7 czerwca 2016 aktualizacji dla programu Excel 2016 (KB3115139)

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3115139
W tym artykule opisano aktualizację KB3115139 dla programu Microsoft Excel 2016, która została wydana 7 czerwca 2016. Ta aktualizacja zawiera wymagania wstępne.

Należy pamiętać, że aktualizacja w witrynie Microsoft Download Center stosuje się do Microsoft Installer (msi)-podstawie edition 2016 pakietu Office. Nie ma zastosowania do wersji pakietu Office kliknij 2016 do uruchomienia, takich jak Microsoft Office 365 Home. (Jak ustalić?)
Ulepszenia i poprawki
 • Ta aktualizacja usuwa Power View przycisk w oknie dialogowym Importuj dane. Jednak ta aktualizacja nie ma zastosowania dla połączeń zewnętrznych usług Analysis Services. Zobacz więcej informacji naMapa drogowa Power View.
 • Ta aktualizacja zmienia sposób, w jaki dla funkcji, takich jak otwieranie plików tylko do odczytu z udostępniania folderów, wysyłania skoroszytów jako załączniki wiadomości e-mail i interakcji z udostępnionych skoroszytów są generowane nazwy pliku tymczasowego. W związku z tym bardziej prawidłowe nazwy dla plików .tmp mogą być generowane i więcej plików .tmp mogą być otwierane zanim nastąpi duplikat nazwy.
 • Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i udoskonalenia Power Pivot Add-in:
  • Usuwa nieobsługiwane ikona wskaźnika KPI ustawia od zasilania Pivot.
  • Zmienianie nazwy miary na liście pól tabeli przestawnej będą dotyczyć nazwy w Power Pivot tej zmiany.
  • Rozwiązuje problemy występujące po wybraniu opcji aby zapisać hasło do połączeń do programu SQL Server z zasilania Pivot.
  • Rozwiązuje problemy występujące podczas importowania danych do zasilania Pivot z usług Analysis Services.
  • Po zmianie nazwy kolumny w Power Pivot, umożliwia zmiany typu danych kolumny.
  • Rozwiązuje problemy występujące podczas korzystania z kolumna sortowania lub filtrowania formantu w Power Pivot, po dodaniu tabeli do modelu danych.
  • Zapewnia lepszą obsługę dla wyrażenia do analizy danych formuły auto wypełniania w językach od prawej do lewej.
  • Rozwiązuje niektóre łącza pomocy Power Pivot wskaż tematy w niewłaściwy język Pomocy.
  • Rozwiązuje problemy, które mogą wystąpić, gdy używasz nieobsługiwanego zestawów ikon KPI Pivot zasilania.
  • Rozwiązuje problemy, które mogą wystąpić podczas używania kopii lub Wklej operację do zasilania Pivot na miara, która zawiera wskaźnik KPI.
  • Rozwiązuje problem wyświetlania nazw pól w językach od prawej do lewej w widoku diagramu przestawnego zasilania po należy użyć operacji przeciągania i upuszczania.
  • Poprawną wizualizację na podstawie typu danych kolumny Power Pivot, utworzony przez kwerendy Get & transformacji.
  • Rozwiązuje niektóre Brak lokalizacji ciągów Power Pivot.
 • Po uruchomieniu programu Excel za pomocą ikony programu Excel, można utworzyć oddzielny proces Excel.exe.

  Zwróć uwagę Aby włączyć tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami w "Informacje dotyczące rejestru".
 • Rozwiązuje następujące problemy:
  • Nazwa zakresu jest ustawiona nazwa funkcji niestandardowej zdefiniowanej przez użytkownika w programie Excel 2016, powoduje awarię programu Excel 2016.
  • Podczas przewijania arkusza w programie Excel 2016, nie jest wyświetlany tekst, który jest sformatowany przy użyciu zawijanie tekstu i Centrum w wybranym zakresie.
  • Zdarzenie Workbook_BeforeClose nie zachodzi po wartość Cancel jest ustawiona na wartość True.
  • Gdy używasz 32-bitowej wersji programu Excel 2016 do przetwarzania dużych ilości danych w 64-bitowej wersji systemu Windows, pojawi się następujące komunikaty o błędach:
   Program Excel nie może ukończyć tego zadania z dostępnymi zasobami. Wybierz mniej danych lub zamknij inne aplikacje. Czy kontynuować bez możliwości cofnięcia.

