MS16-088: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2016: 12 lipca 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3115272
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-088.

Uwaga Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi mieć pełnej handlowej wersji programu Excel 2016 zainstalowane na komputerze.

Aby uzyskać pełną listę zagrożone wersje oprogramowania Microsoft Office zobacz artykuł bazy wiedzy firmy Microsoft KB3170008.

Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń zmienia działanie dodatków programu Excel i pliki, które zawierają zawartość HTML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Więcej informacji sekcja.
Ulepszenia i poprawki
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązana z zabezpieczeniami:
  • Ta aktualizacja zawiera niektóre aktualizacje dla funkcji Get & transformacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz KB3115185.
  • Ta aktualizacja zawiera niektóre funkcje łączności i przekształcenia danych nowe i ulepszone. Aby uzyskać więcej informacji zobacz KB3115250.
  • Wydajność jest niska, po wybraniu samym arkuszu wielokrotnie makra VBA.
  • Po otwarciu pliku XLAM z OneDrive bez aktywnego skoroszytu w programie Excel 2016 2016 programu Excel może ulec awarii.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń zobacz sekcję "Włącz funkcję Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania" w tym artykule Centrum zabezpieczeń & bezpieczeństwa.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Pakiet autonomiczny aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Microsoft Download Center. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.
Więcej informacji
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Jedna zmiana, który znajduje się w niniejszej aktualizacji dotyczy sposobu, w jaki program Excel obsługuje dokumenty, które są otwarte z niezaufanych lokalizacji, które nie są obsługiwane w widoku chronionym. Obejmują one niezaufanych dodatki programu Excel (.xla lub .xlam) i zawartość HTML (.htm lub .html, łącznie z tych dokumentów, których nazwy zostały zmienione z rozszerzeniem .xls). Wcześniej te pliki zablokowane widok chroniony podczas otwierania. Może to prowadzić do luki w zabezpieczeniach. Ta aktualizacja zabezpieczeń blokuje teraz Otwieranie z niezaufanych lokalizacji tych plików. Ta aktualizacja zabezpieczeń może spowodować przerwanie zgodność z istniejącymi rozwiązaniami. Aby obejść te problemy, użytkownicy muszą ręcznie zaufanie do pliku przed otwarciem go w programie Excel.

Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie Office i zaufanych lokalizacji można ufać plikowi, zobacz następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Alternatywnie wykonaj następujące kroki, aby ręcznie odblokować dodatek programu Excel (.xla lub .xlam).

Uwaga: Tej akcji nie można cofnąć.
  1. Zlokalizuj plik .xla lub .xlam w Eksploratorze plików.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Ogólne , a następnie w Zabezpieczenia Wybierz opcję Odblokowywanie pole wyboru.
  4. Kliknij przycisk Zastosowanie, a następnie kliknij przycisk OK.
Po wykonaniu tej czynności dodatek programu Excel będzie udostępniany i są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

Ważne: Nie zaleca się odinstalowanie żadnych aktualizacji zabezpieczeń. Ten sposób, system pozostanie zagrożony.

Zespół security Office jest biorąc pod uwagę zmiany w przyszłości aktualizacje zabezpieczeń oraz aby pomóc klientom rozwiązać wszelkie problemy przepływu pracy, które są spowodowane przez tę aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujące blogu zespołu pomocy technicznej programu Excel:

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz artykuł bazy wiedzy firmy Microsoft KB3170008.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń KB3114964.

Informacje o plikach mieszania

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA 1Pakiet mieszania SHA 2
excel2016-kb3115272-fullfile-x86-glb.exeD9F4364236A08396BC89324A5F4FFFDF763CB70067D298E71D8EACD2A0DE5D615800CB789C96F7E8BCB81169824BF0AAF1C2A532
excel2016-kb3115272-fullfile-x64-glb.exe4F2D667E6D98DEDA975EAFE5F101004568F6419AD67166480957FD9CF4A3EE49E23AC1A87FBBDE09AD9F23031E7053105637DDE3

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli.

