MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2013: 12 stycznia 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3114504
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, która umożliwia zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik programu Microsoft Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-004.

Uwaga: Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi być wersja systemu Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2013 zainstalowane na komputerze.

Aby uzyskać pełną listę zagrożone wersje oprogramowania Microsoft Office zobacz KB 3124585.

Ulepszenia i poprawki

  • Zwiększa wydajność wyświetlania siatki wprowadź dane i formuły w komórkach podziału lub Zablokuj okienka w programie Excel 2013.
  • Ta aktualizacja zawiera także poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązana z zabezpieczeniami:
    • Z Właściwość Font.TintAndShade w modelu obiektów programu Excel nie działa.
    • Podczas próby zamknięcia skoroszytu, który jest otwarty przez modalne userform skoroszyt zawierający makra i userform jest nieoczekiwanie zamknięty.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna z witryny Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga: Dla Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1, ta aktualizacja jest dostępna z witryny Microsoft Update tylko.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.
Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3124585.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację3101499.

Informacje dotyczące wartości skrótu pliku

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA 1Pakiet mieszania SHA 2
excel2013-kb3114504-fullfile-x 64-glb.exe4C29943BE08B5F71000D9A0F3A79CB73AE62116F61B34400340C23983203364ABDE80BF1D1566103B6F20CF4E883801E534E5D75
excel2013-kb3114504-fullfile-x 86-glb.exe09E1104088BC862DDB9BEADF28DC043605BC77C441F30AEFDC5E87CF1526810AF597DA9EFF2E0F87C5BC34523679DD6B1297A23E

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje programu Excel 2013 opartych na architekturze x 86