   Nie ma wystarczającej ilości pamięci do wykonania tej akcji.
   Na przykład ten problem występuje podczas aktualizacji tabeli przestawnej duże w 32-bitowej wersji programu Excel 2016. ZobaczKB3160741Aby uzyskać więcej informacji.
  • Podczas edycji gradientów i obramowania dla reguł formatowania warunkowego w programie Excel 2016, może wystąpić awaria programu Excel 2016.
  • Podczas kopiowania niektórych komórek z programu Excel 2016 i wkleić je jako obraz do innych dokumentów, format obrazu jest wyświetlany niepoprawnie.
Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Witryna Microsoft Update

Użyj Witryna Microsoft Update do automatycznego pobrania i zainstalowania aktualizacji.

Centrum Pobierania

Ta aktualizacja jest również dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.Jeśli nie wiesz, używasz platformy (32-bitowy lub 64-bitowe), zobacz Jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa pakietu Office? Dodatkowo zobacz więcej informacji na temat sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft.

Żądanie skanowania w poszukiwaniu wirusów
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów za pomocą aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, który był dostępny w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany na nim.
Informacje o aktualizacji

Informacje dotyczące rejestru

Ważne Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Jeśli zmiany z rejestru może spowodować poważne problemy. Aby to zrobić, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, wykonaj następujące kroki, aby ustawić klucz rejestru, tak aby światło nie jest przycięty po eksporcie.
 1. Zamknij wszystkie aplikacje Microsoft Office.
 2. Uruchom Edytor rejestru:
  • W systemie Windows 10 przejdź do Start, wpisz regedit w Search Windows a następnie zaznacz Regedit.exe w wynikach wyszukiwania.
  • W systemie Windows 8 lub Windows 8.1 Jeśli używasz myszy, przenieść go do prawym górnym rogu, przejdź do wyszukiwania, wpisz regedit w pola tekstowego wyszukiwania, a następnie wybierz Regedit.exe w wynikach wyszukiwania.
  • W systemie Windows 7 przejdź do menu Start, wpisz regedit w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki , a następnie wybierz polecenie regedit.exe w wynikach wyszukiwania.
 3. Zlokalizuj i zaznacz następujący wpis rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options\
 4. Na Edycja w menu wskaż Nowy, a następnie wybierz Wartość DWORD.
 5. Wprowadź DisableMergeInstance, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. W Szczegóły okienko, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) DisableMergeInstance, a następnie wybierz Modyfikowanie.
 7. W Dane wartości Wprowadź 1, a następnie wybierz OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Być może będziesz musiał ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany program Microsoft Excel 2016.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Być może będziesz musiał ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji.
Więcej informacji
Aby ustalić, czy instalacja pakietu Office jest szybka instalacja lub msi, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom aplikację pakietu Office 2016.
 2. Na pliku menu, wybierz konto.
 3. Instalacji pakietu Office kliknij 2016 do uruchomienia Opcje aktualizacji element jest wyświetlany. W przypadku instalacji opartych na MSI Opcje aktualizacji element nie jest wyświetlany.
Instalacja pakietu Office kliknij 2016 do uruchomieniaOparte na MSI pakietu Office 2016
Zrzut ekranu dla programu Word kliknij, aby uruchomićZrzut ekranu programu Word msi

Jak odinstalować tej aktualizacji

Windows 10
 1. Przejdź do Start, wprowadź VIdok zainstalowane aktualizacje w polu Wyszukiwania systemu Windows , a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Na liście aktualizacji znajdź i wybierz KB3115139, a następnie wybierz Odinstaluj.
Windows 8 i Windows 8.1
 1. Przesuń w od prawej krawędzi ekranu, a następnie wybierz opcję Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż polecenie prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz wyszukiwania.
 2. Wprowadź Aktualizacja systemu Windows, wybierz pozycję Windows Update, a następnie wybierz Zainstalowane aktualizacje.
 3. Na liście aktualizacji znajdź i wybierz KB3115139, a następnie wybierz Odinstaluj.
Windows 7
 1. Przejdź do Start, wprowadź Uruchom, a następnie wybierz polecenie Uruchom.
 2. Wprowadź Appwiz.cpl, a następnie wybierz przycisk OK.
 3. Wybierz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 4. Na liście aktualizacji znajdź i wybierz KB3115139, a następnie wybierz Odinstaluj.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Z Usługa Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office.
Informacje o pliku
Wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

