Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak konfigurować właściwości zgodności przeglądarki sieci Web w programie FrontPage 2002

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób konfigurowania właściwości zgodności przeglądarki sieci Web w programie Microsoft FrontPage 2002. Właściwości zgodności przeglądarki sieci Web określają, jakiego typu przeglądarki mogą wyświetlać strony użytkownika i jakiego typu skrypty mogą być w nich poprawnie uruchamiane. Procedury omówione w tym artykule może wykonać tylko członek grupy Administratorzy na danym komputerze.

Uwaga: Procedury omówione w tym artykule są wykonywane na stronach, które zostały już utworzone i zapisane. Ponadto funkcje, które zostały wyłączone przez skonfigurowanie ustawień zgodności, są wygaszone w menu lub oknach dialogowych programu FrontPage.

Powrót do początku

Otwieranie okna właściwości zgodności

 1. Uruchom program FrontPage (jeżeli nie został jeszcze uruchomiony).
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje strony.
 3. W oknie dialogowym Opcje strony kliknij kartę Zgodność.
Powrót do początku

Edytowanie właściwości zgodności

 1. Jeżeli lista Przeglądarki pozostanie oznaczona jako Niestandardowe, możesz kliknąć, aby zaznaczyć pola wyboru odpowiadające żądanym opcjom w obszarze Dostępne technologie.
 2. Aby zmodyfikować ustawienie Przeglądarki, kliknij żądaną opcję na liście Przeglądarki. W poniższej tabeli wymieniono typy przeglądarek i funkcje niedostępne w przeglądarkach odpowiedniego typu.

  Uwaga: Niedostępne funkcje ograniczają rodzaje funkcji, które można stosować na stronach sieci Web, i wpływają na sposób wyświetlania stron sieci Web w przeglądarkach.
  Przeglądarka Niedostępne funkcje
  Tylko Microsoft Internet Explorer Miganie
  Tylko Netscape Navigator Neon, wideo, obraz w tle tabeli, krawędzie tabeli i tło
  Internet Explorer i Navigator Neon, wideo, obraz w tle tabeli, krawędzie tabeli, tło i miganie
  Microsoft Web TV Neon, wideo, obraz w tle tabeli, krawędzie tabeli, tło, linia nad czcionką, miganie, kapitaliki, wszystkie wersaliki i wielką literą
 3. Na liście Wersje przeglądarek kliknij żądane wersje przeglądarek. W następującej tabeli podano wersje i odpowiadające im funkcje. Jeżeli jakaś opcja jest niedostępna w wybranej wersji przeglądarki, dany typ skryptu lub język nie będzie obsługiwany na stronach sieci Web lub nie będzie współpracować z tymi stronami.

  Uwaga: Funkcje wymienione w tabeli opisano w sekcji „Opis funkcji”.

  Wersja przeglądarki Dostępne funkcje
  Microsoft Internet Explorer 5.0 i nowsze ActiveX, VBScript, JavaScript, aplety w języku Java, DHTML, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, VML
  Internet Explorer 4.0 ActiveX, VBScript, JavaScript, aplety w języku Java, DHTML, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Internet Explorer 3.0 ActiveX, VBScript, JavaScript, aplety w języku Java, ramki, CSS 1.0, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Netscape Navigator 5.0 i nowsze JavaScript, aplety w języku Java, DHTML, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Netscape 4.0 JavaScript, aplety w języku Java, DHTML, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Netscape 3.0 JavaScript, aplety w języku Java, ramki, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Internet Explorer i Netscape 4.0, 5.0 oraz nowsze JavaScript, aplety w języku Java, DHTML, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Internet Explorer i Netscape 3.0 JavaScript, aplety w języku Java, ramki, plik obrazu niskiego poziomu VML
  Microsoft Web TV nie dotyczy

 4. Ustawienia wybrane na listach Przeglądarki i Wersje przeglądarek określają, czy lista Serwery jest dostępna. Kliknij żądaną opcję na liście Serwery, jeżeli jest dostępna.