Wszystkie obsługiwane wersje programu Excel 2016 x86

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll16.0.4378.10001710458415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll16.0.4378.10001714912815-cze-1601:30
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll16.0.4378.10001718296815-cze-1601:30
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll16.0.4378.10001708518415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll16.0.4378.10001722342415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll16.0.4378.10001725510415-cze-1601:30
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll16.0.4378.10001713435215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll16.0.4378.10001707187215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll16.0.4378.10001708260015-cze-1601:30
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll16.0.4378.10001720448015-cze-1601:30
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll16.0.4378.10001704007215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll16.0.4378.10001718701615-cze-1601:30
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll16.0.4378.10001710928815-cze-1601:30
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll16.0.4378.10001719423215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll16.0.4378.10001707750415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll16.0.4378.10001712001615-cze-1601:30
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll16.0.4378.10001713734415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll16.0.4378.10001720544815-cze-1601:30
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll16.0.4378.10001712096815-cze-1601:30
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll16.0.4378.10001715431215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll16.0.4378.10001712922415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll16.0.4378.10001708159215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll16.0.4378.10001706931215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll16.0.4378.10001712870415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll16.0.4378.10001719990415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll16.0.4378.10001714868815-cze-1601:30
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll16.0.4378.10001714971215-cze-1601:30
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll16.0.4378.10001720500015-cze-1601:30
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll16.0.4378.10001714042415-cze-1601:30
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll16.0.4378.10001719476015-cze-1601:30
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll16.0.4378.10001711850415-cze-1601:30
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll16.0.4369.10001713284015-cze-1601:30
xlintl32.dll_9242xlintl32.dll16.0.4378.10001713232815-cze-1601:31
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll16.0.4378.10001707545615-cze-1601:31
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll16.0.4378.10001714247215-cze-1601:31
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll16.0.4378.10001718143215-cze-1601:31
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll16.0.4378.10001714503215-cze-1601:31
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll16.0.4378.10001719674415-cze-1601:31
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll16.0.4378.10001697402415-cze-1601:31
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll16.0.4378.10001698784815-cze-1601:31
Client.models.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.models.dll12102415-cze-1611:34
Client.Windows.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.dll8103802415-cze-1611:34
container35.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.container.exe2844015-cze-1611:34
container40.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.container.netfx40.exe2895215-cze-1611:34
container45.exe.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.container.netfx45.exe2895215-cze-1611:34
Document.af_za.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:34
Document.am_et.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll27820815-cze-1611:34
Document.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll27411215-cze-1611:34
Document.as_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll33964815-cze-1611:34
Document.az_latn_az.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24953615-cze-1611:34
Document.be_by.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:34
Document.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll29460015-cze-1611:34
Document.bn_bd.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll33555215-cze-1611:34
Document.bn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll34374415-cze-1611:34
Document.bs_latn_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:34
Document.ca_es_valencia.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:34
Document.cy_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:34
Document.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544015-cze-1611:34
Document.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.dll226272015-cze-1611:34
Document.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll31097615-cze-1611:34
Document.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:34
Document.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll22906415-cze-1611:34
Document.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.fa_ir.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll27002415-cze-1611:34
Document.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.fil_ph.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:34
Document.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544815-cze-1611:34
Document.ga_ie.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544815-cze-1611:34
Document.gd_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24953615-cze-1611:34
Document.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.gu_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736815-cze-1611:34
Document.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll26592015-cze-1611:34
Document.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll33145615-cze-1611:34
Document.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544015-cze-1611:34
Document.hy_am.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll29460015-cze-1611:34
Document.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll22905615-cze-1611:34
Document.is_is.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll25773615-cze-1611:34
Document.ka_ge.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll35194415-cze-1611:34
Document.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640815-cze-1611:34
Document.km_kh.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll33555215-cze-1611:34
Document.kn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll34784015-cze-1611:34
Document.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.kok_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll33145615-cze-1611:34
Document.ky_kg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:34
Document.lb_lu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.mi_nz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.mk_mk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll29459215-cze-1611:34
Document.ml_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll36832815-cze-1611:34
Document.mn_mn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:34
Document.mr_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll33145615-cze-1611:34
Document.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.mt_mt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:34
Document.ne_np.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll34375215-cze-1611:34
Document.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.nn_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.or_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll35193615-cze-1611:34
Document.pa_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736015-cze-1611:34
Document.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.prs_af.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll27001615-cze-1611:34
Document.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.quz_pe.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll29049615-cze-1611:34
Document.sd_arab_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll27001615-cze-1611:34
Document.si_lk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736015-cze-1611:34
Document.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:34
Document.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.sq_al.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:34
Document.sr_cyrl_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:34
Document.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:34
Document.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:34
Document.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:34
Document.sw_ke.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.ta_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll36422415-cze-1611:34
Document.te_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll34784015-cze-1611:34
Document.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736815-cze-1611:34
Document.tk_tm.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:34
Document.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:34
Document.tt_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28230415-cze-1611:34
Document.ug_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:34
Document.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll29049615-cze-1611:34
Document.ur_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll27820815-cze-1611:34
Document.uz_latn_uz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:34
Document.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll25772815-cze-1611:34
Document.xmlserializers.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.xmlserializers.dll85164815-cze-1611:34
Document.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll22496015-cze-1611:34
Document.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Document.resources.dll22496015-cze-1611:34
EventSource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85EventSource.dll014-cze-1601:21
Excel.af_za.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.am_et.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:34
Excel.as_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.az_latn_az.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.be_by.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8570415-cze-1611:34
Excel.bn_bd.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:34
Excel.bn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:34
Excel.bs_latn_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.ca_es_valencia.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.cy_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.editorribbon.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.editorribbon.dll3654415-cze-1611:34
Excel.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8979215-cze-1611:34
Excel.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.fa_ir.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7751215-cze-1611:34