x64

informacje o plikach programu Excel-x-none.msp
Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Client.models.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Client.models.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481116,42417-lut-201606:37
Client.Windows.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Client.Windows.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48168,729,02417-lut-201606:37
Container35.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Container35.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48127,92817-lut-201606:37
Container40.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Container40.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48128,44017-lut-201606:37
Container45.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Container45.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48128,44017-lut-201606:37
Document.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481274,11217-lut-201606:37
Document.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481290,50417-lut-201606:37
Document.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481241,35217-lut-201606:37
Document.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.4812,177,73617-lut-201606:37
Document.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481306,88817-lut-201606:37
Document.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481229,06417-lut-201606:37
Document.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,15217-lut-201606:37
Document.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481241,35217-lut-201606:37
Document.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,15217-lut-201606:37
Document.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481261,83217-lut-201606:37
Document.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481327,36017-lut-201606:37
Document.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481241,35217-lut-201606:37
Document.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481229,06417-lut-201606:37
Document.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481257,73617-lut-201606:37
Document.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481282,31217-lut-201606:37
Document.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481241,35217-lut-201606:37
Document.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,24817-lut-201606:37
Document.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,24817-lut-201606:37
Document.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481229,05617-lut-201606:37
Document.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481229,05617-lut-201606:37
Document.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481241,34417-lut-201606:37
Document.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,24817-lut-201606:37
Document.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481290,49617-lut-201606:37
Document.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Document.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,15217-lut-201606:37
Document.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481282,31217-lut-201606:37
Document.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,15217-lut-201606:37
Document.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481323,27217-lut-201606:37
Document.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Document.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481286,40017-lut-201606:37
Document.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481253,64017-lut-201606:37
Document.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a91.0.0.0851,65617-lut-201606:37
Document.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481220,86417-lut-201606:37
Document.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Document.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481224,96817-lut-201606:37
EventSource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9EventSource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Nie dotyczy017-lut-201606:37
Excel.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48177,51217-lut-201606:37
Excel.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48181,60817-lut-201606:37
Excel.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,41617-lut-201606:37
Excel.editorribbon.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.editorribbon.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Nie dotyczy36,55217-lut-201606:37
Excel.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48185,69617-lut-201606:37
Excel.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,41617-lut-201606:37
Excel.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48177,51217-lut-201606:37
Excel.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48193,89617-lut-201606:37
Excel.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,41617-lut-201606:37
Excel.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,41617-lut-201606:37
Excel.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48181,60817-lut-201606:37
Excel.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,41617-lut-201606:37
Excel.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,40817-lut-201606:37
Excel.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48181,60817-lut-201606:37
Excel.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48181,60817-lut-201606:37
Excel.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,32017-lut-201606:37
Excel.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48189,79217-lut-201606:37
Excel.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48169,31217-lut-201606:37
Excel.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48181,60817-lut-201606:37
Excel.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48173,40817-lut-201606:37
Excel.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48165,22417-lut-201606:37
Excel.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Excel.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48165,22417-lut-201606:37
Fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.4811,889,99217-lut-201606:37
Mashupcompression.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupcompression.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Nie dotyczy144,07217-lut-201606:37
Mashupengine.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481597,70417-lut-201606:37
Mashupengine.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481679,62417-lut-201606:37
Mashupengine.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481499,40017-lut-201606:37
Mashupengine.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481495,30417-lut-201606:37
Mashupengine.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481495,30417-lut-201606:37
Mashupengine.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481528,07217-lut-201606:37
Mashupengine.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481736,96817-lut-201606:37
Mashupengine.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481503,49617-lut-201606:37
Mashupengine.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481466,62417-lut-201606:37
Mashupengine.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481483,01617-lut-201606:37
Mashupengine.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481491,20817-lut-201606:37
Mashupengine.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481519,88017-lut-201606:37
Mashupengine.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481495,30417-lut-201606:37
Mashupengine.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481556,74417-lut-201606:37
Mashupengine.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481835,27217-lut-201606:37
Mashupengine.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481478,92017-lut-201606:37
Mashupengine.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481532,16017-lut-201606:37
Mashupengine.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481483,01617-lut-201606:37
Mashupengine.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481507,59217-lut-201606:37
Mashupengine.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481544,45617-lut-201606:37
Mashupengine.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481655,04817-lut-201606:37
Mashupengine.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481515,78417-lut-201606:37
Mashupengine.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481495,30417-lut-201606:37
Mashupengine.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481507,59217-lut-201606:37
Mashupengine.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481487,11217-lut-201606:37