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344824-gru-1511:23
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448024-gru-1511:23
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500024-gru-1511:23
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448824-gru-1511:23
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449624-gru-1511:23
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342424-gru-1511:23
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395224-gru-1511:23
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392024-gru-1510:51
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448024-gru-1511:23
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293624-gru-1511:23
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241624-gru-1511:23
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450424-gru-1511:23
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449624-gru-1511:23
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449624-gru-1511:23
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395224-gru-1511:23
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392824-gru-1510:52
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440024-gru-1510:52
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191224-gru-1511:23
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241624-gru-1511:23
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960024-gru-1510:48
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028024-gru-1510:48
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600024-gru-1510:48
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340024-gru-1510:48
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365624-gru-1510:48
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705624-gru-1510:48
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751224-gru-1510:48
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735224-gru-1510:48
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203224-gru-1510:48
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012824-gru-1510:48
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000466962424-gru-1510:48
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104024-gru-1510:48
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249624-gru-1510:48
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169624-gru-1510:48
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408824-gru-1510:48
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066424-gru-1510:48
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872824-gru-1510:48
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367224-gru-1510:48
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000466605624-gru-1510:48
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474424-gru-1510:48
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668824-gru-1510:48
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106424-gru-1510:48
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546424-gru-1510:48
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464024-gru-1510:48
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132824-gru-1510:48
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134424-gru-1510:48
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064824-gru-1510:48
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825624-gru-1510:48
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910424-gru-1510:48
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395224-gru-1510:48
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166424-gru-1510:48
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426424-gru-1510:48
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268824-gru-1510:48
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456024-gru-1510:48
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584024-gru-1510:48
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218424-gru-1510:48
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854424-gru-1510:48
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355224-gru-1510:48
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600824-gru-1510:48
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446424-gru-1510:48
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368824-gru-1510:48
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006424-gru-1510:48
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783224-gru-1510:48
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244024-gru-1510:48
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005624-gru-1510:48
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650424-gru-1510:48
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593624-gru-1510:48
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959224-gru-1510:48
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551224-gru-1510:48
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988824-gru-1510:48
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061624-gru-1510:48
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723224-gru-1510:48
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904824-gru-1510:48
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137624-gru-1510:48
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932024-gru-1510:48
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828024-gru-1510:48
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727224-gru-1510:48
Solver.xlam_1029Solver.xlam38727024-gru-1510:48
Solver.xlam_1030Solver.xlam39327924-gru-1510:48
Solver.xlam_1031Solver.xlam38944224-gru-1510:48
Solver.xlam_1032Solver.xlam38582324-gru-1510:48
Solver.xlam_3082Solver.xlam39046624-gru-1510:48
Solver.xlam_1035Solver.xlam39337024-gru-1510:48
Solver.xlam_1036Solver.xlam39248624-gru-1510:48
Solver.xlam_1050Solver.xlam39087924-gru-1510:48
Solver.xlam_1038Solver.xlam38646924-gru-1510:48
Solver.xlam_1040Solver.xlam39132024-gru-1510:48
Solver.xlam_1041Solver.xlam38452424-gru-1510:48
Solver.xlam_1042Solver.xlam38607424-gru-1510:48
Solver.xlam_1044Solver.xlam38901124-gru-1510:48
Solver.xlam_1043Solver.xlam39140724-gru-1510:48
Solver.xlam_1045Solver.xlam38435224-gru-1510:48
Solver.xlam_1046Solver.xlam38527424-gru-1510:48
Solver.xlam_2070Solver.xlam38709424-gru-1510:48
Solver.xlam_1048Solver.xlam38427324-gru-1510:48
Solver.xlam_1049Solver.xlam38472924-gru-1510:48
Solver.xlam_1051Solver.xlam38832424-gru-1510:48
Solver.xlam_1060Solver.xlam38540724-gru-1510:48
Solver.xlam_1053Solver.xlam39038024-gru-1510:48
Solver.xlam_1055Solver.xlam38552524-gru-1510:48
Solver.xlam_1058Solver.xlam38614524-gru-1510:48
Solver.xlam_2052Solver.xlam38556324-gru-1510:48
Solver.xlam_1028Solver.xlam38381424-gru-1510:48
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554423-gru-1505:28
xlintl32.REST.idx_dll_1025xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038518424-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1026xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040771224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1029xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039644824-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1030xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039850424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1031xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040055224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1032xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039849624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1033xlintl32.REST.idx_dll15.0.4703.100040723223-gru-1505:28
xlintl32.REST.idx_dll_3082xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040515224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1061xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040412824-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1035xlintl32.REST.idx_dll15.0.4763.100039993624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1036xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040515224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1037xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038672824-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1081xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039235224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1050xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040874424-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1038xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039696024-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940824-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1057xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040362424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1040xlintl32.REST.idx_dll15.0.4763.100040198424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1041xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038108824-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1087xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040054424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1042xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100037904024-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092824-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1063xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040668824-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092824-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1062xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040515224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1086xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040361624-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1044xlintl32.REST.idx_dll15.0.4727.100040004024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1043xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039798424-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1045xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039747224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1046xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040873624-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_2070xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040259224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940824-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1048xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039388824-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1049xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040668824-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1051xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039798424-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1060xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039952024-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092824-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_2074xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040822424-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688024-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1053xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039798424-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1054xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039235224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1055xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040259224-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1058xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040720024-gru-1510:48
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041624-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1066xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100041027224-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_2052xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038006424-gru-1510:48
xlintl32.REST.idx_dll_1028xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038108824-gru-1510:48
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086423-gru-1505:28
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086423-gru-1505:28
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33823-gru-1505:28
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131223-gru-1505:28
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756823-gru-1505:28
Excel.exeExcel.exe15.0.4787.10022572611223-gru-1505:28
Excel.manExcel.exe.manifest122723-gru-1505:28
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4787.10022194089623-gru-1505:28
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614423-gru-1505:28
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032823-gru-1505:28
Solver.xlam_1025Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1026Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1033Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1037Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1054Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1057Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1061Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1062Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1063Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1066Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1081Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1086Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_1087Solver.xlam40898124-gru-1510:48
Solver.xlam_2074Solver.xlam40898124-gru-1510:48
SOLVER32.dll_1025Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1026Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1028Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1029Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1030Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1031Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1032Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1033Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1035Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1036Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1037Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1038Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1040Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1041Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1042Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1043Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1044Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1045Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1046Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1048Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1049Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1050Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1051Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1053Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1054Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1055Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1057Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1058Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1060Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1061Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1062Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1063Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1066Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1081Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1086Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1087Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_2052Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_2070Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_2074Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28
SOLVER32.dll_3082Plik Solver32.dll15.0.4454.100017311223-gru-1505:28

