Jak uzyskać dyski rozruchowe Instalatora systemu Windows XP w celu przeprowadzenia instalacji przy użyciu dyskietek

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310994
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web:Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

WPROWADZENIE
Jedynym sposobem uzyskania dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP jest pobranie ich z witryny firmy Microsoft. Dyski rozruchowe Instalatora służą do uruchamiania programu instalacyjnego na komputerach, na których nie jest możliwy rozruch z dysku CD. Jeśli komputer można uruchomić z dysku CD lub za pośrednictwem instalacji sieciowej, firma Microsoft stanowczo zaleca w zamian zastosowanie jednej z tych dwóch metod instalacji.

Przyszłe produkty nie będą już obsługiwać instalacji metodą dysków rozruchowych Instalatora. Instalacja przyszłych systemów operacyjnych firmy Microsoft będzie wymagać możliwości uruchomienia komputera ze stacji dysków CD lub rozruchu w środowisku PXE z sieci. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używać rozruchu w środowisku PXE, odwiedź stronę Wymagania usług RIS i środowiska PXE w witrynie Microsoft TechNet w sieci Web:

Jak uzyskać dysk zastępczy

Jeśli system Windows XP kupiono w ciągu ostatnich 30 dni, prawdopodobnie można zwrócić go w sklepie w celu uzyskania produktu zastępczego w ramach gwarancji zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni firmy Microsoft. Należy sprawdzić na opakowaniu informacje na temat gwarancji 30-Day Money Back Guarantee.

Aby uzyskać dysk zastępczy, można również skontaktować się z przedstawicielem Biura obsługi klienta firmy Microsoft i poprosić o wymianę posiadanego uszkodzonego dysku. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Microsoft. Aby odszukać odpowiedni oddział, odwiedź witrynę sieci Web dotyczącą oddziałów firmy Microsoft na całym świecie.

Kto powinien pobrać dyski Instalatora?Dyski Instalatora należy pobrać, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki:
  • Instalowana jest nowa pełna wersja handlowa systemu Windows XP.

    Uwaga W przypadku instalacji uaktualnienia systemu Windows XP dyski Instalatora nie są wymagane.
  • Stacja CD-ROM działa, ale nie można uruchomić komputera z dysku CD.
  • Można uruchomić komputer z dyskietki.
Uwaga Instalacyjny dysk CD-ROM z systemem Windows XP jest dyskiem startowym, którego można użyć do uruchomienia systemu Windows. Uruchamiając komputer za pomocą Instalacyjnego dysku CD z systemem Windows XP, można skorzystać z Konsoli odzyskiwania systemu Windows ułatwiającej odzyskiwanie oprogramowania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP

Kroki pobierania, tworzenia i używania dysków Instalatora

Istnieje sześć dyskietek rozruchowych Instalatora systemu Windows XP. Znajdujące się na nich pliki i sterowniki umożliwiają uzyskanie dostępu do stacji dysków CD i rozpoczęcie instalacji.

Krok 1. Pobranie pliku programu tworzącego dyski InstalatoraNależy pobrać wersję dysków Instalatora odpowiadającą używanej wersji dysku CD-ROM z systemem Windows XP. Oznaczenie wersji powinno znajdować się na dysku CD-ROM wraz z informacją o tym, czy zawiera ona dodatek Service Pack.


Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
Aby uzyskać informacje dotyczące wersji dysków rozruchowych Instalatora, które udostępniono do pobrania, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Krok 2. Uruchomienie programu w celu utworzenia dysków InstalatoraW ramach pobierania dysków Instalatora pobierany jest jeden duży plik programu. Po uruchomieniu pobranego pliku zostaną wyodrębnione właściwe pliki i zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Ten program tworzy dyski rozruchowe Instalatora dla systemu Windows XP. Aby utworzyć te dyski, należy przygotować 6 pustych, sformatowanych dyskietek o dużej gęstości.

Określ stację dyskietek, na którą chcesz skopiować obrazy:
Wpisz literę dysku dla stacji dyskietek (zazwyczaj jest to stacja A). Po wpisaniu litery dysku stacji dyskietek zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Włóż jeden z tych dysków do stacji litera_stacji: Ta dyskietka będzie dyskiem rozruchowym Instalatora systemu Windows XP.

Następnie naciśnij dowolny klawisz.
Po naciśnięciu klawisza pobrany plik zacznie wyodrębniać i kopiować pliki. Po każdym wyświetleniu monitu wkładaj kolejny pusty dysk, aż zostanie utworzonych sześć dysków. Jeśli proces zostanie przerwany, utworzenie wszystkich sześciu dysków będzie wymagać ponownego uruchomienia pobranego pliku programu.

Nadaj każdej dyskietce etykietę z odpowiednim numerem określonym przez program. Podczas procesu instalacji należy używać dysków w poprawnej kolejności.

Krok 3. Uruchomienie komputera przy użyciu pierwszego dysku Instalatora w celu rozpoczęcia nowej instalacji systemu Windows XPPo utworzeniu wszystkich sześciu dysków należy włożyć pierwszy z nich do stacji dyskietek, a następnie ponownie uruchomić komputer. Komputer musi być skonfigurowany do uruchamiania ze stacji dyskietek. Może to oznaczać konieczność modyfikacji ustawień systemu BIOS komputera.

Rozpoczyna się proces instalacji. Za każdym razem po pojawieniu się odpowiedniego monitu wkładaj kolejną dyskietkę. Aby zakończyć proces instalacji, należy użyć dysku CD z systemem Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP na dysku CD, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać obraz ISO-9660 dysku CD z dodatkiem Service Pack 3 dla systemu Windows XP, odwiedź stronę Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP — plik obrazu dysku CD w formacie ISO-9660 w sieci Web:
Dodatkowe materiały
Instalator dyskietki rozruchowe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310994 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:04:12 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994
Opinia