Mashupengine.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481483,01617-lut-201606:37
Mashupengine.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481511,68817-lut-201606:37
Mashupengine.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481515,78417-lut-201606:37
Mashupengine.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481495,30417-lut-201606:37
Mashupengine.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481503,48817-lut-201606:37
Mashupengine.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481511,68017-lut-201606:37
Mashupengine.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481679,62417-lut-201606:37
Mashupengine.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481499,39217-lut-201606:37
Mashupengine.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481474,82417-lut-201606:37
Mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481650,95217-lut-201606:37
Mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481478,92017-lut-201606:37
Mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481478,92017-lut-201606:37
Mashupengine.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481483,00817-lut-201606:37
Mashupengine.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481782,01617-lut-201606:37
Mashupengine.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481499,40017-lut-201606:37
Mashupengine.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481671,43217-lut-201606:37
Mashupengine.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481556,74417-lut-201606:37
Mashupengine.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481437,96017-lut-201606:37
Mashupengine.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Mashupengine.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481446,14417-lut-201606:37
Microsoft.Data.sapclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.Data.sapclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a91.0.0.12894,66417-lut-201606:37
Microsoft.mashup.Client.Initialize.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Initialize.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48122.72817-lut-201606:37
Microsoft.mashup.EventSource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.EventSource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481159,43217-lut-201606:37
Microsoft.mashupengine.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.4815,481,67217-lut-201606:37
Microsoft.OData.Core.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.OData.Core.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a96.13.0.01,381,62417-lut-201606:37
Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a96.13.0.0779,50417-lut-201606:37
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.powerbi.adomdclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a913.0.1100.131706,80017-lut-201606:37
Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a96.13.0.0132,84017-lut-201606:37
OAuth.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,45617-lut-201606:37
OAuth.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,45617-lut-201606:37
OAuth.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50221,18417-lut-201606:37
OAuth.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48162,65617-lut-201606:37
OAuth.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186122,21617-lut-201606:37
OAuth.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50221,19217-lut-201606:37
OAuth.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50221,19217-lut-201606:37
OAuth.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,18417-lut-201606:37
OAuth.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,96817-lut-201606:37
OAuth.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,45617-lut-201606:37
OAuth.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,70417-lut-201606:37
OAuth.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,19217-lut-201606:37
OAuth.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50221,19217-lut-201606:37
OAuth.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50221,19217-lut-201606:37
OAuth.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,45617-lut-201606:37
OAuth.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,45617-lut-201606:37
OAuth.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,19217-lut-201606:37
OAuth.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,18417-lut-201606:37
OAuth.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,96817-lut-201606:37
OAuth.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535111,94417-lut-201606:37
OAuth.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,69617-lut-201606:37
OAuth.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4065.535112,45617-lut-201606:37
OAuth.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.29.4217.186121,18417-lut-201606:37
OAuth.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9OAuth.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50221,19217-lut-201606:37
Oledbinteropdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbinteropdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Nie dotyczy44,73617-lut-201606:37
Oledbprovider.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbprovider.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16817-lut-201606:37
Oledbprovider.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbprovider.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.32.4307.50220,16017-lut-201606:37
Oledbproviderdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Oledbproviderdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48164,19217-lut-201606:37
Providershared.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Providershared.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.48148,32017-lut-201606:37
Scriptdom.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Scriptdom.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.24.4074.12,365,12817-lut-201606:37
Storage.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Storage.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a91.0.0.0143,04017-lut-201606:37
Unity.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Unity.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.1.505.2133,34417-lut-201606:37
Windows.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481224,96817-lut-201606:37
Windows.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481245,44817-lut-201606:37
Windows.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481204,48817-lut-201606:37
Windows.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481257,72817-lut-201606:37
Windows.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481204,48817-lut-201606:37
Windows.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481212,67217-lut-201606:37
Windows.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481274,12017-lut-201606:37
Windows.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481204,48017-lut-201606:37
Windows.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,38417-lut-201606:37
Windows.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481208,58417-lut-201606:37
Windows.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Windows.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481200,39217-lut-201606:37
Windows.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481241,35217-lut-201606:37
Windows.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,29617-lut-201606:37
Windows.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481233,16017-lut-201606:37
Windows.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481192,20017-lut-201606:37
Windows.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,28817-lut-201606:37
Windows.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481270,01617-lut-201606:37
Windows.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481196,28817-lut-201606:37
Windows.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481237,25617-lut-201606:37
Windows.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481212,68017-lut-201606:37
Windows.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481179,90417-lut-201606:37
Windows.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Windows.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a92.33.4337.481184,00817-lut-201606:37
Analys32.xll_1033Analys32.XLL16.0.4366.1000257,21617-lut-201606:36
Excel.exeExcel.exe16.0.4393.100034,467,00818-maj-201605:43
Xl12cnv.exeExcelcnv.exe16.0.4393.100030,197,44018-maj-201605:43
SOLVER32.dll_1033Plik Solver32.dll16.0.4288.1000218,16817-lut-201606:36
Xlintl32.dll_1033Xlintl32.dll16.0.4369.100017,055,48817-lut-201606:33