Wszystkie obsługiwane wersje programu Excel 2013 opartych na procesorach x 64

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344824-gru-1511:03
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448024-gru-1511:03
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500024-gru-1511:03
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448824-gru-1511:03
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451224-gru-1511:03
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344024-gru-1511:03
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393624-gru-1511:03
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392024-gru-1511:03
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449624-gru-1511:03
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293624-gru-1511:03
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241624-gru-1511:04
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448824-gru-1511:04
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449624-gru-1511:04
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451224-gru-1511:04
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393624-gru-1511:04
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394424-gru-1511:04
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440024-gru-1511:04
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191224-gru-1511:04
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241624-gru-1511:04
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4787.1002476535224-gru-1511:00
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859224-gru-1511:00
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4787.1002495223224-gru-1511:00
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4787.1002491795224-gru-1511:00
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624024-gru-1511:00
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4787.1002461536024-gru-1511:00
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115224-gru-1511:00
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4787.1002477561624-gru-1511:00
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371224-gru-1511:00
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4787.1002519901624-gru-1511:00
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751224-gru-1511:00
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4787.1002471879224-gru-1511:00
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372024-gru-1511:00
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4787.1002483398424-gru-1511:00
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012824-gru-1511:00
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4787.1002473157624-gru-1511:00
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319224-gru-1511:00
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4787.1002513299224-gru-1511:00
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4787.1002471876024-gru-1511:00
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4787.1002486365624-gru-1511:00
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908024-gru-1511:00
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4787.1002468604024-gru-1511:00
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066424-gru-1511:00
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4787.1002497068824-gru-1511:00
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4787.1002460563224-gru-1511:00
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4787.1002472800824-gru-1511:00
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474424-gru-1511:00
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4787.1002430864824-gru-1511:00
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676024-gru-1511:00
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4787.1002494301624-gru-1511:00
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546424-gru-1511:00
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4787.1002430660024-gru-1511:00
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4787.1002495328824-gru-1511:00
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167224-gru-1511:00
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4787.1002478330424-gru-1511:00
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064824-gru-1511:00
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4787.1002463020824-gru-1511:00
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910424-gru-1511:00
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4787.1002459590424-gru-1511:00
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166424-gru-1511:00
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4787.1002471622424-gru-1511:00
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268824-gru-1511:00
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4787.1002502651224-gru-1511:00
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035224-gru-1511:00
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4787.1002469780024-gru-1511:00
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218424-gru-1511:00
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4787.1002477050424-gru-1511:00
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269624-gru-1511:00
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4787.1002500551224-gru-1511:00
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600824-gru-1511:00
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4787.1002489642424-gru-1511:00
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368824-gru-1511:00
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4787.1002494202424-gru-1511:01
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549624-gru-1511:01
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4787.1002490978424-gru-1511:01
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244024-gru-1511:01
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4787.1002496200824-gru-1511:01
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244024-gru-1511:01
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4787.1002459846424-gru-1511:01
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064024-gru-1511:01
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4787.1002461789624-gru-1511:01
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959224-gru-1511:01
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4787.1002489747224-gru-1511:01
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521624-gru-1511:01
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4787.1002487184824-gru-1511:01
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061624-gru-1511:01
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4787.1002492919224-gru-1511:01
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904824-gru-1511:01
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4787.1002410333624-gru-1511:01
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932024-gru-1511:01
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4787.1002411972024-gru-1511:01
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727224-gru-1511:01
Solver.xlam_1029Solver.xlam39721424-gru-1511:00
Solver.xlam_1030Solver.xlam40250224-gru-1511:00
Solver.xlam_1031Solver.xlam40224124-gru-1511:00
Solver.xlam_1032Solver.xlam39675024-gru-1511:00
Solver.xlam_3082Solver.xlam40215024-gru-1511:00
Solver.xlam_1035Solver.xlam40407724-gru-1511:00
Solver.xlam_1036Solver.xlam40411624-gru-1511:00
Solver.xlam_1050Solver.xlam39659624-gru-1511:00
Solver.xlam_1038Solver.xlam39641824-gru-1511:00
Solver.xlam_1040Solver.xlam40348524-gru-1511:00
Solver.xlam_1041Solver.xlam39577624-gru-1511:00
Solver.xlam_1042Solver.xlam39558624-gru-1511:00
Solver.xlam_1044Solver.xlam40312124-gru-1511:00
Solver.xlam_1043Solver.xlam40250724-gru-1511:00
Solver.xlam_1045Solver.xlam39543124-gru-1511:00
Solver.xlam_1046Solver.xlam39575824-gru-1511:00
Solver.xlam_2070Solver.xlam39668724-gru-1511:00
Solver.xlam_1048Solver.xlam39627024-gru-1511:00
Solver.xlam_1049Solver.xlam39769324-gru-1511:00
Solver.xlam_1051Solver.xlam39645824-gru-1511:01
Solver.xlam_1060Solver.xlam39999824-gru-1511:01
Solver.xlam_1053Solver.xlam40279424-gru-1511:01
Solver.xlam_1055Solver.xlam39638924-gru-1511:01
Solver.xlam_1058Solver.xlam39770624-gru-1511:01
Solver.xlam_2052Solver.xlam39501824-gru-1511:01
Solver.xlam_1028Solver.xlam39477824-gru-1511:01
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554423-gru-1505:28
xlintl32.REST.idx_dll_1025xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038518424-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041624-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1026xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040772024-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939224-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1029xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039645624-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792024-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1030xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039850424-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1031xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040054424-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940824-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1032xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039850424-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1033xlintl32.REST.idx_dll15.0.4703.100040723223-gru-1505:28
