Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć usługę lub urządzenie uniemożliwiające uruchomienie systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Usługa lub sterownik urządzenia, które są uruchamiane automatycznie i niezgodne z bieżącą wersją systemu Windows, mogą spowodować, że system Windows nie będzie działał wystarczająco długo, aby zamknąć usługę lub wyłączyć przestarzały sterownik urządzenia.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy zainstalowano sprzęt lub oprogramowanie instalujące urządzenie lub usługę niezgodną z systemem Windows.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uruchom konsolę odzyskiwania i zaloguj się do komputera:
 1. Uruchom komputer za pomocą dysków rozruchowych systemu Windows lub dysku CD-ROM systemu Windows, jeśli komputer obsługuje uruchamianie ze stacji CD-ROM.
 2. Po wyświetleniu ekranu Instalator systemu Windows – Zapraszamy naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację, a następnie naciśnij klawisz C, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. Wybierz instalację systemu Windows i zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora.
 4. W wierszu polecenia, w folderze %SystemRoot%\System32, wpisz polecenie listsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Na wyświetlonej liście zlokalizuj sterownik lub usługę będące przyczyną problemu.

  UWAGA: Błędny wybór usługi lub urządzenia może spowodować jeszcze więcej problemów.
 6. Wpisz polecenie disable nazwa_usługi (gdzie nazwa_usługi jest nazwą usługi), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Polecenie disable wyświetla stary typ uruchomienia usługi przed zresetowaniem go do wartości SERVICE_DISABLED. Należy zapisać ten typ uruchomienia na wypadek, gdyby trzeba było ponownie włączyć usługę.
 7. Wpisz polecenie exit, komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Zezwól na normalny rozruch komputera.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania Konsoli odzyskiwania i korzystania z niej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310602 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:02:25 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB310602
Opinia