Jak włączyć obsługę języków z pisownią od prawej do lewej w programach Word 2003 i Word 2002 na komputerach z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano wymagania związane z instalacją i konfiguracją obsługi języków z pisownią od prawej do lewej i wyjaśniono, jak skonfigurować komputer, aby można było wpisywać i edytować tekst oraz sprawdzać pisownię i gramatykę w językach z pisownią od prawej do lewej w programie Microsoft Office Word 2003 lub Microsoft Word 2002 na komputerach z systemem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000.

Uwaga Do języków z pisownią od prawej do lewej należą: arabski, hebrajski, perski (farsi) i urdu.

Wymagania

Aby pisać i edytować w języku z pisownią od prawej do lewej w programie Word, należy:
 • skonfigurować system Windows do używania określonego języka,
 • skonfigurować program Word, aby można było pisać w tym języku.

Dla systemu Microsoft Windows

W systemach Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 jest wbudowana obsługa większości języków, w tym arabskiego i hebrajskiego. Aby skonfigurować system operacyjny do pisania w odpowiednim języku, należy skonfigurować klawiaturę do pisania w tym języku. Jeśli wybranej klawiatury nie ma domyślnie na liście, może być konieczna instalacja dodatkowych plików.

Dla programu Microsoft Word

Jeśli jest potrzebne tylko sprawdzanie pisowni w tekstach w różnych językach, można zainstalować angielską wersję językową pakietu Microsoft Office i zainstalować Narzędzia sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office.

Jeśli są potrzebne wielojęzyczne funkcje pakietu Office, należy albo zainstalować zlokalizowaną wersję pakietu Office, albo zainstalować angielską wersję językową pakietu Office z dodatkiem Multilingual User Interface Pack (MUI).Zalety

Zalety korzystania z wersji zlokalizowanej

Ze zlokalizowanej wersji pakietu Office warto skorzystać w sytuacji, gdy są potrzebne całkowicie zlokalizowane funkcje oraz dodatkowe materiały dołączane do zlokalizowanych wersji oprogramowania. Każda zlokalizowana wersja zawiera przynajmniej dwa zestawy odpowiednich narzędzi sprawdzania pisowni dla najczęściej używanych języków. Dodając Narzędzia sprawdzania pisowni dla pakietu Office do dowolnej zlokalizowanej wersji, można rozszerzyć tę funkcję o obsługę ponad 40 języków. Aby uzyskać więcej informacji o zlokalizowanych wersjach pakietu Office, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet Microsoft Office 2003:

Pakiet Microsoft Office XP:

Zalety korzystania z Narzędzi sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office

Aby uzyskać więcej informacji na temat Narzędzi sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet Microsoft Office 2003:

Pakiet Microsoft Office XP:

Zalety korzystania z dodatku Multilingual User Interface Pack (MUI)

Pakiet Office z dodatkiem Multilingual User Interface Pack (MUI) ułatwia wdrażanie pakietu Office w dużej międzynarodowej organizacji. W każdym z programów pakietu Office znajduje się wspólny dla wszystkich języków plik wykonywalny, dlatego administratorzy infrastruktury informatycznej muszą utworzyć tylko jedną instalację niestandardową dla wszystkich użytkowników we wszystkich krajach. Dodatek MUI Pack zawiera również Narzędzia sprawdzania pisowni dla pakietu Office. Narzędzia sprawdzania pisowni dla pakietu Office umożliwiają użytkownikom tworzenie i edytowanie dokumentów w ponad 40 językach. Organizacje międzynarodowe mogą korzystać z dodatku MUI Pack, aby umożliwić użytkownikom mobilnym oraz innym korzystanie ze stacji roboczych niezależnie od ich języka i pozwolić globalnym centrom pomocy na zmianę języka interfejsu aplikacji na język właściwy dla danego klienta. (Niektóre okna dialogowe oraz ekrany mogą być nieobecne w wybranym języku).

Uwaga Dodatek Multilingual User Interface Pack (MUI) jest dostępny tylko w ramach programów licencyjnych Open License, Select oraz Enterprise Agreement i nie można go nabyć w punktach sprzedaży detalicznej. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania dodatku MUI Pack w organizacji międzynarodowej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet Microsoft Office 2003:

Pakiet Microsoft Office XP:

Konfiguracja

W tej sekcji krok po kroku omówiono procedurę konfigurowania systemu Microsoft Windows oraz programu Word do pisania tekstu w różnych językach.