xlintl32.REST.idx_dll_3082xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040515224-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990424-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1061xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040413624-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894424-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1035xlintl32.REST.idx_dll15.0.4763.100039850424-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1036xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040515224-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1037xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038672024-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792024-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1081xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039235224-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144024-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1050xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040874424-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144024-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1038xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039696024-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940824-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1057xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040361624-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1040xlintl32.REST.idx_dll15.0.4763.100040055224-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1041xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038108824-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785624-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1087xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040055224-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1042xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100037904024-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092824-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1063xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040668824-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092824-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1062xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040515224-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889624-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1086xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040361624-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740824-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1044xlintl32.REST.idx_dll15.0.4727.100040004024-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1043xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039798424-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046424-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1045xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039747224-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1046xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040874424-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944024-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_2070xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040259224-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939224-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1048xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039389624-gru-1511:00
xlintl32.REST.idx_dll_1049xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040668824-gru-1511:00
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888024-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1051xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039798424-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990424-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1060xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039952024-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094424-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_2074xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040822424-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688024-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1053xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039798424-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785624-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1054xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100039236024-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144024-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1055xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040259224-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246424-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1058xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100040720824-gru-1511:01
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041624-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1066xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100041027224-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_2052xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038006424-gru-1511:01
xlintl32.REST.idx_dll_1028xlintl32.REST.idx_dll15.0.4709.100038108824-gru-1511:01
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468823-gru-1505:28
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33823-gru-1505:28
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376823-gru-1505:28
xlintl32.Fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376823-gru-1505:28
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756823-gru-1505:28
Excel.exeExcel.exe15.0.4787.10023302876823-gru-1505:28
Excel.manExcel.exe.manifest122723-gru-1505:28
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4787.10022948982423-gru-1505:28
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4787.10022948982423-gru-1505:28
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870423-gru-1505:28
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085623-gru-1505:28
Solver.xlam_1025Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1026Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1033Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1037Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1054Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1057Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1061Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1062Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1063Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1066Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1081Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1086Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_1087Solver.xlam42670724-gru-1511:00
Solver.xlam_2074Solver.xlam42670724-gru-1511:00
SOLVER32.dll_1025Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1026Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1028Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1029Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1030Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1031Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1032Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1033Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1035Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1036Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1037Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1038Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1040Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1041Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1042Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1043Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1044Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1045Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1046Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1048Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1049Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1050Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1051Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1053Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1054Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1055Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1057Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1058Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1060Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1061Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1062Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1063Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1066Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1081Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1086Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_1087Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_2052Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_2070Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_2074Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28
SOLVER32.dll_3082Plik Solver32.dll15.0.4454.100021613623-gru-1505:28

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3114504 - 마지막 검토: 01/16/2016 16:01:00 - 수정: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114504 KbMtpl
피드백