Excel.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.fil_ph.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.ga_ie.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.gd_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.gu_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:34
Excel.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.hy_am.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8569615-cze-1611:34
Excel.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.is_is.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:34
Excel.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:34
Excel.ka_ge.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:34
Excel.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.km_kh.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:34
Excel.kn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:34
Excel.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.kok_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.ky_kg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:34
Excel.lb_lu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.mi_nz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.mk_mk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8569615-cze-1611:34
Excel.ml_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll10618415-cze-1611:34
Excel.mn_mn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8569615-cze-1611:34
Excel.mr_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.mt_mt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.ne_np.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:34
Excel.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.nn_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:34
Excel.or_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:34
Excel.pa_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.prs_af.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.quz_pe.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:34
Excel.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.sd_arab_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:34
Excel.si_lk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:34
Excel.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.sq_al.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.sr_cyrl_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.sw_ke.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.ta_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll10208815-cze-1611:34
Excel.te_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:34
Excel.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9388815-cze-1611:34
Excel.tk_tm.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
Excel.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:34
Excel.tt_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.ug_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:34
Excel.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:34
Excel.ur_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:34
Excel.uz_latn_uz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:34
Excel.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:34
Excel.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:34
Excel.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:34
fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Excel.dll190944015-cze-1611:34
HIS.Connectors.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.hostintegration.Connectors.dll405164815-cze-1611:34
localytics.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85localytics.dll3859214-cze-1601:21
mashup.addintelemetry.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.addintelemetry.dll3961615-cze-1611:34
mashupcompression.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85mashupcompression.dll12768814-cze-1601:21
mashupengine.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll61408015-cze-1611:34
mashupengine.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll69600815-cze-1611:34
mashupengine.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51168815-cze-1611:34
mashupengine.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll50759215-cze-1611:34
mashupengine.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:34
mashupengine.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll54035215-cze-1611:34
mashupengine.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll75744815-cze-1611:34
mashupengine.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51578415-cze-1611:34
mashupengine.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll47891215-cze-1611:34
mashupengine.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49530415-cze-1611:34
mashupengine.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll50349615-cze-1611:34
mashupengine.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll53626415-cze-1611:34
mashupengine.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:34
mashupengine.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll56902415-cze-1611:34
mashupengine.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll85984015-cze-1611:34
mashupengine.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:34
mashupengine.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll54854415-cze-1611:34
mashupengine.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:34
mashupengine.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51987215-cze-1611:34
mashupengine.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll55673615-cze-1611:34
mashupengine.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll67143215-cze-1611:34
mashupengine.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll52806415-cze-1611:34
mashupengine.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:34
mashupengine.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51987215-cze-1611:34
mashupengine.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49940015-cze-1611:34
mashupengine.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49120815-cze-1611:34
mashupengine.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll52396815-cze-1611:34
mashupengine.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll52807215-cze-1611:34
mashupengine.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:34
mashupengine.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51578415-cze-1611:34
mashupengine.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll52397615-cze-1611:34
mashupengine.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll70010415-cze-1611:34
mashupengine.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51168815-cze-1611:34
mashupengine.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll48710415-cze-1611:34
mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll66732815-cze-1611:34
mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:34
mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:34
mashupengine.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll49530415-cze-1611:34
mashupengine.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll80249615-cze-1611:34
mashupengine.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll51168015-cze-1611:34
mashupengine.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll69190415-cze-1611:34
mashupengine.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll56903215-cze-1611:34
mashupengine.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll44614415-cze-1611:34
mashupengine.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.resources.dll45433615-cze-1611:34
Microsoft.Data.EDM.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.Data.EDM.netfx35.dll66788014-cze-1601:21
Microsoft.Data.OData.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.Data.OData.netfx35.dll146148814-cze-1601:21
Microsoft.Data.OData.QU.35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.Data.OData.Query.netfx35.dll18816814-cze-1601:21
Microsoft.Data.sapclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.Data.sapclient.dll89466414-cze-1601:21
Microsoft.mashup.Client.Initialize.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Initialization.dll2323215-cze-1611:34
Microsoft.mashup.EventSource.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.EventSource.dll15942415-cze-1611:34
Microsoft.mashupengine.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashupengine.dll565267215-cze-1611:34
Microsoft.OData.Core.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.OData.Core.netfx35.dll144459214-cze-1601:21
Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll78564814-cze-1601:21
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.powerbi.adomdclient.dll70680015-cze-1611:34
Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll13335214-cze-1601:21
OAuth.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:21
OAuth.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:21
OAuth.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:21
OAuth.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.dll6317615-cze-1611:34
OAuth.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2221614-cze-1601:21
OAuth.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:21
OAuth.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:21
OAuth.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1296814-cze-1601:21
OAuth.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:21
OAuth.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2170414-cze-1601:21
OAuth.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:21
OAuth.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:21
OAuth.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1296814-cze-1601:21
OAuth.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:21
OAuth.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2170414-cze-1601:21
OAuth.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:21
OAuth.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
OAuth.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:21
oledbinteropdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbinterop.dll3962414-cze-1601:21
oledbprovider.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:21
oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbprovider.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:21
oledbproviderdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.oledbprovider.dll6471215-cze-1611:34
providershared.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.providershared.dll4832015-cze-1611:34
scriptdom.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.scriptdom.dll236512014-cze-1601:21
sqmapi.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85sqmapi_x86.dll014-cze-1601:21
Storage.xmlserializers.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Storage.xmlserializers.dll14304814-cze-1601:21
storageclient.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.windowsazure.storageclient.dll014-cze-1601:21
System.SPATIAL.netfx35.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85System.SPATIAL.netfx35.dll12464014-cze-1601:21
Unity.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.Practices.Unity.dll13334414-cze-1601:21
Windows.af_za.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.am_et.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24135215-cze-1611:34
Windows.ar_sa.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll22906415-cze-1611:34
Windows.as_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28230415-cze-1611:34
Windows.az_latn_az.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:34
Windows.be_by.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:34