Krok 1. Zainstalowanie programu Microsoft Word

Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, zainstaluj program Word 2003 (Office 2003) lub Word 2002 (Microsoft Office XP) na komputerze z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

Krok 2. Skonfigurowanie systemu Microsoft Windows do pisania w wielu językach

Aby pisać w języku innym niż angielski, należy skonfigurować klawiaturę odpowiednio do tego języka. Na przykład pisanie w języku z alfabetem arabskim będzie możliwe po takim skonfigurowaniu klawiatury, aby zapewnić odwzorowanie klawiszy właściwe dla odpowiedniej klawiatury ze znakami arabskimi. W tym celu wykonaj następujące kroki:

W systemie Microsoft Windows Server 2003:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Opcje regionalne i językowe.
 2. Na karcie Języki kliknij przycisk Szczegóły.
 3. Jeśli język, w którym chcesz pisać, nie jest wyświetlany w obszarze Zainstalowane usługi lub jest wyświetlany, lecz nie jest wyświetlana klawiatura dla niego, kliknij przycisk Dodaj.
 4. Na liście Język zaznacz język, w którym chcesz pisać. Spowoduje to automatyczne wypełnienie pola Układ klawiatury/Edytor IME.

  Uwaga Jeśli język, w którym chcesz pisać, nie jest wyświetlany, zobacz sekcję „Jak zainstalować dodatkowe języki” tego artykułu.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W obszarze Zainstalowane usługi pojawi się wybrany język z zainstalowaną klawiaturą.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Usługi tekstowe i języki, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.
W systemie Microsoft Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij polecenie Data, godzina, język i opcje regionalne.
 3. Kliknij polecenie Dodaj inne języki, a następnie wybierz kartę Języki.
 4. W obszarze Usługi tekstowe i języki, kliknij przycisk Szczegóły. Pojawi się okno dialogowe Usługi tekstowe i języki.
 5. W obszarze Zainstalowane usługi, jeśli język, w którym chcesz pisać, nie jest wyświetlany lub jest wyświetlany, lecz nie jest wyświetlana klawiatura dla niego, kliknij przycisk Dodaj.
 6. Na liście Język zaznacz język, w którym chcesz pisać. Spowoduje to automatyczne wypełnienie pola Układ klawiatury/Edytor IME.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. W obszarze Zainstalowane usługi pojawi się wybrany język z zainstalowaną klawiaturą.
 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Usługi tekstowe i języki, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.
W systemie Microsoft Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne.
 3. Wybierz kartę Ustawienia regionalne.
 4. Jeśli języka, w którym chcesz pisać, nie ma na liście Zainstalowane ustawienia regionalne, kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie ustawień regionalnych zaznacz język, w którym chcesz pisać, na liście Ustawienia regionalne. Spowoduje to automatyczne wybranie opcji Układ klawiatury/Edytor IME.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. W oknie dialogowym Opcje regionalne kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Po skonfigurowaniu klawiatury język można wybrać na pasku Język.

Aby uzyskać więcej informacji o pasku języka, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu Pomoc, wpisz pasek języka w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić zwrócone tematy.

Jak zainstalować dodatkowe języki

Jeśli język, w którym chcesz pisać, nie jest wyświetlany na liście opisanej w sekcji „Krok 2. Skonfigurowanie systemu Windows do pisania w wielu językach”, można dodać języki, modyfikując ustawienia w aplecie Opcje regionalne. Aplet Opcje regionalne znajduje się w Panelu sterowania. W tym celu należy wykonać kroki odpowiednie dla danego systemu operacyjnego.

W systemie Microsoft Windows Server 2003:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Opcje regionalne i językowe.
 2. Na karcie Języki, w obszarze Obsługa języków dodatkowych zaznacz pole wyboru Zainstaluj pliki dla języków o złożonej pisowni i języków z pisownią od prawej do lewej (łącznie z tajskim).
 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer. Jeśli monit się nie pojawi, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyłącz komputer, kliknij przycisk Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
W systemie Microsoft Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij polecenie Data, godzina, język i opcje regionalne.
 3. Kliknij polecenie Dodaj inne języki.
 4. Na karcie Języki zaznacz pole wyboru Zainstaluj pliki dla języków o złożonej pisowni i języków z pisownią od prawej do lewej (łącznie z tajskim).
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer. Jeśli monit nie pojawi się, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyłącz komputer, kliknij przycisk Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
W systemie Microsoft Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne.
 3. Na karcie Ogólne zaznacz języki, które chcesz zainstalować, w sekcji Ustawienia językowe dla systemu.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, włóż dysk CD z systemem Windows 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer. Jeśli monit nie pojawi się, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyłącz komputer, a następnie wpisz polecenie: Uruchom ponownie.

