System Windows XP nie odpowiada po wyświetleniu komunikatu „Instalator uruchamia system Windows XP”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera opis rozwiązywania problemu w systemie Windows, jeśli Instalator systemu Windows w trybie tekstowym przestaje odpowiadać (zawiesza się), gdy jest wyświetlany komunikat „Instalator uruchamia system Windows”.
Więcej informacji
Następujące elementy mogą spowodować, że Instalator przestanie odpowiadać, gdy jest wyświetlany komunikat „Instalator uruchamia system Windows”:
  • Jest ładowany nieprawidłowy sterownik urządzenia pamięci masowej (taki jak kontroler SCSI lub IDE) lub sterownik nie został napisany dla systemu Windows i jest niezgodny. Skontaktuj się z producentem urządzenia lub pobierz najnowszy sterownik dla urządzenia pamięci masowej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    216406 Specifying Third-Party Disk Controller Driver During Setup
  • Do urządzenia pamięci masowej jest podłączone urządzenie uniemożliwiające zainstalowanie systemu Windows. Odłącz wszelkie urządzenia (takie jak skanery, stacje taśm, dyski wymienne itp.) od kontrolera urządzenia pamięci masowej. Jeśli komputer używa interfejsu IDE, sprawdź, czy przypisanie dysku nadrzędnego i podrzędnego zostało ustawione prawidłowo. Jeśli kontroler pamięci masowej używa interfejsu SCSI, sprawdź, czy zakończenie i szybkość magistrali zostały ustawione prawidłowo.
  • Komputer nie ma najnowszej wersji systemu BIOS. Skontaktuj się z producentem komputera lub sprawdź witrynę producenta w sieci Web. Wielu producentów zaktualizowało swoje wersje systemu BIOS w celu zapewnienia poprawnej obsługi interfejsu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
  • Podczas instalacji była używana warstwa abstrakcji sprzętu (HAL, Hardware Abstraction Layer) ACPI. Należy wymusić, aby podczas instalacji była używana warstwa HAL inna niż ACPI. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej procedury, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    216251 How to Specify a Specific or Third-Party HAL During Setup
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224826 Troubleshooting Text-Mode Setup Problems on ACPI Computers
220845 Dodawanie zaktualizowanego sterownika lub sterownika innej firmy podczas instalacji systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310760 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:03:19 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbhardware kbsetup KB310760
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)