Windows.bg_bg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll25363215-cze-1611:34
Windows.bn_bd.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29050415-cze-1611:34
Windows.bn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29459215-cze-1611:34
Windows.bs_latn_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.ca_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.ca_es_valencia.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.cs_cz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.cy_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.da_dk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.de_de.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:34
Windows.el_gr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll26592015-cze-1611:34
Windows.es_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.et_ee.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19628815-cze-1611:34
Windows.eu_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.fa_ir.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll23316015-cze-1611:34
Windows.fi_fi.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.fil_ph.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:34
Windows.fr_fr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:34
Windows.ga_ie.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:34
Windows.gd_gb.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:34
Windows.gl_es.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.gu_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll27820815-cze-1611:34
Windows.he_il.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll22086415-cze-1611:34
Windows.hi_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28230415-cze-1611:34
Windows.hr_hr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.hu_hu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll21267215-cze-1611:34
Windows.hy_am.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll25363215-cze-1611:34
Windows.id_id.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19629615-cze-1611:34
Windows.is_is.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.it_it.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.ja_jp.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll21268015-cze-1611:34
Windows.ka_ge.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll30278415-cze-1611:34
Windows.kk_kz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24135215-cze-1611:34
Windows.km_kh.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28640015-cze-1611:34
Windows.kn_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29459215-cze-1611:34
Windows.ko_kr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.kok_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28640815-cze-1611:34
Windows.ky_kg.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24954415-cze-1611:34
Windows.lb_lu.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:34
Windows.lt_lt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.lv_lv.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.mi_nz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.mk_mk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll25363215-cze-1611:34
Windows.ml_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll31917615-cze-1611:34
Windows.mn_mn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:34
Windows.mr_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28230415-cze-1611:34
Windows.ms_my.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.mt_mt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.nb_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.ne_np.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll30278415-cze-1611:34
Windows.nl_nl.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.nn_no.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.or_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll31097615-cze-1611:34
Windows.pa_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll27411215-cze-1611:34
Windows.pl_PL.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.prs_af.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll23724815-cze-1611:34
Windows.pt_br.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.pt_pt.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.quz_pe.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.ro_ro.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:34
Windows.ru_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24953615-cze-1611:34
Windows.sd_arab_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll22905615-cze-1611:34
Windows.si_lk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll27412015-cze-1611:34
Windows.sk_sk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:34
Windows.sl_si.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.sq_al.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:34
Windows.sr_cyrl_ba.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:34
Windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24135215-cze-1611:34
Windows.sr_latn_cs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19628815-cze-1611:34
Windows.sr_latn_rs.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19628815-cze-1611:34
Windows.sv_se.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.sw_ke.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:34
Windows.ta_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll32326415-cze-1611:34
Windows.te_in.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29459215-cze-1611:34
Windows.th_th.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28231215-cze-1611:34
Windows.tk_tm.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:34
Windows.tr_tr.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.tt_ru.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24953615-cze-1611:34
Windows.ug_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544815-cze-1611:34
Windows.uk_ua.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:34
Windows.ur_pk.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24134415-cze-1611:34
Windows.uz_latn_uz.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:34
Windows.vi_vn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll21676815-cze-1611:34
Windows.zh_cn.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll18810415-cze-1611:34
Windows.zh_tw.resources.dll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19219215-cze-1611:34
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll16.0.4369.10001699353614-cze-1601:19
Excel.exeExcel.exe16.0.4405.10002708550415-cze-1611:34
xl12cnv.exeexcelcnv.exe16.0.4405.10002377132815-cze-1611:34
analys32.xll_1025analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1026analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1028analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1029analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1030analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1031analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1032analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1033analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1035analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1036analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1037analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1038analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1040analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1041analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1042analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1043analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1044analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1045analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1046analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1048analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1049analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1050analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1051analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1053analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1054analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1055analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1057analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1058analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1060analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1061analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1062analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1063analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1066analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1081analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1086analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_1087analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_2052analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_2070analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_2074analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_3082analys32.XLL21268014-cze-1601:19
analys32.xll_9242analys32.XLL21268014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1025Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1026Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1028Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1029Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1030Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1031Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1032Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1033Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1035Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1036Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1037Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1038Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1040Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1041Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1042Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1043Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1044Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1045Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1046Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1048Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1049Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1050Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1051Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1053Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1054Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1055Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1057Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1058Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1060Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1061Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1062Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1063Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1066Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1081Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1086Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_1087Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_2052Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_2070Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_2074Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_3082Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19
SOLVER32.dll_9242Plik Solver32.dll16.0.4288.100017936014-cze-1601:19