Krok 3. Zainstalowanie Narzędzi sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office

Sprawdzanie pisowni i gramatyki tekstu w innym języku jest możliwe po zainstalowaniu Narzędzi sprawdzania pisowni dla tego języka. W tym celu zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1. Zainstalowanie i skonfigurowanie Narzędzi sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office

Za pomocą Narzędzi sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office można sprawdzać w dokumentach programu Word pisownię i gramatykę w różnych językach.

Aby zainstalować Narzędzia sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD z Narzędziami sprawdzania pisowni dla pakietu Microsoft Office.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz następującą ścieżkę lub przejdź do niej:
  dysk cd:\Ptksetup.exe
  gdzie dysk cd to litera stacji dysków zawierającej dysk CD z Narzędziami sprawdzania pisowni.
 4. W programie instalacyjnym Narzędzi sprawdzania pisowni kliknij opcję Custom jako typ instalacji.
 5. Wybierz Narzędzia sprawdzania pisowni, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij opcję Run all from my computer.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Metoda 2. Zainstalowanie i skonfigurowanie dodatku Multilingual User Interface Pack

Do wyświetlania menu, okien dialogowych i plików Pomocy w języku z pisownią od prawej do lewej konieczne jest zainstalowanie dodatku Multilingual User Interface Pack. Podczas instalacji dodatku Multilingual User Interface Pack instalowane są również Narzędzia sprawdzania pisowni.

Aby zainstalować zestaw Multilingual User Interface Pack dla odpowiedniego języka, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk CD 1 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack do stacji CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpisz następującą ścieżkę lub przejdź do niej:
  dysk cd:\Lpksetup.exe
  Uwaga W tym przykładzie dysk cd jest literą stacji dysków zawierającej dysk CD z dodatkiem Multilingual User Interface Pack.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez Instalatora zestawu Multilingual User Interface Pack dotyczącymi instalacji odpowiedniego języka.

  Uwaga Jeśli na liście nie ma języka, który chcesz skonfigurować, przeczytaj plik LPKRead.htm znajdujący się na dysku CD z dodatkiem Multilingual User Interface Pack. Niektóre języki mogą nie być wyświetlane w programie instalacyjnym i może być wymagane podjęcie kroków specjalnych.

Krok 4. Skonfigurowanie ustawień językowych pakietu Microsoft Office

 1. W menu Start wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wskaż polecenie Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Narzędzia Microsoft Office lub Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2003.
  • Wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office XP.
 2. Na karcie Włączone języki sprawdź, czy język, którego pisownia ma być sprawdzana, znajduje się na liście Włączone języki.
 3. Jeśli karta Interfejs użytkownika jest dostępna, wykonaj następujące czynności:
  • Na liście Wyświetlaj menu i okna dialogowe w zaznacz język, w którym mają być wyświetlane menu i okna dialogowe.
  • Na liście Wyświetlaj Pomoc w zaznacz język, w którym mają być wyświetlane pliki Pomocy.
  Uwaga Opcja Interfejs użytkownika jest dostępna tylko po zainstalowaniu dodatku Multilingual User Interface Pack.

Krok 5. Skonfigurowanie programu Word do automatycznego wykrywania języka

Sprawdź, czy program Word jest skonfigurowany do automatycznego wykrywania języka pisanego tekstu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Word.
 2. W menu Narzędzia wybierz Język, a następnie kliknij polecenie Ustaw język.
 3. Zaznacz pole wyboru Wykryj automatycznie język, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Word będzie mógł wówczas wykryć język zainstalowany podczas instalacji Narzędzi sprawdzania pisowni. Program Word może także sprawdzać pisownię i gramatykę tekstu w języku zainstalowanym podczas instalacji Narzędzi sprawdzania pisowni.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 311015 — ostatni przegląd: 04/23/2007 18:37:00 — zmiana: 7.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbsetup kbproof kbsettings kbwindowsinstaller KB311015
Opinia