x86

informacje o plikach programu Excel-x-none.msp
Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Microsoft.Data.sapclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.Data.sapclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa851.0.0.12894,66417-lut-201606:27
Microsoft.mashup.EventSource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.EventSource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.33.4337.481159,42417-lut-201606:27
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.powerbi.adomdclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa8513.0.1100.131706,80017-lut-201606:27
OAuth.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,45617-lut-201606:27
OAuth.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,45617-lut-201606:27
OAuth.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50221,18417-lut-201606:27
OAuth.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186122,21617-lut-201606:27
OAuth.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50221,19217-lut-201606:27
OAuth.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50221,18417-lut-201606:27
OAuth.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,18417-lut-201606:27
OAuth.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,96817-lut-201606:27
OAuth.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,45617-lut-201606:27
OAuth.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,70417-lut-201606:27
OAuth.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,19217-lut-201606:27
OAuth.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50221,19217-lut-201606:27
OAuth.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50221,19217-lut-201606:27
OAuth.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,45617-lut-201606:27
OAuth.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,45617-lut-201606:27
OAuth.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,19217-lut-201606:27
OAuth.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,19217-lut-201606:27
OAuth.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,96817-lut-201606:27
OAuth.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535111,94417-lut-201606:27
OAuth.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,70417-lut-201606:27
OAuth.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.24.4065.535112,45617-lut-201606:27
OAuth.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.29.4217.186121,19217-lut-201606:27
OAuth.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85OAuth.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50221,19217-lut-201606:27
Oledbprovider.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16017-lut-201606:27
Oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Oledbprovider.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Oledbprovider.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.32.4307.50220,16817-lut-201606:27
Providershared.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Providershared.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.33.4337.48148,32817-lut-201606:27
Unity.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Unity.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa852.1.505.2133,34417-lut-201606:27
Analys32.xll_1033Analys32.XLL16.0.4366.1000212,68017-lut-201606:26
EventSource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85EventSource.dllNie dotyczy017-lut-201606:27
Excel.exeExcel.exe16.0.4393.100027,087,04018-maj-201605:41
Xl12cnv.exeExcelcnv.exe16.0.4393.100023,771,32818-maj-201605:41
Mashupcompression.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Mashupcompression.dllNie dotyczy127,68817-lut-201606:27
Fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.dll2.33.4337.4811,890,50417-lut-201606:27
Excel.editorribbon.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.editorribbon.dllNie dotyczy36,54417-lut-201606:27
Excel.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48177,51217-lut-201606:27
Excel.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48181,60817-lut-201606:27
Excel.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,40817-lut-201606:27
Excel.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48185,69617-lut-201606:27
Excel.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,31217-lut-201606:27
Excel.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,41617-lut-201606:27
Excel.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48177,51217-lut-201606:27
Excel.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48193,89617-lut-201606:27
Excel.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,41617-lut-201606:27
Excel.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,41617-lut-201606:27
Excel.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48181,60017-lut-201606:27
Excel.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,41617-lut-201606:27
Excel.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,31217-lut-201606:27
Excel.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,31217-lut-201606:27
Excel.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,31217-lut-201606:27
Excel.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,41617-lut-201606:27
Excel.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48181,60817-lut-201606:27
Excel.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,31217-lut-201606:27
Excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48181,60017-lut-201606:27
Excel.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48189,80017-lut-201606:27
Excel.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48169,32017-lut-201606:27
Excel.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48181,60017-lut-201606:27
Excel.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48173,41617-lut-201606:27
Excel.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48165,21617-lut-201606:27
Excel.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll2.33.4337.48165,22417-lut-201606:27
Microsoft.mashup.Client.Initialize.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Initialization.dll2.33.4337.48123,23217-lut-201606:27