Wszystkie obsługiwane wersje programu Excel 2016 opartych na x64

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll16.0.4405.10001720083215-cze-1611:33
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll16.0.4405.10001721108015-cze-1611:33
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll16.0.4405.10001724492015-cze-1611:33
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll16.0.4405.10001714712815-cze-1611:33
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll16.0.4405.10001728537615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll16.0.4405.10001731705615-cze-1611:33
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll16.0.4405.10001719630415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll16.0.4405.10001713382415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll16.0.4405.10001714455215-cze-1611:33
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll16.0.4405.10001726642415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll16.0.4405.10001713581615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll16.0.4405.10001724896815-cze-1611:33
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll16.0.4405.10001717123215-cze-1611:33
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll16.0.4405.10001725618415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll16.0.4405.10001713945615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll16.0.4405.10001718196815-cze-1611:33
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll16.0.4405.10001719929615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll16.0.4405.10001726739215-cze-1611:33
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll16.0.4405.10001718291215-cze-1611:33
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll16.0.4405.10001721626415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll16.0.4405.10001719117615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll16.0.4405.10001714354415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll1713125615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll16.0.4405.10001719065615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll16.0.4405.10001726185615-cze-1611:33
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll16.0.4405.10001721012815-cze-1611:33
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll16.0.4405.10001721166415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll16.0.4405.10001726694415-cze-1611:33
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll16.0.4405.10001720236815-cze-1611:33
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll16.0.4405.10001725620015-cze-1611:33
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll16.0.4405.10001718044815-cze-1611:33
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll16.0.4405.10001719478415-cze-1611:34
xlintl32.dll_9242xlintl32.dll16.0.4405.10001719428015-cze-1611:34
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll16.0.4405.10001713740015-cze-1611:34
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll16.0.4405.10001720442415-cze-1611:34
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll16.0.4405.10001724339215-cze-1611:34
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll16.0.4405.10001720698415-cze-1611:34
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll16.0.4405.10001725868815-cze-1611:34
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll16.0.4405.10001703596815-cze-1611:34
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll16.0.4405.10001704928015-cze-1611:34
Client.models.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.models.dll12102415-cze-1611:33
Client.Windows.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.dll8103750415-cze-1611:33
container35.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.container.exe2792815-cze-1611:33
container40.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.container.netfx40.exe2844015-cze-1611:33
container45.exe.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.container.netfx45.exe2844015-cze-1611:33
Document.af_za.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:33
Document.am_et.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll27820815-cze-1611:33
Document.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll27412015-cze-1611:33
Document.as_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll33964815-cze-1611:33
Document.az_latn_az.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24954415-cze-1611:33
Document.be_by.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:33
Document.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll29459215-cze-1611:33
Document.bn_bd.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll33555215-cze-1611:33
Document.bn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll34374415-cze-1611:33
Document.bs_latn_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:33
Document.ca_es_valencia.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.cy_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:33
Document.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544815-cze-1611:33
Document.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.dll226272815-cze-1611:33
Document.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll31097615-cze-1611:33
Document.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:33
Document.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll22906415-cze-1611:33
Document.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.fa_ir.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll27001615-cze-1611:33
Document.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:33
Document.fil_ph.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:33
Document.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544015-cze-1611:33
Document.ga_ie.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544015-cze-1611:33
Document.gd_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24954415-cze-1611:33
Document.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.gu_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736015-cze-1611:33
Document.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll26592815-cze-1611:33
Document.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll33146415-cze-1611:33
Document.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24544815-cze-1611:33
Document.hy_am.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll29459215-cze-1611:33
Document.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll22906415-cze-1611:33
Document.is_is.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll25773615-cze-1611:33
Document.ka_ge.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll35194415-cze-1611:33
Document.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640815-cze-1611:33
Document.km_kh.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll33556015-cze-1611:33
Document.kn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll34784015-cze-1611:33
Document.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.kok_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll33145615-cze-1611:33
Document.ky_kg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640815-cze-1611:33
Document.lb_lu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.mi_nz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.mk_mk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll29459215-cze-1611:33
Document.ml_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll36832015-cze-1611:33
Document.mn_mn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:33
Document.mr_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll33145615-cze-1611:33
Document.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.mt_mt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23316015-cze-1611:33
Document.ne_np.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll34374415-cze-1611:33
Document.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.nn_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.or_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll35194415-cze-1611:33
Document.pa_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736815-cze-1611:33
Document.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.prs_af.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll27002415-cze-1611:33
Document.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.quz_pe.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll29049615-cze-1611:33
Document.sd_arab_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll27001615-cze-1611:33
Document.si_lk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736015-cze-1611:33
Document.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:33
Document.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.sq_al.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24134415-cze-1611:33
Document.sr_cyrl_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:33
Document.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:33
Document.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23315215-cze-1611:33
