Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Kod błędu: 0x80070002” informujący o problemie ze sprawdzeniem licencji po przeprowadzeniu uaktualnienia na komputerze firmy Dell

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem, który uniemożliwia systemowi Windows dokładne sprawdzenie stanu licencji dla tego komputera. Kod błędu: 0x80070002.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Uległ zmianie domyślny dostawca zabezpieczeń w systemie Windows XP.
 • Uległa zmianie litera dysku systemowego.
Problem z dostawcą zabezpieczeń raportowano w przypadku komputerów Dell z zainstalowanym oprogramowaniem Dell Assistant.

UWAGA Ten problem może być powodowany przez każde oprogramowanie, które zmienia domyślnego dostawcę zabezpieczeń. Nie ogranicza się on do komputerów Dell ani oprogramowania Dell Assistant.
Obejście problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z odpowiedniej metody.

Resetowanie domyślnego dostawcy zabezpieczeń w systemie Windows XP

Aby zresetować domyślnego dostawcę zabezpieczeń w systemie Windows XP, usuń odpowiednie klucze z rejestru systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer. Podczas uruchamiania naciśnij klawisz F8, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym.
 2. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 3. Usuń następujące klucze rejestru z rejestru systemu Windows:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Zamknij Edytor rejestru.
 5. Ponownie uruchom komputer.

Resetowanie litery dysku systemowego

Użyj Edytora rejestru w celu zmiany litery dysku systemowego z powrotem na wartość oryginalną. Edytuj następujący klucz rejestru, aby zmienić wartość dysku systemowego:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Aby uzyskać dodatkowe informacje i kroki dokładnie określające procedurę zmiany nazwy litery dysku systemowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
223188 How To Restore the System/Boot Drive Letter in Windows
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310794 — ostatni przegląd: 10/31/2013 16:02:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbregistry kb3rdparty kbenv kberrmsg kbnofix kbprb KB310794
Opinia