Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak aktualizować komputer z systemem Windows

Streszczenie

Instalowanie aktualizacji o wysokim priorytecie

Usługa Microsoft Update to rozszerzenie internetowe systemu Windows, które ułatwia dbanie o aktualność oprogramowania komputera. Usługa Microsoft Update udostępnia aktualizacje z usług Windows Update i Office Update oraz aktualizacje innych produktów firmy Microsoft i sterowniki urządzeń innych producentów. Za pomocą usługi Microsoft Update użytkownicy instalują aktualizacje dla swoich systemów operacyjnych, oprogramowania i sprzętu.

Do witryny jest regularnie dodawana nowa zawartość, co pozwala uzyskiwać najnowsze aktualizacje i poprawki chroniące komputer i zapewniające jego bezawaryjną pracę. Aby zainstalować na komputerze wszystkie aktualizacje krytyczne za pomocą witryny Microsoft Update, wykonaj następujące czynności:
  1. Połącz się z Internetem, a następnie uruchom przeglądarkę Windows Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Windows Update.
  3. Jeśli usługa Microsoft Update nie jest zainstalowana, kliknij pozycję Microsoft Update. W przeciwnym razie przejdź do kroku 7.
  4. Na stronie sieci Web Wypróbuj usługę Microsoft Update już dziś kliknij pozycję Uruchom teraz, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj na stronie sieci Web Przejrzyj umowę licencyjną.
  5. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować usługę Microsoft Update.
  6. Na stronie sieci Web Microsoft Update — Zapraszamy kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.
  7. Na stronie sieci Web Zaktualizuj swój komputer kliknij pozycję Ekspresowa, aby zainstalować aktualizacje o wysokim priorytecie.
  8. Na stronie sieci Web Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć instalację.
  9. Po zainstalowaniu aktualizacji o wysokim priorytecie można powtórzyć te czynności, aby zainstalować inne aktualizacje. W tym celu kliknij pozycję Niestandardowa na stronie sieci Web Zaktualizuj swój komputer. Następnie możesz wybrać aktualizacje z sekcji wymienionych w okienku nawigacji.

Funkcja Aktualizacje automatyczne

Aktualizacje można też instalować za pomocą funkcji Aktualizacje automatyczne. W razie używania funkcji Aktualizacje automatyczne nie trzeba odwiedzać witryny Microsoft Update w sieci Web w celu wyszukania aktualizacji. Zamiast tego system Windows automatycznie dostarcza je na komputer.

Funkcja Aktualizacje automatyczne wykrywa połączenie z Internetem, gdy jest ono dostępne, i wyszukuje aktualizacje w witrynie Windows Update w sieci Web. Za każdym razem, gdy są dostępne nowe aktualizacje, w obszarze powiadomień po skrajnej prawej stronie paska zadań pojawia się ikona. Można określić sposób i częstotliwość aktualizacji systemu Windows. Na przykład można skonfigurować w systemie Windows automatyczne pobieranie aktualizacji i instalowanie ich według określonego harmonogramu. Można też skonfigurować w systemie Windows powiadamianie o znalezieniu aktualizacji dostępnych dla komputera, a następnie pobieranie ich w tle. Dzięki temu użytkownik może pracować dalej bez zakłóceń. Po ukończeniu pobierania w obszarze powiadomień pojawia się ikona z komunikatem o gotowości do zainstalowania aktualizacji. Po kliknięciu ikony lub komunikatu można zainstalować nowe aktualizacje, wykonując kilka kroków. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji Aktualizacje automatyczne, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294871 Opis funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows

Pobieranie aktualizacji systemu Windows

Administratorzy mogą pobierać aktualizacje z witryny Centrum pobierania Microsoft lub z Wykazu rozszerzenia Windows Update w celu wdrożenia na wielu komputerach. Jeżeli konieczne jest uzyskanie aktualizacji w celu zainstalowania w późniejszym terminie na jednym lub kilku komputerach, należy skorzystać z jednej z następujących witryn sieci Web.

Wykaz rozszerzenia Windows Update

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania aktualizacji z Wykazu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

Centrum pobierania Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików z witryny Centrum pobierania Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online

Instalowanie i uruchamianie narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)

Za pomocą narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) można w scentralizowany sposób skanować komputery z systemami Windows pod kątem typowych źle skonfigurowanych zabezpieczeń i generować raporty dotyczące zabezpieczeń dla poszczególnych skanowanych komputerów.

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać narzędzie MBSA i jak go używać, odwiedź następującą witrynę sieci Web:

Instalowanie wielu aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera

Administratorzy i informatycy mogą instalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o narzędziach zabezpieczających i listach kontrolnych zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311047 — ostatni przegląd: 01/27/2014 13:50:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

  • kbdownload kbmgmtservices kbhowtomaster KB311047
Opinia