Document.sw_ke.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.ta_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll36422415-cze-1611:33
Document.te_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll34784015-cze-1611:33
Document.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll32736815-cze-1611:33
Document.tk_tm.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23725615-cze-1611:33
Document.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll23724815-cze-1611:33
Document.tt_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28230415-cze-1611:33
Document.ug_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll28640015-cze-1611:33
Document.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll29050415-cze-1611:33
Document.ur_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll27820815-cze-1611:33
Document.uz_latn_uz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll24135215-cze-1611:33
Document.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll25772815-cze-1611:33
Document.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.xmlserializers.dll85165615-cze-1611:33
Document.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll22496015-cze-1611:33
Document.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Document.resources.dll22496815-cze-1611:33
EventSource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9EventSource.dll014-cze-1601:26
Excel.af_za.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.am_et.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:33
Excel.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7751215-cze-1611:33
Excel.as_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9388815-cze-1611:33
Excel.az_latn_az.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.be_by.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:33
Excel.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8570415-cze-1611:33
Excel.bn_bd.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:33
Excel.bn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:33
Excel.bs_latn_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.ca_es_valencia.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.cy_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.editorribbon.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.editorribbon.dll3655215-cze-1611:33
Excel.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8980015-cze-1611:33
Excel.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.fa_ir.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:33
Excel.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.fil_ph.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.ga_ie.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.gd_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.gu_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:33
Excel.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:33
Excel.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9388815-cze-1611:33
Excel.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.hy_am.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8569615-cze-1611:33
Excel.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.is_is.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7750415-cze-1611:33
Excel.ka_ge.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:33
Excel.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:33
Excel.km_kh.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:33
Excel.kn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:33
Excel.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.kok_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:33
Excel.ky_kg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:33
Excel.lb_lu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.mi_nz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.mk_mk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8569615-cze-1611:33
Excel.ml_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll10617615-cze-1611:33
Excel.mn_mn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8570415-cze-1611:33
Excel.mr_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:33
Excel.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.mt_mt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.ne_np.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:33
Excel.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.nn_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.or_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9798415-cze-1611:33
Excel.pa_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:33
Excel.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.prs_af.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:33
Excel.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.quz_pe.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:33
Excel.sd_arab_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7751215-cze-1611:33
Excel.si_lk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9388815-cze-1611:33
Excel.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7341615-cze-1611:33
Excel.sq_al.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.sr_cyrl_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:33
Excel.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:33
Excel.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.sw_ke.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.ta_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll10208015-cze-1611:33
Excel.te_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9799215-cze-1611:33
Excel.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll9389615-cze-1611:33
Excel.tk_tm.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6932015-cze-1611:33
Excel.tt_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:33
Excel.ug_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:33
Excel.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160815-cze-1611:33
Excel.ur_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll8160015-cze-1611:33
Excel.uz_latn_uz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7340815-cze-1611:33
Excel.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll7751215-cze-1611:33
Excel.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
Excel.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.resources.dll6931215-cze-1611:33
fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Excel.dll190842415-cze-1611:33
HIS.Connectors.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.hostintegration.Connectors.dll405164815-cze-1611:33
localytics.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9localytics.dll3859215-cze-1611:33
mashup.addintelemetry.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.addintelemetry.dll3860015-cze-1611:33
mashupcompression.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9mashupcompression.dll14407214-cze-1601:26
mashupengine.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll61408015-cze-1611:33
mashupengine.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll69600815-cze-1611:33
mashupengine.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51168815-cze-1611:33
mashupengine.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:33
mashupengine.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:33
mashupengine.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll54036015-cze-1611:33
mashupengine.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll75744815-cze-1611:33
mashupengine.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51577615-cze-1611:33
mashupengine.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll47892015-cze-1611:33
mashupengine.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49529615-cze-1611:33
mashupengine.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll50349615-cze-1611:33
mashupengine.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll53626415-cze-1611:33
mashupengine.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll50759215-cze-1611:33
mashupengine.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll56902415-cze-1611:33
mashupengine.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll85984815-cze-1611:33
mashupengine.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:33
mashupengine.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll54855215-cze-1611:33
mashupengine.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:33
mashupengine.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51987215-cze-1611:33
mashupengine.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll55673615-cze-1611:33
mashupengine.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll67142415-cze-1611:33
mashupengine.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll52807215-cze-1611:33
mashupengine.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:33
mashupengine.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51987215-cze-1611:33
mashupengine.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49940015-cze-1611:33
mashupengine.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49120815-cze-1611:33
mashupengine.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll52397615-cze-1611:33