  Uwaga: Domyślnie polecenia menu, które nie odpowiadają ustawieniom zgodności używanej przeglądarki, nie są dostępne w menu programu FrontPage. Jeżeli zostaną zastąpione ustawienia domyślne i zostanie włączona technologia lub funkcja, której nie obsługuje określona wersja przeglądarki, to strony sieci Web w witrynie sieci Web mogą być wyświetlane niepoprawnie lub zawierać błędy.
Powrót do początku

Opis funkcji

 • ActiveX: ActiveX jest ogólnym terminem oznaczającym technologie firmy Microsoft umożliwiające deweloperom tworzenie interaktywnej zawartości dla sieci Web. ActiveX stanowi zbiór technologii niezależnych od języka, które umożliwiają współpracę w środowiskach sieciowych elementów programowych napisanych w różnych językach programowania. Podstawowymi elementami technologii ActiveX są modele COM (Component Object Model) i DCOM (Distributed Component Object Model). Te technologie są licencjonowane przez organizację normalizacyjną The Open Group i są implementowane w kilku systemach operacyjnych.
 • Język VBScript (Microsoft Visual Basic Scripting Edition): VBScript jest podzbiorem języka Microsoft Visual Basic. VBScript jest implementowany jako szybki, przenośny, oszczędny interpreter do wykorzystania w przeglądarkach sieci Web oraz innych programach korzystających z formantów ActiveX i apletów Java.
 • Język JavaScript: JavaScript jest językiem skryptowym opracowanym przez firmę Netscape Communications. Składniowo przypomina on język Java. JavaScript nie jest jednak językiem obiektowym i ma ograniczoną wydajność w porównaniu z językiem Java, ponieważ nie jest kompilowany. Uruchomienie kodu JavaScript wymaga przeglądarki sieci Web z klientem JavaScript. JavaScript jest teraz standardem otwartym, znanym jako specyfikacja języka ECMA 262.
 • Aplet Java: Klasa Java, która jest ładowana i uruchamiana przez działający program w języku Java, taki jak przeglądarka sieci Web lub przeglądarka apletów. Aplety Java mogą być pobierane i uruchamiane przez wszystkie przeglądarki sieci Web, które interpretują język Java, takie jak Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator i HotJava. Aplety w języku Java często służą do wzbogacania stron sieci Web o efekty multimedialne i interaktywne, np. muzykę odtwarzaną w tle, wyświetlacze wideo działające w czasie rzeczywistym, animacje, kalkulatory i interaktywne gry. Aplety mogą być aktywowane automatycznie po wyświetleniu strony przez użytkownika lub mogą wymagać jakiejś akcji ze strony użytkownika, na przykład kliknięcia ikony na stronie sieci Web.
 • Dynamiczny HTML (DHTML): DHTML jest zbiorem innowacyjnych funkcji dostępnych w programie Microsoft Internet Explorer w wersji przynajmniej 4.0 lub nowszej, umożliwiających tworzenie dokumentów HTML dynamicznie zmieniających zawartość oraz interagujących z użytkownikiem. Korzystając z języka DHTML, autorzy mogą uzyskać efekty specjalne na stronach sieci Web bez użycia programów uruchamianych na serwerze.
 • Arkusze stylów kaskadowych (CSS): Arkusz stylów kaskadowych jest dokumentem zawierającym informacje o stylach, do których może odwoływać się kilka stron sieci Web. Style określają wygląd i formatowanie zawartości stron sieci Web i zapewniają autorom większą kontrolę nad sposobem wyświetlania treści w przeglądarkach.
 • Język VML (Vector Markup Language): VML jest specyfikacją edytowalnej, dwuwymiarowej grafiki wektorowej w dokumencie HTML lub XML. Jako zastosowanie języka XML, język VML zawiera znaczniki XML i arkusze stylów kaskadowych wykorzystywane do tworzenia i umieszczania grafiki wektorowej, na przykład kół i kwadratów, w dokumencie XML lub HTML, takim jak strona sieci Web. Ta grafika jest renderowana w macierzystym systemie operacyjnym i może być kolorowa. Może być również edytowana w różnych programach graficznych. Ta specyfikacja została przedłożona organizacji W3C (World Wide Web Consortium) w 1998 roku przez wiele firm komputerowych, z AutoDesk, Microsoft, Hewlett-Packard i Macromedia włącznie.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311341 — ostatni przegląd: 02/16/2006 18:13:09 — zmiana: 4.0

 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • kbconfig kbwebbrowser kbhowtomaster KB311341
Opinia