieci, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Dołącz podsieci Web.
 8. Kliknij przycisk Opublikuj.

  UWAGA: Przerwanie publikowania w trakcie operacji spowoduje, że pliki opublikowane dotychczas pozostaną w folderze docelowym.Kopiowanie witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD na dysk twardy

Aby można było wprowadzać zmiany w witrynie sieci Web, być może podczas kopiowania witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD na dysk twardy trzeba będzie usunąć atrybuty Tylko do odczytu.

UWAGA: Ponieważ jest wiele wersji systemu Windows, następujące kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. Jeśli tak będzie, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby dokończyć wykonywanie kroków.
 1. Do nagrywarki CD włóż dysk CD, zawierający witrynę sieci Web.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 3. Metodą przeciągnij-i-upuść skopiuj witrynę sieci Web z dysku CD do folderu na dysku twardym.
 4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 5. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruPokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboruUkryj rozszerzenia plików znanych typów.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder na dysku twardym, który zawiera witrynę sieci Web.
 8. Kliknij dwukrotnie folder_vti_pvt.
 9. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem .lck.

  UWAGA: Wyłącznie w przypadku kopiowania opublikowanej witryny sieci Web może być konieczne wykonanie następujących kroków dodatkowych:
 10. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Usługa, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 11. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Usługi, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 13. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Podczas próby zapisania na dysku twardym zmian, których dokonano w witrynie sieci Web, może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można otworzyć pliku ...\_vti_pvt\service.lck do zapisu.
  Zachowanie to można zaobserwować podczas otwierania lub kopiowania witryny sieci Web z dysku CD, ponieważ pliki .lck są oznaczone jako nadające się tylko do odczytu.

  Aby rozwiązać ten i inne problemy związane z plikami tylko do odczytu, wykonaj następujące kroki.

  UWAGA: Ponieważ jest wiele wersji systemu Windows, następujące kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. Jeśli tak będzie, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby dokończyć wykonywanie kroków.

  UWAGA: Nie można wykonać tych kroków w przypadku dysku CD-R, ponieważ pliki na dysku tego rodzaju są przeznaczone tylko do odczytu i nie da się usunąć tego ustawienia. Można to natomiast zrobić w przypadku plików na dysku CD-RW.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  3. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruPokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboruUkryj rozszerzenia plików znanych typów.
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder, który zawiera witrynę sieci Web.
  6. Kliknij dwukrotnie folder_vti_pvt.
  7. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem .lck.
  8. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Usługa, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  9. Wyczyść pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
  10. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Usługi, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  11. Wyczyść pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Powtórz podane kroki dla wszystkich podsieci Web.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pliku service.lck, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP2000: Error Message When Publishing Web: "Server Error: Web Is Busy..."
  303255 FP2000: Error Message Saving Changes to Web: Cannot Open File ...\_vti_pvt\Service.lck for Writing
 • Hiperłącza w witrynie sieci Web, którą skopiowano na dysk CD, niekiedy nie działają zgodnie z oczekiwaniami — przeglądarka może mieć problemy z otwieraniem stron sieci Web, do których odwołują się hiperłącza.

  Zachowanie to można zaobserwować, jeżeli hiperłącza zawierają odwołania bezwzględne, odnoszące się do plików znajdujących się na komputerze lokalnym, na którym utworzono witrynę sieci Web.

  Aby rozwiązać ten problem, należy poddać witrynę sieci Web edycji, zamieniając wszystkie bezwzględne adresy hiperłączy na ich względne odpowiedniki.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web
 • Podczas wyświetlania podglądu strony sieci Web, która zawiera składnik programu FrontPage (przez klikniecie karty Podgląd u dołu okna programu FrontPage albo przycisku Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Standardowy), może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Ta strona zawiera elementy, które mogą wymagać zapisania lub opublikowania, aby było możliwe poprawne wyświetlenie podglądu.
  Składniki programu FrontPage, które wymagają współpracy z serwerem sieci Web, nie działają, gdy witryna programu FrontPage jest utworzona na dysku. Składniki czasu przeglądania działają tylko pod warunkiem, że używa się serwera HTTP (Hypertext Transfer Protocol), na którym zainstalowano Rozszerzenia serwera programu FrontPage.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  206154 Some FrontPage Components Do Not Work on Disk-Based Webs
 • Podczas próby opublikowania witryny sieci Web na dysku CD, który zawiera już kopię tej witryny, pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  System Windows napotkał problem podczas próby skopiowania tego pliku. Co ma zrobić system Windows?
  Może także pojawić się komunikat oprogramowania nagrywającego dyski CD, wskazujący, że na dysku CD jest zbyt mało wolnego miejsca, aby skopiować pliki.

  Zachowanie to można zaobserwować, gdy na zapisywalnym dysku CD nie ma wystarczającej ilości miejsca, aby skopiować nowsze wersje plików ze zaktualizowanej witryny sieci Web. Jeżeli używa się oprogramowania „zapisującego pakietowo”, dzięki któremu przy operacjach odczytu i zapisu na dysku CD można posłużyć się literą dysku, każda część dysku daje się zapisać tylko raz. Podczas kopiowania zaktualizowanej witryny sieci Web na dysk CD starsze wersje plików nie są stamtąd usuwane. Wersje nowsze wymagają zatem dodatkowego miejsca. Zachowanie to wynika z ograniczeń techniki nagrywania dysków CD.

  Aby obejść ten problem, należy publikować witryny sieci Web na nowych czystych dyskach CD.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310511 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:01:39 — zmiana: 1.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310511
Opinia