mashupengine.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll52807215-cze-1611:33
mashupengine.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll50758415-cze-1611:33
mashupengine.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51578415-cze-1611:33
mashupengine.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll52397615-cze-1611:33
mashupengine.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll70009615-cze-1611:33
mashupengine.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51168015-cze-1611:33
mashupengine.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll48710415-cze-1611:33
mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll66733615-cze-1611:33
mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49120015-cze-1611:33
mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49120815-cze-1611:33
mashupengine.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll49530415-cze-1611:33
mashupengine.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll80249615-cze-1611:33
mashupengine.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll51168015-cze-1611:33
mashupengine.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll69190415-cze-1611:33
mashupengine.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll56902415-cze-1611:33
mashupengine.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll44615215-cze-1611:33
mashupengine.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.resources.dll45433615-cze-1611:33
Microsoft.Data.EDM.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.Data.EDM.netfx35.dll66788014-cze-1601:26
Microsoft.Data.OData.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.Data.OData.netfx35.dll146148814-cze-1601:26
Microsoft.Data.OData.QU.35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.Data.OData.Query.netfx35.dll18816814-cze-1601:26
Microsoft.Data.sapclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.Data.sapclient.dll89466414-cze-1601:26
Microsoft.mashup.Client.Initialize.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Initialization.dll2272815-cze-1611:33
Microsoft.mashup.EventSource.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.EventSource.dll15942415-cze-1611:33
Microsoft.mashupengine.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashupengine.dll565268015-cze-1611:33
Microsoft.OData.Core.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.OData.Core.netfx35.dll144459214-cze-1601:26
Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.OData.EDM.netfx35.dll78564814-cze-1601:26
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.powerbi.adomdclient.dll70680015-cze-1611:33
Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.SPATIAL.netfx35.dll13335214-cze-1601:26
OAuth.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:26
OAuth.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:26
OAuth.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:26
OAuth.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.dll6316815-cze-1611:33
OAuth.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2221614-cze-1601:26
OAuth.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
OAuth.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
OAuth.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:26
OAuth.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1296814-cze-1601:26
OAuth.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:26
OAuth.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2170414-cze-1601:26
OAuth.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
OAuth.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
OAuth.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
OAuth.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:26
OAuth.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:26
OAuth.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
OAuth.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:26
OAuth.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1296814-cze-1601:26
OAuth.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1194414-cze-1601:26
OAuth.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2169614-cze-1601:26
OAuth.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll1245614-cze-1601:26
OAuth.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2118414-cze-1601:26
OAuth.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.OAuth.resources.dll2119214-cze-1601:26
oledbinteropdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbinterop.dll4473614-cze-1601:26
oledbprovider.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbprovider.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016814-cze-1601:26
oledbprovider.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll2016014-cze-1601:26
oledbproviderdll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.oledbprovider.dll6471215-cze-1611:33
providershared.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.providershared.dll4832815-cze-1611:33
scriptdom.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.scriptdom.dll236512814-cze-1601:26
sqmapi.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9sqmapi_x64.dll014-cze-1601:26
Storage.xmlserializers.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Storage.xmlserializers.dll14304014-cze-1601:26
storageclient.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.windowsazure.storageclient.dll014-cze-1601:26
System.SPATIAL.netfx35.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9System.SPATIAL.netfx35.dll12464014-cze-1601:26
Unity.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.Practices.Unity.dll13334414-cze-1601:26
Windows.af_za.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.am_et.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24134415-cze-1611:33
Windows.ar_sa.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll22906415-cze-1611:33
Windows.as_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28231215-cze-1611:33
Windows.az_latn_az.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:33
Windows.be_by.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:33
Windows.bg_bg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll25363215-cze-1611:33
Windows.bn_bd.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29050415-cze-1611:33
Windows.bn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29460015-cze-1611:33
Windows.bs_latn_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.ca_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:33
Windows.ca_es_valencia.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:33
Windows.cs_cz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:33
Windows.cy_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.da_dk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.de_de.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:33
Windows.el_gr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll26592015-cze-1611:33
Windows.es_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.et_ee.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19629615-cze-1611:33
Windows.eu_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.fa_ir.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll23316015-cze-1611:33
Windows.fi_fi.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.fil_ph.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:33
Windows.fr_fr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:33
Windows.ga_ie.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:33
Windows.gd_gb.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:33
Windows.gl_es.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:33
Windows.gu_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll27821615-cze-1611:33
Windows.he_il.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll22087215-cze-1611:33
Windows.hi_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28231215-cze-1611:33
Windows.hr_hr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.hu_hu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll21268015-cze-1611:33
Windows.hy_am.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll25363215-cze-1611:33
Windows.id_id.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19629615-cze-1611:33
Windows.is_is.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.it_it.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.ja_jp.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll21268015-cze-1611:33
Windows.ka_ge.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll30279215-cze-1611:33
Windows.kk_kz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24134415-cze-1611:33
Windows.km_kh.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28640015-cze-1611:33
Windows.kn_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29460015-cze-1611:33
Windows.ko_kr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.kok_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28640815-cze-1611:33
Windows.ky_kg.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24954415-cze-1611:33
Windows.lb_lu.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:33
Windows.lt_lt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.lv_lv.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:33
