Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Tworzenie dysku rozruchowego dla partycji NTFS lub FAT

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób utworzenia dysku rozruchowego systemu Windows, aby uzyskać dostęp do dysku z błędną sekwencją rozruchu na komputerze opartym na procesorze firmy Intel x86.

UWAGA: Procedura dla komputerów opartych na procesorze RISC jest inna i nie udokumentowano jej w tym artykule.

Dysk rozruchowy systemu Windows może uzyskać dostęp do dysków z zainstalowanym systemem plików NTFS (Windows NT File System) lub FAT (File Allocation Table). Procedury opisane w tym artykule mogą być przydatne, aby obejść następujące problemy z rozruchem:
 • Uszkodzony sektor rozruchowy.
 • Uszkodzony główny rekord rozruchowy (MBR).
 • Zainfekowanie wirusami.
 • Brakujące lub uszkodzone pliki NTLDR lub Ntdetect.com
 • Niepoprawny sterownik Ntbootdd.sys.
 • Dysk rozruchowy może być także użyty do rozruchu z kopii uszkodzonego dysku zdublowanego, choć może być konieczna wymiana pliku Boot.ini.
Dysku rozruchowego nie można użyć do rozwiązania następujących problemów:
 • Niepoprawne lub uszkodzone sterowniki urządzeń zainstalowane w katalogu Windows System.
 • Problemy z rozruchem, które występują po pojawieniu się ekranu OSLOADER.
Aby obejść lub rozwiązać te problemy, uruchom awaryjny dysk naprawczy, załaduj ostatni znany dobry zestaw sterujący lub zainstaluj ponownie system Windows, jeżeli jest to konieczne.

Jak utworzyć dysk rozruchowy systemu Windows

Dysk rozruchowy systemu Windows musi zawierać pliki NTLDR (lub Setupldr.bin w systemie Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini oraz poprawny sterownik dysku twardego.

UWAGA: Pliki NTLDR, Ntdetect.com i Boot.ini zazwyczaj mają atrybuty plików ustawione jako Systemowy, Ukryty i Tylko do odczytu. Nie ma konieczności resetowania tych atrybutów, aby dysk rozruchowy działał poprawnie. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące struktury pliku Boot.ini, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102873 BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Aby utworzyć dyskietkę rozruchową systemu Windows, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1: Jeżeli nie masz dostępu do komputera z uruchomionym systemem Windows

 1. Utwórz kopię pierwszej dyskietki instalacyjnej systemu Windows przy użyciu polecenia diskcopy, a następnie usuń wszystkie pliki z nowej dyskietki.
 2. Skopiuj pliki Ntdetect.com i NTLDR z folderu i386 na płycie CD na nową dyskietkę.
 3. Zmień nazwę pliku NTLDR na „Setupldr.bin”.
 4. Utwórz plik Boot.ini.

  W poniższym przykładzie założono, że system Windows został zainstalowany w katalogu \WINNT na dysku SCSI z jedną partycją, ale ostateczna wartość sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows, który chcesz uruchomić:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"							
  Jeżeli komputer jest uruchamiany z dysku twardego IDE, EIDE albo ESDI, lub za pośrednictwem karty SCSI, która nie ma wbudowanego systemu BIOS, zamień parametr scsi(0) na multi(0).

  UWAGA: Jeżeli jest używany system Windows NT 3.5 lub 3.51, a system jest uruchamiany z pierwszego lub drugiego dysku SCSI, również można zamienić parametr scsi(0) na multi(0).
 5. Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg scsi(x), skopiuj poprawny sterownik urządzenia dla kontrolera SCSI, który zainstalowano w komputerze, a następnie zmień jego nazwę na Ntbootdd.sys. Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg multi(x), nie trzeba wykonywać tych czynności.
 6. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki, a następnie zaloguj się do systemu Windows.

Metoda 2: Jeżeli masz dostęp do komputera z zainstalowanym systemem Windows

 1. Sformatuj dyskietkę przy użyciu narzędzia formatowania dostępnego w systemie Windows.
 2. Skopiuj plik NTLDR z instalacyjnego dysku CD systemu Windows, dyskietki instalacyjnej systemu Windows lub z komputera z identyczną wersją systemu Windows, co na komputerze, do którego chcesz uzyskać dostęp przy użyciu dyskietki rozruchowej. Może się okazać konieczne rozpakowanie pliku z NTLDR._ do NTLDR przy użyciu następującego wiersza polecenia:
  expand ntldr._ ntldr
 3. Skopiuj plik Ntdetect.com na dyskietkę.
 4. Utwórz plik Boot.ini lub skopiuj go z komputera z systemem Windows, a następnie zmodyfikuj, dopasowując go do komputera, do którego próbujesz uzyskać dostęp. W poniższym przykładzie założono, że system Windows został zainstalowany w katalogu \WINNT na dysku SCSI z jedną partycją, ale ostateczna wartość sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows, do którego chcesz uzyskać dostęp:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"							
  Jeżeli komputer jest uruchamiany z dysku twardego IDE, EIDE albo ESDI, zamień parametr scsi(0) na multi(0).

  UWAGA: Jeżeli używasz systemu Windows NT 3.5 lub 3.51, a komputer jest uruchamiany z pierwszego lub drugiego dysku SCSI, również można zamienić parametr scsi(0) na multi(0).
 5. Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg scsi(x), skopiuj poprawny sterownik urządzenia dla kontrolera SCSI, który zainstalowano w komputerze, a następnie zmień jego nazwę na Ntbootdd.sys. Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg multi(x), nie musisz wykonywać tych czynności.
 6. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki, a następnie zaloguj się do systemu Windows.

Metoda 3: Masz system Microsoft Windows NT w wersji 3.51

 1. Sformatuj pustą dyskietkę 3.5" 1,44MB w systemie Windows NT 3.51.
 2. Skopiuj pliki Ntdetect.com i NTLDR na nową dyskietkę.
 3. Utwórz plik Boot.ini, zawierający następujące wiersze.

  UWAGA: Ten przykład dotyczy dysku SCSI z pojedynczą partycją z systemem Windows NT zainstalowanym w domyślnym katalogu C:\Winnt35
     [boot loader]   timeout=30   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35   [operating systems]   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki, a następnie zaloguj się do systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów

Podczas próby uruchomienia komputera przy użyciu dysku rozruchowego systemu Windows możesz napotkać jeden lub kilka następujących problemów:
 • Jeśli ścieżka, która wskazuje pliki systemowe, jest niepoprawna lub zawiera literę dysku, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można uruchomić systemu Windows z powodu problemu z konfiguracją rozruchu oprogramowania układowego ARC: nie wygenerowano prawidłowej nazwy ARC dla warstwy HAL i ścieżek systemowych. Sprawdź dokumentację systemu Windows (TM), dotyczącą opcji konfiguracji ARC oraz instrukcję sprzętu, aby uzyskać dodatkowe informacje. Rozruch nie powiódł się.
 • Jeśli wybrano niepoprawny sterownik SCSI lub jeśli nie istnieje plik Ntbootdd.sys, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją sprzętu dysku. Nie można czytać wybranego dysku rozruchowego. Sprawdź ścieżkę rozruchu i sprzęt dysku. Sprawdź dokumentację systemu Windows (TM), dotyczącą konfiguracji dysku sprzętu, konfiguracji dysku sprzętu użytkownika oraz instrukcje sprzętu, aby uzyskać dodatkowe informacje. Rozruch nie powiódł się.
repair tshoot smallbiz
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311073 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:04:25 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB311073
Opinia