Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Używanie automatycznego uzupełniania w wierszu polecenia systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310530
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skonfigurować system Windows XP, aby automatycznie uzupełniał nazwy plików i folderów podczas pisania w wierszu polecenia. Funkcja ta jest uruchamiana po wpisaniu znaku kontrolnego.

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie

Na przykład aby przejść do folderu Program Files można wpisać poleceniecd \proznak_kontrolny. Aby wyświetlić zawartość pliku Mójplik.txt można wpisać polecenietype mójpznak_kontrolny. Jeśli do wpisanych znaków pasuje wiele folderów lub plików, ponowne wpisanie znaku kontrolnego spowoduje wyświetlenie nowego dopasowania. Aby wykonać polecenie, po wyświetleniu odpowiedniego folderu lub pliku naciśnij klawisz ENTER. Jeśli do wpisanych znaków nie pasuje żaden folder lub plik, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć tylko dla komputera, tylko dla użytkownika lub tylko w bieżącej sesji wiersza polecenia.

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie w bieżącej sesji

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie w bieżącej sesji wiersza polecenia, wpisz poleceniecmd /f. Następnie naciśnij klawisze CTRL+D, aby uzupełnić nazwę folderu lub klawisze CTRL+F, aby uzupełnić nazwę pliku.

Aby dezaktywować automatyczne uzupełnianie, wpisz poleceniecmd /f:off.

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie na stałe

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekstregedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby włączyć automatyczne uzupełnianie dla komputera, zlokalizuj i kliknij klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor.
 3. Aby włączyć automatyczne uzupełnianie dla bieżącego użytkownika, zlokalizuj i kliknij klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor.
 4. Dla uzupełniania nazw folderów kliknij dwukrotnie wartość CompletionChar. Wpisz w systemie szesnastkowym wybrany znak kontrolny.

  Aby używać klawisza TAB jako znaku kontrolnego, użyj wartości 0x9 (wpisz wartość 9; system Windows przekonwertuje ją na wartość w systemie szesnastkowym). Aby używać tego samego znaku kontrolnego, co w sesji wiersza polecenia, wpisz wartość0x4dla klawiszy CTRL+D oraz0x6dla klawiszy CTRL+F. Można używać tego samego znaku kontrolnego do uzupełniania nazw folderów i plików.
 5. Dla uzupełniania nazw plików kliknij dwukrotnie wartość PathCompletionChar. Wpisz w systemie szesnastkowym wybrany znak kontrolny.

  Aby używać klawisza TAB jako znaku kontrolnego, użyj wartości 0x9 (wpisz wartość 9; system Windows przekonwertuje ją na wartość w systemie szesnastkowym). Aby używać tego samego znaku kontrolnego, co w sesji wiersza polecenia, wpisz wartość0x4dla klawiszy CTRL+D oraz0x6dla klawiszy CTRL+F. Można używać tego samego znaku kontrolnego do uzupełniania nazw folderów i plików.
 6. Zamknij program Edytor rejestru.
Jeśli funkcja zostanie włączona dla komputera, będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników. Można jednak dezaktywować funkcję dla pojedynczego użytkownika lub skonfigurować dla tego użytkownika inny zestaw znaków kontrolnych, niż dla komputera. Ustawienia użytkownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami komputera.

Informacje dodatkowe

Między uzupełnianiem nazw folderów i plików istnieją następujące różnice:
 • Funkcja uzupełniania nazw plików działa również dla folderów, ponieważ funkcja wyszukuje pełną ścieżkę i dopasowuje zarówno nazwy plików, jak i folderów.
 • Jeśli po wpisaniu polecenia używanego tylko dla folderów (na przykład polecenia cd lub rd) zostanie użyty znak kontrolny dla uzupełniania nazw plików, wyszukiwane są tylko nazwy folderów.
 • Uzupełnianie nazw folderów działa tylko dla nazw folderów. Dzięki temu funkcja uzupełniania nazw folderów działa szybciej od funkcji uzupełniania nazw plików w przypadku, gdy nazwy plików i folderów są takie same, ponieważ wyszukiwane są tylko foldery.
autocomplete
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310530 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:01:57 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310530
Opinia