Windows.mi_nz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.mk_mk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll25364015-cze-1611:33
Windows.ml_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll31917615-cze-1611:33
Windows.mn_mn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544815-cze-1611:33
Windows.mr_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28231215-cze-1611:33
Windows.ms_my.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.mt_mt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.nb_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.ne_np.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll30279215-cze-1611:33
Windows.nl_nl.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.nn_no.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.or_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll31097615-cze-1611:33
Windows.pa_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll27411215-cze-1611:33
Windows.pl_PL.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.prs_af.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll23725615-cze-1611:33
Windows.pt_br.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448015-cze-1611:33
Windows.pt_pt.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.quz_pe.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.ro_ro.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20858415-cze-1611:33
Windows.ru_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24954415-cze-1611:33
Windows.sd_arab_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll22906415-cze-1611:33
Windows.si_lk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll27412015-cze-1611:33
Windows.sk_sk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.sl_si.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.sq_al.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20857615-cze-1611:33
Windows.sr_cyrl_ba.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544815-cze-1611:33
Windows.sr_cyrl_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24135215-cze-1611:33
Windows.sr_latn_cs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19628815-cze-1611:33
Windows.sr_latn_rs.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19629615-cze-1611:33
Windows.sv_se.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.sw_ke.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20038415-cze-1611:33
Windows.ta_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll32326415-cze-1611:33
Windows.te_in.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll29459215-cze-1611:33
Windows.th_th.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll28230415-cze-1611:33
Windows.tk_tm.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20039215-cze-1611:33
Windows.tr_tr.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.tt_ru.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24954415-cze-1611:33
Windows.ug_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:33
Windows.uk_ua.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24544015-cze-1611:33
Windows.ur_pk.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll24134415-cze-1611:33
Windows.uz_latn_uz.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll20448815-cze-1611:33
Windows.vi_vn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll21676815-cze-1611:33
Windows.zh_cn.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll18810415-cze-1611:33
Windows.zh_tw.resources.dll.45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9Microsoft.mashup.Client.Windows.resources.dll19219215-cze-1611:33
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll16.0.4369.10001705548814-cze-1601:22
xlintl32.Fallback.dll.1033xlintl32.dll16.0.4369.100017055488
Excel.exeExcel.exe16.0.4405.10003446188815-cze-1611:33
xl12cnv.exeexcelcnv.exe16.0.4405.10003019846415-cze-1611:33
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe16.0.4405.100030198464
analys32.xll_1025analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1026analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1028analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1029analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1030analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1031analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1032analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1033analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1035analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1036analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1037analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1038analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1040analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1041analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1042analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1043analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1044analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1045analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1046analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1048analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1049analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1050analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1051analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1053analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1054analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1055analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1057analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1058analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1060analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1061analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1062analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1063analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1066analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1081analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1086analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_1087analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_2052analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_2070analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_2074analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_3082analys32.XLL25721614-cze-1601:25
analys32.xll_9242analys32.XLL25721614-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1025Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1026Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1028Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1029Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1030Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1031Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1032Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1033Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1035Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1036Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1037Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1038Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1040Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1041Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1042Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1043Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1044Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1045Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1046Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1048Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1049Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1050Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1051Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1053Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1054Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1055Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1057Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1058Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1060Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1061Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1062Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1063Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1066Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1081Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1086Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_1087Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_2052Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_2070Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_2074Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_3082Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25
SOLVER32.dll_9242Plik Solver32.dll16.0.4288.100021816814-cze-1601:25

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju: Obsługa międzynarodowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3115272 — ostatni przegląd: 08/23/2016 23:12:00 — zmiana: 3.0

Excel 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115272 KbMtpl
Opinia