Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zapobieganie buforowaniu obiektów sieci Web w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak zapobiec buforowaniu obiektów sieci Web na serwerze.


Włączanie wygasania zawartości w usługach IIS 5.0

Gdy wygasanie zawartości jest włączone, przeglądarka sieci Web porównuje datę wygasania z bieżącą datą i na tej podstawie określa, czy ma wyświetlić stronę z pamięci podręcznej, czy zażądać zaktualizowanej strony od serwera.

Aby ustawić wygasanie zawartości witryny sieci Web w usługach IIS 5.0, wykonaj następujące kroki:
  1. W przystawce Internetowe usługi informacyjne zaznacz witrynę sieci Web, katalog wirtualny, katalog lub plik, dla którego chcesz ustawić wygasanie zawartości.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij witrynę sieci Web, katalog wirtualny, katalog lub plik i wybierz polecenie Właściwości.
  3. Na arkuszu właściwości Nagłówki HTTP wybierz opcję Włącz wygasanie zawartości.
  4. Wybierz opcję Wygaśnięcie natychmiastowe, Wygaśnięcie po lub Wygaśnięcie i wprowadź odpowiednie informacje o wygasaniu we właściwym polu.
UWAGA: Zwykle ograniczenia czasowe dotyczą poszczególnych plików, katalogów lub witryn sieci Web. Wygasanie zawartości można jednak ustawić także dla wszystkich witryn sieci Web obsługiwanych przez komputer, konfigurując właściwości główne usługi sieci WWW.


Zapobieganie buforowaniu przy użyciu skryptu ASP

Istnieje także możliwość zapobiegania buforowaniu poszczególnych stron dzięki dodaniu skryptu do plików ASP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz plik ASP w wybranym edytorze.
  2. Dodaj następujący skrypt na samym początku pliku ASP:
     <%Response.Expires = 0Response.Expiresabsolute = Now() - 1Response.AddHeader "pragma","no-cache"Response.AddHeader "cache-control","private"Response.CacheControl = "no-cache"%> Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące sterowania buforowaniem stron sieci Web, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
165150 How to Use Pragma: No-cache with IIS and IE
189409 INFO: Controlling the Caching of Web Pages with IIS 4.0
234067 JAK: Zapobieganie buforowaniu w programie Internet Explorer
Więcej informacji znajduje się w następujących witrynach sieci Web:
Caching Tutorial for Web Authors and Webmasters
http://www.mnot.net/cache_docs/

Web Caching and Content Delivery Resources
http://www.web-caching.com

Właściwości

Identyfikator artykułu: 311006 — ostatni przegląd: 02/03/2014 14:18:29 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB311006
Opinia