JAK: Dodawanie informacji o programie Internet Explorer 6 do pliku Browscap.ini

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, jak dokonać edycji pliku Browscap.ini, aby dołączyć do niego informacje o programie Internet Explorer 6. Jest to konieczne, aby program Internet Explorer 6 był wykrywany jako wersja przeglądarki przez skrypty na stronie sieci Web korzystające z obiektu BrowserType usługi IIS (Internet Information Server).Aby uzyskać dodatkowe informacje o użyciu obiektu BrowserType do określania wersji przeglądarki, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
167820 HOWTO: Determine Browser Version from a Script
UWAGA: Poniższe procedury są używane przez członków grupy administratorów na serwerze z uruchomioną usługą IIS.

Powrót do początku

Otwieranie pliku Browscap.ini w Notatniku

 1. Na serwerze kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
 2. W programie Notatnik kliknij polecenie Otwórz w menu Plik.
 3. Otwórz plik Browscap.ini znajdujący się w folderze %systemroot%\WINNT\System32\Inetsrv.
Powrót do początku

Tekst dodawany do pliku Browscap.ini

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; IE 6.0[IE 6.0]browser=IEVersion=6.0majorver=#6minorver=#0frames=Truetables=Truecookies=Truebackgroundsounds=Truevbscript=Truejavaapplets=Truejavascript=TrueActiveXControls=TrueWin16=Falsebeta=FalseAK=FalseSK=FalseAOL=FalseUpdate=False[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98*)]parent=IE 6.0platform=Win98beta=True[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT*)]parent=IE 6.0platform=WinNTbeta=True[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)]parent=IE 6.0[IE 6.0b]browser=IEVersion=6.0majorver=#6minorver=#0frames=Truetables=Truecookies=Truebackgroundsounds=Truevbscript=Truejavaapplets=Truejavascript=TrueActiveXControls=TrueWin16=Falsebeta=TrueAK=FalseSK=FalseAOL=FalseUpdate=False[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98*)]parent=IE 6.0platform=Win98beta=True[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT*)]parent=IE 6.0platform=WinNTbeta=True[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b)]parent=IE 6.0b				

Powrót do początku

Kopiowanie i wklejanie tekstu do pliku Browscap.ini

 1. Skopiuj tekst z sekcji „Tekst dodawany do pliku Browscap.ini” z tego artykułu (powyżej). W tym celu zaznacz tekst i naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W Notatniku wklej skopiowany tekst za sekcją „Internet Explorer 5”, mniej więcej w połowie pliku Browscap.ini.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zakończ w menu Plik.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311227 — ostatni przegląd: 01/12/2015 19:08:25 — zmiana: 3.2

 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv KB311227
Opinia