Client.models.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.models.dll2.33.4337.481116,41617-lut-201606:27
Client.Windows.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.dll2.33.4337.48168,729,54417-lut-201606:27
Windows.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481224,96017-lut-201606:27
Windows.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481245,44817-lut-201606:27
Windows.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481204,48017-lut-201606:27
Windows.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481257,73617-lut-201606:27
Windows.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481204,48817-lut-201606:27
Windows.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481212,68017-lut-201606:27
Windows.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481274,11217-lut-201606:27
Windows.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481204,48817-lut-201606:27
Windows.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481208,58417-lut-201606:27
Windows.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Windows.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,28817-lut-201606:27
Windows.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,28817-lut-201606:27
Windows.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,38417-lut-201606:27
Windows.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481200,39217-lut-201606:27
Windows.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481241,35217-lut-201606:27
Windows.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481233,16017-lut-201606:27
Windows.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481192,20017-lut-201606:27
Windows.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,28817-lut-201606:27
Windows.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481270,02417-lut-201606:27
Windows.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481196,29617-lut-201606:27
Windows.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481237,24817-lut-201606:27
Windows.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481212,68017-lut-201606:27
Windows.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481179,91217-lut-201606:27
Windows.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll2.33.4337.481184,00817-lut-201606:27
Container35.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.container.exe2.33.4337.48128,44017-lut-201606:27
Container40.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.container.netfx40.exe2.33.4337.48128,95217-lut-201606:27
Container45.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.container.netfx45.exe2.33.4337.48128,95217-lut-201606:27
Document.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.dll2.33.4337.4812,177,72817-lut-201606:27
Document.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481274,11217-lut-201606:27
Document.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481290,50417-lut-201606:27
Document.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Document.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Document.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,15217-lut-201606:27
Document.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481241,34417-lut-201606:27
Document.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481306,88817-lut-201606:27
Document.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Document.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481229,06417-lut-201606:27
Document.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,16017-lut-201606:27
Document.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,15217-lut-201606:27
Document.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481241,35217-lut-201606:27
Document.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,15217-lut-201606:27
Document.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481261,82417-lut-201606:27
Document.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481327,36817-lut-201606:27
Document.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,15217-lut-201606:27
Document.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481241,35217-lut-201606:27
Document.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481229,06417-lut-201606:27
Document.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,24817-lut-201606:27
Document.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481257,73617-lut-201606:27
Document.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481282,31217-lut-201606:27
Document.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481241,34417-lut-201606:27
Document.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Document.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,24817-lut-201606:27
Document.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481229,06417-lut-201606:27
Document.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481229,05617-lut-201606:27
Document.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,24817-lut-201606:27
Document.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481241,35217-lut-201606:27
Document.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,16017-lut-201606:27
Document.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Document.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,25617-lut-201606:27
Document.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481290,50417-lut-201606:27
Document.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481237,24817-lut-201606:27
Document.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,15217-lut-201606:27
Document.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481282,31217-lut-201606:27
Document.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,16017-lut-201606:27
Document.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,15217-lut-201606:27
Document.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,16017-lut-201606:27
