JAK: Tworzenie niestandardowego typu serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu IIS

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL311350
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak utworzyć niestandardowy typ serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu Internetowe usługi informacyjne (IIS).

Opis techniki

Najnowsza wersja Kreatora blokady programu IIS umożliwia administratorom tworzenie niestandardowych szablonów typu serwera.

W pliku Iislockd.ini administratorzy mogą tworzyć niestandardowe szablony typu serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu IIS. Niestandardowy szablon typu serwera pojawia się w Kreatorze blokady jako konfigurowany typ serwera i może być również używany przy nienadzorowanym uruchamianiu programu Iislockd.exe.

Tworzenie niestandardowego szablonu typu serwera

  1. W sekcji[Info]pliku Iislockd.ini dodaj nazwę niestandardowego typu serwera do listy dla odpowiedniej zmiennej (ServerTypesNT4lubServerTypes). W tym przykładzie jest używana nazwaMyCustomServerType.
  2. Jako podstawę dla nowego niestandardowego szablonu typu serwera skopiuj szablon[sbs4.5]i wklej skopiowany tekst na końcu pliku.
  3. Zmień nagłówek[sbs4.5]w skopiowanym tekście, tak aby odpowiadał nazwie niestandardowego typu serwera wprowadzonej w kroku 1. W tym przykładzie zmień nagłówek na[MyCustomServerType].
  4. Zmień wartośćlabelna opisowy tekst dla niestandardowego typu serwera.
  5. Skonfiguruj ustawienia funkcji szablonu serwera, określając dla nich wartości TRUE lub FALSE.
  6. Jeśli instalujesz narzędzie URLScan, zmień wartośćUrlScan_IniFileLocation, tak aby wskazywała niestandardowy plik URLScan.ini, który jest używany dla danego niestandardowego typu serwera. Możesz również użyć pliku URLScan.ini z innego typu serwera.
  7. Zapisz plik Iislockd.ini.
Po wykonaniu tych kroków program Iislockd.exe może być uruchomiony w trybie graficznego interfejsu użytkownika i niestandardowy typ serwera pojawia się na liście dostępnych typów serwera. Nowego niestandardowego typu serwera można również użyć do uruchomienia Kreatora blokady programu IIS w trybie nienadzorowanym.

Po utworzeniu niestandardowego szablonu typu serwera plik Iislockd.ini jest podobny do następującego:
[Info]ServerTypesNT4=sbs4.5, exchange5.5, frontpage, proxy, staticweb, dynamicweb , other, iis_uninstalledServerTypes=MyCustomServerType, sbs2000, exchange5.5, exchange2k, sharepoint_portal, frontpage, biztalk, commerce, proxy, staticweb, dynamicweb, other, iis_uninstalledUnattendedServerType=MyCustomServerTypeUnattended=TRUEUndo=FALSE[MyCustomServerType]label="Niestandardowy szablon typu serwera"Enable_iis_http=TRUEEnable_iis_ftp= TRUEEnable_iis_smtp= FALSEEnable_iis_nntp= FALSEEnable_asp= TRUEEnable_index_server_web_interface= FALSEEnable_server_side_includes= FALSEEnable_internet_data_connector= FALSEEnable_internet_printing= FALSEEnable_HTR_scripting= FALSEEnable_webDAV= FALSEDisable_Anonymous_user_system_utility_execute_rights= TRUEDisable_Anonymous_user_content_directory_write_rights= TRUERemove_iissamples_virtual_directory=TRUERemove_scripts_directory=TRUERemove_MSADC_virtual_directory=TRUERemove_iisadmin_virtual_directory=TRUE	Remove_iishelp_virtual_directory=TRUEUrlScan_Install=DISABLEDUrlScan_IniFileLocation=AdvancedSetup =UninstallServices=TRUEMateriały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310725 JAK: Uruchamianie Kreatora blokady programu IIS w trybie nienadzorowanym w programie IIS


Właściwości

Identyfikator artykułu: 311350 — ostatni przegląd: 02/07/2014 01:55:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Internet Information Server 4.0, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB311350
Opinia