JAK: Tworzenie i edytowanie dokumentu HTML w programie Microsoft Word 2002

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak utworzyć dokument HTML. Omówiono takie czynności, jak wpisywanie tekstu oraz dodawanie obrazów i hiperłączy do dokumentu HTML.

Powrót do początku

Tworzenie dokumentu HTML

Aby utworzyć nowy dokument HTML, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1

 1. Uruchom program Microsoft Word.
 2. W okienku zadań Nowy dokument kliknij opcję Pusta strona sieci Web w obszarze Nowy.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

  UWAGA: W polu Zapisz jako typ wybierany jest domyślnie typ Strona sieci Web (*.htm; *.html).
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku dla nowego dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 2

 1. Uruchom program Microsoft Word.
 2. Utwórz nowy pusty dokument.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako stronę sieci Web.
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku dla nowego dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Powrót do początku

Dodawanie tekstu i hiperłączy do dokumentu HTML

 1. Otwórz dokument HTML utworzony w sposób opisany wcześniej w tym artykule. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
  2. Przejdź do lokalizacji, w której plik został zapisany zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Tworzenie dokumentu HTML” w tym artykule.
  3. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 2. Wpisz w dokumencie następujący tekst:
  W programie Microsoft Word dokumenty HTML można tworzyć równie łatwo, jak zwykłe dokumenty programu Word.
 3. Aby utworzyć hiperłącze, zaznacz słowa „Microsoft Word” we wpisanym tekście.
 4. W menu Wstaw kliknij polecenie Hiperłącze.
 5. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza wpisz adres http://www.microsoft.com/word w polu Adres, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zapisz zmiany w dokumencie.
Powrót do początku

Dodawanie obrazu do dokumentu HTML

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz do dokumentu.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Rysunek, a następnie kliknij polecenie ClipArt.
 3. W okienku zadań Wstaw ClipArt kliknij przycisk Wyszukaj.

  UWAGA: Kliknięcie przycisku Wyszukaj bez wpisywania tekstu w polu Wyszukaj tekst spowoduje wyświetlenie wszystkich obrazów dostępnych obecnie w systemie.
 4. W sekcji Wyniki wybierz obraz, który chcesz wstawić na stronę.
 5. Zapisz zmiany i zamknij dokument.
Powrót do początku

Otwieranie dokumentu HTML w programie Word

Wykonaj jedną z następujących czynności.

Jeśli nadal wyświetlane jest okienko zadań Nowy dokument:

W okienku zadań Nowy dokument wybierz dokument w obszarze Otwórz dokument. Spowoduje to natychmiastowe otwarcie dokumentu.

lub

Jeśli okienko zadań Nowy dokument nie jest wyświetlane:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
 2. W oknie dialogowym Otwórz odszukaj utworzony wcześniej dokument HTML, a następnie wybierz go.
 3. Kliknij przycisk Otwórz.
Powrót do początku

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze języka HTML w programie Word 2002, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz program Microsoft Word 2002.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Word — Pomoc.
 3. Kliknij kartę Kreator odpowiedzi.
 4. Wpisz HTML w polu Co chcesz zrobić?, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Zostaną wyświetlone tematy pokrewne. Kliknij dowolną pozycję, aby wyświetlić informacje.
Powrót do początku

Jak HTML Otwieranie Tworzenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310521 — ostatni przegląd: 06/25/2003 10:31:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB310521
Opinia