Document.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481323,27217-lut-201606:27
Document.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481233,16017-lut-201606:27
Document.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481286,40817-lut-201606:27
Document.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481253,63217-lut-201606:27
Document.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481220,87217-lut-201606:27
Document.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll2.33.4337.481224,96817-lut-201606:27
Document.xmlserializers.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.xmlserializers.dll1.0.0.0851,65617-lut-201606:27
OAuth.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.dll2.33.4337.48162,66417-lut-201606:27
Oledbinteropdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbinterop.dllNie dotyczy39,62417-lut-201606:27
Oledbproviderdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.dll2.33.4337.48164.20017-lut-201606:27
Scriptdom.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.scriptdom.dll2.24.4074.12,365,12017-lut-201606:27
Storage.xmlserializers.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Storage.xmlserializers.dll1.0.0.0143,04817-lut-201606:27
Microsoft.mashupengine.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.dll2.33.4337.4815,481,66417-lut-201606:27
Mashupengine.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481597,70417-lut-201606:27
Mashupengine.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481679,62417-lut-201606:27
Mashupengine.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481499,40017-lut-201606:27
Mashupengine.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481495,30417-lut-201606:27
Mashupengine.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481495,30417-lut-201606:27
Mashupengine.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481528,06417-lut-201606:27
Mashupengine.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481736,96817-lut-201606:27
Mashupengine.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481503,49617-lut-201606:27
Mashupengine.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481466,63217-lut-201606:27
Mashupengine.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481483,01617-lut-201606:27
Mashupengine.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481491,20817-lut-201606:27
Mashupengine.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481519,88017-lut-201606:27
Mashupengine.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481495,30417-lut-201606:27
Mashupengine.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481556,73617-lut-201606:27
Mashupengine.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481835,27217-lut-201606:27
Mashupengine.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481478,91217-lut-201606:27
Mashupengine.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481532,16017-lut-201606:27
Mashupengine.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481483,01617-lut-201606:27
Mashupengine.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481507,59217-lut-201606:27
Mashupengine.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481544,45617-lut-201606:27
Mashupengine.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481655,04017-lut-201606:27
Mashupengine.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481515,78417-lut-201606:27
Mashupengine.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481495,29617-lut-201606:27
Mashupengine.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481507,58417-lut-201606:27
Mashupengine.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481487,11217-lut-201606:27
Mashupengine.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481483,01617-lut-201606:27
Mashupengine.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481511,68817-lut-201606:27
Mashupengine.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481515,78417-lut-201606:27
Mashupengine.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481495,30417-lut-201606:27
Mashupengine.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481503,49617-lut-201606:27
Mashupengine.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481511,68817-lut-201606:27
Mashupengine.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481679,62417-lut-201606:27
Mashupengine.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481499,40017-lut-201606:27
Mashupengine.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481474,82417-lut-201606:27
Mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481650,95217-lut-201606:27
Mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481478,92017-lut-201606:27
Mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481478,92017-lut-201606:27
Mashupengine.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481483,00817-lut-201606:27
Mashupengine.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481782,02417-lut-201606:27
Mashupengine.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481499,39217-lut-201606:27
Mashupengine.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481671,43217-lut-201606:27
Mashupengine.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481556,74417-lut-201606:27
Mashupengine.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481437,95217-lut-201606:27
Mashupengine.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll2.33.4337.481446,15217-lut-201606:27
Microsoft.OData.Core.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.OData.Core.netfx35.dll6.13.0.01,381,62417-lut-201606:27
Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll6.13.0.0779,50417-lut-201606:27
Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll6.13.0.0132,84817-lut-201606:27
SOLVER32.dll_1033Plik Solver32.dll16.0.4288.1000179,36017-lut-201606:26
Xlintl32.dll_1033Xlintl32.dll16.0.4369.100016,993,53617-lut-201606:26

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3115139 - 마지막 검토: 06/11/2016 01:58:00 - 수정: 2.0

Excel 2016

 • kbexpertisebeginner atdownload kbsurveynew kbmt KB3115139 KbMtpl
피드백